DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Описания на Срещите на Васула » 2007 Описания »

2007 Описания
 
 
Библейска Турция и Гърция
Поклонение на Истинския в Бога Живот, 19-29 май 2007

2010 Описания

 

2009 Описания

 

2008 Описания

 

2007 Описания

 

Съвместно честване на Светия Великден
Йоханесбург, Южна Африка 31 март - 8 април 2010
 

Съвместно честване на Светия Великден
Йоханесбург, Южна Африка 31 март - 8 април 2010
 

2006 Описания

 

2005 Описания

 

2004 Reports

 

2003 Reports

 

2002 Reports

 

2001 Reports

 

2000 Reports

 

1999 Reports

 

1998 Reports

 

1997 Reports

 

1996 Reports

 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Да носиш Кръста Ми е благословия
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Отрази Славата Ми със своите деяния на обич
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message