DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Святата Розария »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT

Светлите Тайни на Розарията

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

1. Кръщението на Иисус в река Йордан (Mт. 3:13-17)

"с какво можете да сравните Свещеното Ми Сърце? с Извор правещ плодородни градините? да, затова, който е жаден нека дойде при Мен! нека този човек дойде да пие; Сърцето Ми е извор на жива вода; елате да се потопите в този ручей1 изтичащ от Свещеното Ми Сърце;" (28.11.96)

1 Иисус говори за Духа Си.

2. Сватбата в Кана (Йн 2:1-12)

"намери утехата си в Нейната прегръдка и в тези същи ръце, които носиха Сина Ми през пустинята на Египет; почитай Майката, която Ме почете със Своето благост; защо, не Я ли облагодетелствах в най-голяма степен? направих големи неща за Жената облечена в слънцето, така че от деня, в който Духът Ми я покри, всички поколения да Я облажават; (...) кой ви казва, че не се вслушвам в Нея? Майка ви не беше ли посредничила в Кана? тези знамения бяха извършени, за да може духът ви да разбере това, което днес духът ви отхвърля;1  това знамение беше предопределено за всички идващи епохи; Жената украсена в слънцето, украсена от Трисветия Ми Дух изпълващ света, заема мястото на Майката на Бога;” (27.1.96)

1 Бог говори само за онези, които отхвърлят Благословената ни Майка и за онези, които не Я почитат достатъчно.

3. Възвестяване на Божието Царство, и зов за завръщане при Бога (Mк. 1:15)

"Бог идва при всички вас, дори при най-окаяните; завърнете се при Бога и Той ще се завърне при вас; елате и направете своя дом в Сърцето Му, както Той прави Своя във вашето; знайте, че без горещи молитви няма да може да видите Царството на Бога; Царството Му на земята е в обсега на ръката; помнете, това, което Бог иска от вас е промяна на сърцето; не се страхувайте да признаете греховете си; живейте и изпълнявайте тайнството на изповедта;" (23.4.93)

4. Преображението (Лк. 9:28-36)

“както при преображението, ще преобразя Църквата Си, за да възвърне цялата си лъчезарна слава от младостта Й, от венчалните Й дни;” (20.10.90) “и Волята Ми ще се осъществи на земята, както е на Небето, защото ще бъдете един, боготворейки Ме около една Дарохранителница с обич в сърцето ви и изпълнени с буен Огън; ще изпълня йератичната Си молитва, на земята, както на Небето; душите ви ще бъдат вкоренени в Мен, в Обич, в Единство и изпълнени с абсолютната пълнота на Духа Ми; да, любими, не само ще ви дам насъщния хляб, но и едно скрито Съкровище идващо от Сърцето Ми: Небесната Мана,1 която преобразява, издига духа ви в копие на Моя Дух; ще бъдете преобразени чрез изливането на Духа Ми;” (19.12.90) “ще направя от всеки един от вас сияещ град, ще ви обновя изцяло, защото това е начинът, по който ще ви приготвя за венчавката със Светия Ми Дух;” (13.5.91) “намирам се на Своя път на завръщане, за да преобразя цялото Си сътворение в добрината и святостта на Истината;” (21.12.92)

1 Това е: Светият Дух.

5. Установяването на Евхаристията (Йн 13)

“разкривам ви Благодатта Си и спасението ви беше дадено посредством Моя Син, Иисус Христос; пожертва се за вас, за да ви направи свободни; с цел да подели с вас Божествения Живот Той установи Святата Евхаристия, за да ви освети и да вземате Неговото Тяло и Кръв; не вземате обикновен хляб и вино, а вземате самия Бог; ако можехте само да размислите върху това Тайнство и напълно да го проумеете! Недостъпният Бог става за вас Достъпен, Невидимият Бог става за вас Видим и е готов да ви обожестви; Той, чието величие надвишава всички ангелски сили и всички същества и всичко, каквото е създадено, е на твое разположение, сътворение! Самият Бог се предоставя на вас, за да ви възвърне божествеността, обожествявайки душата ви, за да влезне във Вечния Живот;" (30.6.99) “ще издигна отново Евхаристията Си в домовете, които бяха оголени от Моето Присъствие и ще станат свети;” (16.10.2000)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT

 

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Разделението Им Е Отделило Моето Сърце От Тяхното

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Всевишният, Те Издигнах, За Да Бъдеш Пример За Единство
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message