DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Jednota církve » Jednotné datum slavení Velikonoc » Další zpráva (2001) »

Další zpráva ( 2001)

Dr. Tom Best, výkonný tajemník pro víru a komise ustanovena Světovou radou církví (WCC ) , představili iniciativu, zahájenou v roce 1997 Radou církví na Blízkém východě a WCC , k umožnění slavení Velikonoc všemi církvemi společně každý rok.

Na schůzce konané ve městě Aleppo v Sýrii v březnu 1997 se představitelé hlavních světových křesťanských tradic shodli na tom, co WCC popsala jako " geniální návrh na vytvoření společného datumu Velikonoc. "

Tato iniciativa byla vřele vítána mnoha církvemi po celém světě, i když se naděje, že by mohl tento rok znamenat konec rozděleného data, ukázala jako nereálná.

Dr. Best uvedl , že návrh z Aleppa se snažil , aby se zabránilo " střetu kalendářů " tím, že by se nadále používal Nicejský vzorec pro určení data Velikonoc , založený svými výpočty na nejlepších dostupných astronomických údajích, přičemž by byl brán jako referenční bod poledník Jeruzaléma.

Rozdíly týkající se datumu Velikonocbyly už na začátku křesťanství . V současné době západní církve počítají datum Velikonoc pomocí gregoriánského kalendáře , který byl zaveden v roce 1582, a který je nyní standardním kalendářem na celém světě, zatímco většina pravoslavných církví , včetně Ruské církve , zachovává pro výpočet data Velikonoc starší juliánský kalendář.

Podle Dr. Besta asi 25 církví odeslalo kladné reakce na návrh WCC v Aleppu , i když první odpověď od ( ortodoxní) Řecké církve byla negativní . Poukázal na to , že některé mezinárodní orgány, včetně křesťanské konference biskupů anglikánské církve v Lambeth , vatikánské Papežské rady pro jednotu křesťanů, Konference evropských církví a Světové Luteránské federace vyjádřila silný zájem o tento plán .

Na otázku ohledně vyhlídek návrhu z Aleppa , Dr. Best řekl, že " reakce je dosud velmi kladné. Chápeme , že pravoslavné církve mají zvláštní obtíže s návrhem - tradice používání juliánského kalendáře k určení datumu Velikonoc je hluboce zakořeněná v pravoslavné církvi a chápeme, že by pro ně bylo obtížné , učinit náhlou změnu . "

Nicméně, dodal , pravoslavné církve samy předvídaly návrh z Aleppo na setkání v Chambesy ve Švýcarsku v roce 1977 , a návrh z Aleppa reagoval na mnoho pravoslavných postojů.

Dva přední ortodoxní subjekty, Konstantinopolský Patriarchát a Moskevský , informovaly WCC , že studují návrh, který byl též uvítán další ortodoxním spojeným zastupitelstvím v Severní Americe. Zatím co vrchní představitel ruské pravoslavné církve, Metropolita Smolenska a Kaliningradu Kirill , který stojí v čele moskevského patriarchátu v oddělení vnějších vztahů , vyzval západní církve reformě své náboženských kalendářů a počítali datum Velikonoc pomocí systému Julian . Pravoslavné církve v Austrálii předložili na WCC podobné řešení.

Na otázku, jaké jsou nyní vyhlídky , vzhledem k tomu , že dohody nebylo dosaženo při letošním setkání v Aleppu, jak jsme doufali, Dr. Best říká, že jednou z možnosti je, že by plány na společné datum Velikonoc byly prozkoumány církvemi na regionální úrovni - například na Středním východě , kde je rozdělení slavení Velikonoc obzvláště viditelné, což bylo vlastně navrženo na setkání v Aleppu.

Zdůraznil také , že " byli jsme obdarováni - naštěstí - tím, že v několika příštích letech Velikonoce často připadají na stejné datum." V roce 2004 , 2007, 2010, 2011, 2014 a 2017 se data shodují .

"Doufáme, že se lidé připojí ke společnému slavení Velikonoc," řekl Dr. Best . " Žádáme církve, aby se zaměřili na roky, kdy se budou slavit Velikonoce společně, s důrazem na to, že se jedná o znamení naší jednoty. Doufáme, že si budeme stále více uvědomovat, že společná oslava Velikonoc by měla být pravidlem, nikoli výjimkou . "

 

 
Jednota církve
Nářek Nejsvětějšího Srdce: Kristova touha po jednotě
Jednota ze srdce
Jednotné datum slavení Velikonoc
    Ježíšovo volání ke sjednocení data slavení Velikonoc
    Sjednoťte datum Velikonoc
    Příklad společného slavení Velikonoc z východní církve
    Datum Velikonoc
    Další zpráva (2001)
Příklad jednoty na Východě
Ekumenismus a spiritualita
Papež a patriarcha Theoctist
Duchovní ozvěna jednoty

Nářek Nejsvětějšího Srdce: Kristova touha po jednotě
Vassulina promluva k 500 poutníkům (kardinál, arcibiskupové, biskupové, duchovní a laici všech denominací) v níž Vassula představila téma Jednoty obsažené v poselství Opravdový život v Bohu (25. května 2007, Ekumenická pouť TLIG v Turecku)
 

Jednota ze srdce
Vassula pronesla svou promluvu na pouti TLIG ve Svaté zemi v roce 1998
 

Jednotné datum slavení Velikonoc
Ježíš nás volá ke sjednocení data slavení Velikonoc
 

Příklad jednoty na Východě
Msgre Isidore Battika sdílí s TLIG poutníky povzbudivou a následováníhodnout praxi jednoty v Sýrii
 

Ekumenismus a spiritualita
Ekumenická promluva Vassuly v Mezinárodním Brigitýnském Centru ve Farfě
 

Papež a patriarcha Theoctist
Vassula podává svědectví o setkání papeže Jana Pavla II. a patriarchy Theoctista
 

Duchovní ozvěna jednoty
Promluva Vassuly Rydén na zasedání Ekumenické Rady Církví
 

 

"Unity, Virtue of Love"
JEDNOTA, CTNOST LÁSKY. V této knize najdete poselství zvláště věnovaná tomu, co nám Bůh dnes říká, že jednota křesťanů je nutná pro pokoj, lásku a smíření na celém světě. Kniha je k dispozici i v českém překladu - viz bibliografie.

Podpořte sjednocení data slavení Velikonoc
OneDate.org - Připojte svůj hlas ke sjednocení data slavení Velikonočních svátků

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Snaž se Mě potěšit, neboť to je to, co si přeji
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Dal jsem vám Poselství pomazaná Duchem
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Pozvánka na koncert ve Zlíně
v neděli 27. září 2020 v 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message