DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Multimediální­ galerie  » Audio » Delší promluvy a rozhovory »

Delší nahrávky a rozhovory

Další stánka, kde se dají stáhnout nahrávky je zdeNahrávka BBC 4 - program s Vassulou (anglicky, délka 6 min.)
Trevor Barnes z BBC Radio 4 hovoří s Vassulou při její návštěvě v září 2005 a část rozhovoru byla vysílána v nedělní "Sunday show".


Promluva Vassuly na zasedání Světové Rady Círiví, 23. ledna 1992
(andlicky, délka 30 min.)

Vassula hovoří na ekumenickém zasedání v Ženevě (Švýcarsko) Zde je přepis v angličtině transcript

Televizní interview v Kanadě, duben 2002
 

První interview - 1. část (11 min)
 

První interview - 2. část (26 min)
 

První Interview - 3. část (19 min)
 

Ddruhé interview - 1. část (20 min)
 

Druhé interview - 2. část (23 min)
 

Druhé interview - 3. část (6 min)


UK radio interview, červen 2001 (22 min)
Redaktor vysílání, který vede rozhovor je k Vassule dost kritický.

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
    Fotografie
    Audio
        Krátké audionahrávky
        Delší promluvy a rozhovory
        Pořady internetového rádia Opravdového života v Bohu
    Video
Zapisování poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Skála a Základ Křesťanství
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má slova k tobě jsou Duch a jsou Život
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message