DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Bibliografie » TLIG E-shop » Podrobnosti o knihách » Jednosvazkové kompletní vydání TLIG poselství »

Jednosvazkové vydání poselství Opravdový život v Bohu

V současné době se dokončuje vydání VŠECH publikovaných poselství Opravdového života v Bohu v českém jazyce (Sešity 1 - 109) v JEDNÉ KNIZE.

Skrze prorocká poselství Opravdový život v Bohu God volá Bůh celé své stvoření k návratu k Lásce. Volá křesťany aby sjednotili Jeho Tělo, Jeho Církev ("Katolíci! Protestanté! Pravoslavní! Všichni patříte ke Mně! V Mých Očích jste všichni jedno!"("Catholics! Protestants! Orthodox! you all belong to Me! you are all one in My Eyes!").

Poselství Opravdového života v Bohu jsou hluboce duchovní a jsou napsána srozumitelným a bezprostředním jazykem. Jsme pozváni vstoupit do rozhovoru s Bohem tak, že jméno Vassula nahradíme svým vlastním jménem. Potom budeme jemně vedeni do tajemství Trojjediného Boha a porosteme v Jeho poznání. Skrze působení Ducha Svatého v nás (Druhé Letnice) pak začneme vrůstat do Boží Lásky, Míru a Jednoty.

Kompletní vydání Poselství Opravdového života v Bohu jsou nyní k dispozici v pouze v anglickém a francouzském jazyce. Toto vydání s 1150 stranami si můžete objednat v anglickém e-shopu. V českém jazyce budou k dispozici s největší pravděpodobností do konce letošního roku.

 

BUY ONLINE

Zatím jen v angličtině jsou poselství k nahlédnutí ZDE ONLINE

BUY ONLINE

 
Bibliografie
Poselství
Můj anděl Daniel
Modlitby a výňatky z poselství
Teologické články a studie
Zpravodaje a časopisy
Publikované články
Video a audio
TLIG E-shop
    Anglický eshop - Spojené státy
    Anglický eshop - Velká Británie
    Secure Help
    Seznam vydavatelů knih poselství
    Podrobnosti o knihách
        
        
        
        Opravdový Život v Bohu - úvodní video
        Jednosvazkové kompletní vydání TLIG poselství
        Vergine Chakryan - písně s texty z TLIG poselství
        Kardinál Sfeir
        Osnova modlitebních setkání
        Záhada Vassula
        The True Life in God CD
        Můj anděl Daniel
        TLIG 2000 Conference video
        Salt of the Earth
        Jednota - ctnost lásky
    List Of Suppliers

Poselství
Poselství Opravdového Života v Bohu. Knihy poselství v různých jazycích.
 

Můj anděl Daniel
Počátky Opravdového Života v Bohu
 

Modlitby a výňatky z poselství
Různé knihy s modlitbami a výňatky z poselství.
 

Teologické články a studie
Články různých teologů, profesorů a dalších významných osobností píšících o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Zpravodaje a časopisy
Časopisy a zpravodaje z celého světa publikující různá témata a články týkající se apoštolátu TLIG.
 

Publikované články
Články o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Video a audio
Zde najdete přehled různých materiálů o Opravdovém Životě v Bohu od různých vydavatelů a odkazy na jejich internetové stránky
 

TLIG E-shop
Zde můžete nakupovat online
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má slova k tobě jsou Duch a jsou Život
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Varovné poselství světu a Spojeným Státům
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message