DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как страната ми може да се организира по-добре? » Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва - Повече - Продължение »

Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва

Повече - Продължение

3. Определяне и възлагане на отговорности на тези хора.

След като изготвим списъка с вероятните лица, трябва да определим какво ще поискаме от тях. Тук Васула го определи като цели/отговорности за областите.

Отговорност 1: Сформиране на Групи за Молитва.

  • Първо и основно, за да помогнат някои в сформирането на група за молитва, трябва самите те да участвуват в тях, събирайки се веднъж в седмицата, ако е възможно.
  • Идеалното щеше да бъде, ако са разположени да пътуват и да пренощуват в къщата на лицето, което ще подпомогнат за откриване на група за молитва. Това се извърши успешно в Швейцария и Франция. Възможно и на други места.
  • Трябва също така да се уверят, че всички Групи за молитва ЧЕТАТ ПОСЛАНИЯТА.

Отговорност 2: Организиране на срещи за свидетелство и други дейности за евангелизиране.

  • Целта е да се провежда една среща за свидетелство на месец във всяка област.
  • Да имат готовност да ги поканят от чужбина.
  • Да следват, organizers videoкаквото Васула и Роберт Леприкард направиха в Швейцария, следвайки френския модел.
  • Също така, поставянето на щандове с книги на публични места

Отговорност 3: Стокиране на книги, видео, касети, DVD и др.

Те ще бъдат използувани при срещите за свидетелствуване и за дейности с щандове за книги.

Отговорност 4: Чести провеждания на оттегляния

Отговорност 5: Евангелизиране в затвори, където това е възможно.

Отговорност 6: Участие в Международни Оттегляния и, особено, в Поклонения

"Важно е хората да бъдат насърчавани да участвуват в Международни Поклонения и Оттегляния, защото се дава възможност на хора от различни вероизповедания и култури да се събират и да участвуват в плодотворни религиозни и културни обмени. Така, всички участвуващи имат възможността да изпитат една вселенска дейност и обсъждане, да се опознаят по-добре в условия, където бива насърчавано единството и другарството, превъзмогвайки догматичните и националистически различия, изолацията и самодостатъчността."

Отговорност 7: Месечни отчети изпращани на от. Отфрид () относно дейностите за евангелизиране в техния район

 
Мисия
Срещи на Васула по Целия Свят
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
        27-те Въпроса
        27-те Отговора
        Как да поканите един свидетел?
        Видео за това как да организирате срещи за свидетелство
        Как страната ми може да се организира по-добре?
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Фондация

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Избирам Бедността, За Да Покажа Богатствата Си
Една Нация Посветена На Святото Ти Име Ще Се Възкреси

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Има Заговор Cред Пастирите
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message