DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Zapisování poselství » Grafologická analýza J. A. Muniera, SGF »

Grafologická analýza J. A. Muniera SGF

Otec René Laurentin poskytl poselství zapisovaná Vassulou J. A. Munierovi, odborníkovi v oblasti grafologie na nejvyšší úrovni a odbornému konzultantovi Nejvyššího Soudu v Paříži ve Francii. Neřekl mu nic jiného, než křestní jméno autorky, a že se jedná o ženu ve věku 47 let. Analýza, kterou zde uvádíme, zahrnuje rozbor obou rukopisů - jak podlouhlého (Ježíšova), tak drobného písma (Vassulin normální rukopis).

Bez jakýchkoli průvodních informací (a bez ohledu na samotný obsah textu v důsledku neznalosti anglického jazyka).

Interpretace velkého písma:

 • mimořádná telurická síla
 • kontrolovaný entusiasmus se známkami radosti, zdá se, že je zdrojem určitého druhu
 • pohody.
 • Je naplněna silou, která ji přesahuje
 • Je naplněna neviditelnými silami, na něž reaguje jistou původní jednoduchostí, zatímco v
 • jiných oblastech tu nacházíme také prvky vytříbené.
 • je přesvědčena o této neviditelné moci, touto neviditelnou mocí, kterou intenzivně vnímá.
 • je prostředníkem, je tím, kdo přijímá a dále předává
 • Má víru mystika
 • Zakouší jistý druh pokojného nadšení a naplnění
 • je živena neviditelnou, jakoby nezničitelnou silou, která ji velmi posiluje
 • v každém případě se písmo z běžného pohledu jeví trochu neobvyklé
 • usilovně pracuje, je učenlivá žákyně.
 • je jakoby v jiném stavu vnímání, lhostejná k okolnímu světu
 • jako prostředník je schopna snadno vnímat neviditelný svět
 • je schopná se velmi dobře soustředit, je schopna meditace na vysokém stupni
 • nenáleží sama sobě. Vlastní určitou stálost. Dokáže se velmi dobře ovládat.
 • Pravděpodobně i její způsoby vykazují jistou důstojnost.

Následuje interpretace rukopisu malého písma mezi řádky:

 • osoba žijící ve svém vlastním světě.
 • není duševně nemocná.
 • nadprůměrně inteligentní
 • má svůj vlastní úsudek
 • je schopná určité integrace.
 • jedná s něhou, dobrotou a pokorou
 • má cíl a je mu oddaná.
 • zakouší vnuknutí vysoké úrovně
 • její život je inspirován ideálem.
 • nic jiného pro ni není tak důležité

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
Zapisování poselství
    Svědectví otce Christiana Curtyho, OFM
    Grafologická analýza J. A. Muniera, SGF
    Rozhovor otce René Laurentina s Vassulou
    Úvod k poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Udržuj svou mysl uzavřenu v Mé mysli a vzkvétej zevnitř
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Bůh-je-s-tebou
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message