DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Светите Места 1998 » Послание на Яхве посредством Васула »

Послание на Яхве посредством Васула

Международна Среща на Истинския в Бога Живот в Светите Места

“спомени Ме на своите приятели; твоите приятели са Мои приятели;
гълъбе Мой, кажи им това, което им казва всеблагият им Отец: кажи им, че ако останат в Мен, в Обичта Ми, радостта им ще бъде пълна и всичко, за каквото се стараят, за Мен, но са неспособни да изпълнят или да успеят поради човешката си крехкост, Аз като Отец, виждайки благородството на мисълта им, ще взема пред вид добрите им намерения, тъй като пожелаха да Ми доставят удоволствие; затова, и Аз, на Свой ред, ще им предоставя това, което липсва в тях, така че всички да повярват в Моето Дело и в Божествената Тема на Обич; ще повярват не заради тях, а благодарение на очевидността на Съвършеното Дело, което ще се осъществи в Моята Божественост;”

Въведение

От Джонатан и Еруин

Повече от 200 души от 36 страни получиха благодатта да участват в международната среща за молитва за Единството в духа на Истинския в Бога Живот в Йерусалим, през 1998 г.

Срещата се проведе в Двореца на Рицарите, на 2 и 3 май в стария град, на няколко крачки от Голгота. Изказванията бяха на английски език със симултанен превод на френски, немски, испански, арабски и японски. Участваха 17 свещеника от трите основни клонове на Църквата, Православни, Католици и Протестанти.

Някои пътуваха дни, за да пристигнат тук от Австралия, Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия, Япония, Тайланд, Мексико, Нигерия, Филипините, Папуа Нова Гвинея, Перу, Уругвай, Съединените Щати, Канада и Европа.

Нещо общо свързваше тези хора помежду им. Посланията на Истинския в Бога Живот бяха променили живота им и имаха сега искреното желание да изживеят и да евангелизират посланията, дадени посредством Васула от Святата Троица.

Двудневната среща започна с официален ритуал, където Клирът заедно с Васула влязоха в заседателната зала, под акомпанимента на местни християнски химнове. Последва кратко представяне от всеки свещеник. Беше действително вдъхновяващо и насърчаващо да гледа човек как Иисус беше събрал свещеници от всеки край на земята: Православни, Католици и Протестанти.

След това, Васула се изкачи на подиума с голяма запалена свещ, държейки я високо и поздрави събора с думите “Христос Анести”. Православните, дошли от Гърция, отговориха “Алитос Анести”. Това се повтори три пъти и накрая изпяха правословния възкресителен химн. Така, международната среща на Истинския в Бога Живот в Светите Места, 1998 г., започна с голяма радост и неизброими благословии от щедрото Сърце на Небесния ни Отец. Този прилив на благодати, лечение и дълбоки учения се увеличи, когато Васула и поканените да се изкажат представиха своите вдъхнови речи.

В продължение на тези два дена на срещата, и още 5 дена за поклонението, участниците от 36 страни изживяха бъдещата действителност на Християнството. Православни, Католици и Протестанти се молиха заедно, участваха в Святата Литургия и се учиха заедно. Единството, както казват посланията беше “в сърцето”. Ако съществуваше начин да предадем истинската радост, истинското участие във Върховната Обич на Бога и Мирът Му в тази среща, бихме желали това да го направим. Тези вдъхновени от Иисус Христос представяния и съдържащи Неговите и на Отеца слова, ще помогнат на онези, които имат уши да чуят истината, да напреднат в духовния си живот.

Обстановката при тази особена среща със сигурност не беше съвпадение, както ни уверява Иисус в посланията за това, че всички тези неща се изготвят от Божието Му Провидение. Значението на Йерусалим през неговата Спасяваща История, се намира винаги в ума на хората. Преди близо 2000 години “тук се намираха благочестиви хора от всяка нация под небето... пребиваващи в Йерусалим. Тогава, Петър пълен със Светия Дух се изправи и се обърна към множеството: Споменавайки пророка Йоил, той каза:

Това, което ще стане в последните дни, казва Бог:
Ще излея Своя Дух върху всяка плът.
Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
младежите ви ще виждат видения,
а старците ви ще сънуват сънища.
И в онези дни върху рабите Ми и рабините Ми
ще излея Своя Дух и ще пророкуват.
И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята.”

(Деяния 2:17-19)

Тези вечни слова се изпълняват в дните ни на много места в света. Международната среща на Истинския в Бога Живот в Йерусалим трябва да е важен граничен белег в желанието на Иисус да представи на човечеството Своя Божествен Химн на Обич в тези последни времена.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
        Послание на Яхве посредством Васула
        Въведение от Васула
        Общение на Божествена Обич в Святата Троица
        Eдинство в Сърцето
        Сърцето на Отеца
        Голямото Завръщане
        Как да култивирате Истинския в Бога Живот
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трябва Да Те Оставя На Земята, За Да Изпълниш Мисията Си
Светият Ми Дух Е Крайъгълният Камък На Църквата Ми

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message