DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Bibliografie » TLIG E-shop » Podrobnosti o knihách » Jednosvazkové kompletní vydání TLIG poselství »

Jednosvazkové vydání poselství Opravdový život v Bohu

V současné době se dokončuje vydání VŠECH publikovaných poselství Opravdového života v Bohu v českém jazyce (Sešity 1 - 109) v JEDNÉ KNIZE.

Skrze prorocká poselství Opravdový život v Bohu God volá Bůh celé své stvoření k návratu k Lásce. Volá křesťany aby sjednotili Jeho Tělo, Jeho Církev ("Katolíci! Protestanté! Pravoslavní! Všichni patříte ke Mně! V Mých Očích jste všichni jedno!"("Catholics! Protestants! Orthodox! you all belong to Me! you are all one in My Eyes!").

Poselství Opravdového života v Bohu jsou hluboce duchovní a jsou napsána srozumitelným a bezprostředním jazykem. Jsme pozváni vstoupit do rozhovoru s Bohem tak, že jméno Vassula nahradíme svým vlastním jménem. Potom budeme jemně vedeni do tajemství Trojjediného Boha a porosteme v Jeho poznání. Skrze působení Ducha Svatého v nás (Druhé Letnice) pak začneme vrůstat do Boží Lásky, Míru a Jednoty.

Kompletní vydání Poselství Opravdového života v Bohu jsou nyní k dispozici v pouze v anglickém a francouzském jazyce. Toto vydání s 1150 stranami si můžete objednat v anglickém e-shopu. V českém jazyce budou k dispozici s největší pravděpodobností do konce letošního roku.

 

BUY ONLINE

Zatím jen v angličtině jsou poselství k nahlédnutí ZDE ONLINE

BUY ONLINE

 
Bibliografie
Poselství
Můj anděl Daniel
Modlitby a výňatky z poselství
Teologické články a studie
Zpravodaje a časopisy
Publikované články
Video a audio
TLIG E-shop
    Anglický eshop - Spojené státy
    Anglický eshop - Velká Británie
    Secure Help
    Seznam vydavatelů knih poselství
    Podrobnosti o knihách
        
        
        
        Opravdový Život v Bohu - úvodní video
        Jednosvazkové kompletní vydání TLIG poselství
        Vergine Chakryan - písně s texty z TLIG poselství
        Kardinál Sfeir
        Osnova modlitebních setkání
        Záhada Vassula
        The True Life in God CD
        Můj anděl Daniel
        TLIG 2000 Conference video
        Salt of the Earth
        Jednota - ctnost lásky
    List Of Suppliers

Poselství
Poselství Opravdového Života v Bohu. Knihy poselství v různých jazycích.
 

Můj anděl Daniel
Počátky Opravdového Života v Bohu
 

Modlitby a výňatky z poselství
Různé knihy s modlitbami a výňatky z poselství.
 

Teologické články a studie
Články různých teologů, profesorů a dalších významných osobností píšících o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Zpravodaje a časopisy
Časopisy a zpravodaje z celého světa publikující různá témata a články týkající se apoštolátu TLIG.
 

Publikované články
Články o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Video a audio
Zde najdete přehled různých materiálů o Opravdovém Životě v Bohu od různých vydavatelů a odkazy na jejich internetové stránky
 

TLIG E-shop
Zde můžete nakupovat online
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén
 
Poselství z 13. března 2020
Překlad nově přijatého poselství z 13. března 2020

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message