DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 1998 Reports »

1998 Reports
 
 
Venezuela
December 16-18, 1998
 
 
USA and Canda (Part II)
November 15-22, 1998
 
 
USA and Canada
October 23 - November 1, 1998
 
 
Germany
July 25-27, 1998
 
 
Holy Land Pilgrimage, May 1998
A gathering of True Life in God volunteers and supporters held in Jerusalem was followed by a pilgrimage around the Holy Land.
 
 
Australia
March 9-16, 1998
 
 
Papua New Guinea
March 7-8, 1998
 
 
Thailand
March 3-5, 1998
 
 
Thailand, A Testimony by Edgar Dante
March 3-5, 1998
 
 
Thailand, A Testimony by Lilita Pacudan
March 3-5, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
(compiled from accounts by Vassula, Erwin Schlacher and Fr. X)

January 6-15, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
Part II

January 16-20, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
Part III

January 21-27, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
Part IV

January 28-31, 1998
 
 
Vasco da Gama, Goa, India
January 27, 1998

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Една Светлина Блесна В Теб
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Работете в хармония в Моето Име
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message