DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Bibliografie » TLIG E-shop » Podrobnosti o knihách » Osnova modlitebních setkání »

Osnova modlitebních setkání

 
zde vložit obrázek české osnovy

V tomto sešitě najdete základní osnovu modlitebních setkání Opravdového života v Bohu. Jsou zde meditace a modlitby pro modlitební setkání TLIG skupin.

Není to tak, že by se skupina měla pomodlit celou brožurku během setkání!! Vybíráme modlitby tak, aby byl zachován alespoň růženec (pro kratší setkání 1 desátek růžence), modlitba k Duchu Svatému a čtení z Bible a z knih poselství. Dle pokynů paní Vassuly Rydén by společná modlitba měla trvat asi hodinu, ne o moc více. Začínajícím skupinám se doporučuje doba kratší. 

Na souborech ke stažení se pracuje...

česká verze PDF

česká verze WORD

česká verze epub

Tištěná brožurka  - V případě zájmu o tyto publikace se obraťte na paní Juditu Bendovou.

Adresa: Podlesí 12, Čechy pod Kosířem, 79858. Tel. 773457351.

Je také k dostání v Matici Cyrilometodějské v Olomouci i v křesťanských knihkupectvích v Praze.


Osnova moditebních setkání - mezinárodní verze

 


Soubory jsou ke stažení zde:

mezinárodní verze PDF

(1Mb)

mezinárodní verze - WORD
(1.25Mb)

Mezinárodní tištěnou verzi lze objednat v anglickém eshopu - HERE

 
Bibliografie
Poselství
Můj anděl Daniel
Modlitby a výňatky z poselství
Teologické články a studie
Zpravodaje a časopisy
Publikované články
Video a audio
TLIG E-shop
    Anglický eshop - Spojené státy
    Anglický eshop - Velká Británie
    Secure Help
    Seznam vydavatelů knih poselství
    Podrobnosti o knihách
        
        
        
        Opravdový Život v Bohu - úvodní video
        Jednosvazkové kompletní vydání TLIG poselství
        Vergine Chakryan - písně s texty z TLIG poselství
        Kardinál Sfeir
        Osnova modlitebních setkání
        Záhada Vassula
        The True Life in God CD
        Můj anděl Daniel
        TLIG 2000 Conference video
        Salt of the Earth
        Jednota - ctnost lásky
    List Of Suppliers

Poselství
Poselství Opravdového Života v Bohu. Knihy poselství v různých jazycích.
 

Můj anděl Daniel
Počátky Opravdového Života v Bohu
 

Modlitby a výňatky z poselství
Různé knihy s modlitbami a výňatky z poselství.
 

Teologické články a studie
Články různých teologů, profesorů a dalších významných osobností píšících o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Zpravodaje a časopisy
Časopisy a zpravodaje z celého světa publikující různá témata a články týkající se apoštolátu TLIG.
 

Publikované články
Články o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Video a audio
Zde najdete přehled různých materiálů o Opravdovém Životě v Bohu od různých vydavatelů a odkazy na jejich internetové stránky
 

TLIG E-shop
Zde můžete nakupovat online
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Celá země bude trpět, jestliže neuslyším upřímný pláč pokání
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Pravá teologie je kontemplací Mne, vašeho Boha
Jak rozlišovat duchy

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message