DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Zapisování poselství » Grafologická analýza J. A. Muniera, SGF »

Grafologická analýza J. A. Muniera SGF

Otec René Laurentin poskytl poselství zapisovaná Vassulou J. A. Munierovi, odborníkovi v oblasti grafologie na nejvyšší úrovni a odbornému konzultantovi Nejvyššího Soudu v Paříži ve Francii. Neřekl mu nic jiného, než křestní jméno autorky, a že se jedná o ženu ve věku 47 let. Analýza, kterou zde uvádíme, zahrnuje rozbor obou rukopisů - jak podlouhlého (Ježíšova), tak drobného písma (Vassulin normální rukopis).

Bez jakýchkoli průvodních informací (a bez ohledu na samotný obsah textu v důsledku neznalosti anglického jazyka).

Interpretace velkého písma:

 • mimořádná telurická síla
 • kontrolovaný entusiasmus se známkami radosti, zdá se, že je zdrojem určitého druhu
 • pohody.
 • Je naplněna silou, která ji přesahuje
 • Je naplněna neviditelnými silami, na něž reaguje jistou původní jednoduchostí, zatímco v
 • jiných oblastech tu nacházíme také prvky vytříbené.
 • je přesvědčena o této neviditelné moci, touto neviditelnou mocí, kterou intenzivně vnímá.
 • je prostředníkem, je tím, kdo přijímá a dále předává
 • Má víru mystika
 • Zakouší jistý druh pokojného nadšení a naplnění
 • je živena neviditelnou, jakoby nezničitelnou silou, která ji velmi posiluje
 • v každém případě se písmo z běžného pohledu jeví trochu neobvyklé
 • usilovně pracuje, je učenlivá žákyně.
 • je jakoby v jiném stavu vnímání, lhostejná k okolnímu světu
 • jako prostředník je schopna snadno vnímat neviditelný svět
 • je schopná se velmi dobře soustředit, je schopna meditace na vysokém stupni
 • nenáleží sama sobě. Vlastní určitou stálost. Dokáže se velmi dobře ovládat.
 • Pravděpodobně i její způsoby vykazují jistou důstojnost.

Následuje interpretace rukopisu malého písma mezi řádky:

 • osoba žijící ve svém vlastním světě.
 • není duševně nemocná.
 • nadprůměrně inteligentní
 • má svůj vlastní úsudek
 • je schopná určité integrace.
 • jedná s něhou, dobrotou a pokorou
 • má cíl a je mu oddaná.
 • zakouší vnuknutí vysoké úrovně
 • její život je inspirován ideálem.
 • nic jiného pro ni není tak důležité

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
Zapisování poselství
    Svědectví otce Christiana Curtyho, OFM
    Grafologická analýza J. A. Muniera, SGF
    Rozhovor otce René Laurentina s Vassulou
    Úvod k poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Pán, stojím u dveří a klepu
Potěš Mě a přijmi Mě

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message