DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Když mluvíš, jsem oslavován

11. listopadu 1994

Pane?

Já Jsem…

Pane, když mě lháři pronásledují, musíš mi pomoci!1

jmenuj Mi někoho, kdo by Mi byl roven;

Nikdo není jako Ty.

tak Mi důvěřuj… zaženu tvé utlačovatele a Já Sám se ujmu tvé věci; jsem s tebou, tak koho ještě potřebuješ?

Jsi Svatý a Mocný,
Tvá Přítomnost
je Nádhera a Velebnost,
nepotřebuji nikoho,
jen svého Stvořitele.

přísahal jsem, že tě nikdy neopustím; Ratolesti Révy, jak ještě bych ti mohl dokázat, že to všechno je Moje Dílo? země! vydej teď svou úrodu, mluv! předávej dál všechno, co ses ode Mě naučila; když mluvíš, jsem oslavován a ty jsi posvěcována; jsi skutečně v Mých Rukou;

budu ti nadále pomáhat a udržovat tvou paměť svěží, proto si teď odpočiňme; Já v tobě a ty ve Mně; icPŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message