DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať zmizí všechno, co jsi ty, vstřebáním všeho, co jsem Já

20. července 1990

Ó Pane,
kéž Tvůj Duch na mně spočine
a zmocní se mě.

dovol, ať ti požehnám; dávám ti Svůj Pokoj; ať na tobě spočine Můj Duch; Já, Pán, ti zaručím bezpečí, po kterém toužíš; drž se pevně své víry, protože Já jsem věrný Svému Slibu;

vložím Svůj Zákon Lásky do srdcí vašich národů a nikdy už nevzpomenu na jejich hříchy; připomenu jim Svou Oběť, připomenu jim Svůj Kříž, připomenu jim, že Já jsem Bůh; a ty, kterou jsem hledal a nalezl, nabídni Mi své srdce a Já je přijmu jako směs kadidla; zůstaň Mi věrná a prahni po všem, co jsem Já, abys vymazala všechno, co jsi ty; ať zmizí všechno, co jsi ty, vstřebáním všeho, co jsem ;

modli se za obrácení duší, modli se o pokoj, lásku a jednotu; pamatuj si, Má Láska je Nekonečná, je to Láska, kterou na zemi nemůže nikdo plně pochopit;

žehnám ti; obrať se ke Mně a chval Mě;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message