DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как да поканите един свидетел? »

Как да поканите един свидетел?

Защо се организира среща на ИвБЖ?

Господ казва в Посланията:

"Разпространи Посланието Ми, разпространи Мира Ми и нека царува във всички сърца." (24.8.1987); "Благославям всеки един от тях, благославям всички онези, които помагат на Божественото Ми Послание, особено онези, които жертвуват свободното си време за Мен." (19.10.1988).

Също така, Благословената ни Майка казва: "Зарадвайте Сърцата Ни и разпространете Посланията Ни по четирите краища на земята и посредством Тях, обърнете към Бога и други души. Желая да видя всички Църкви пълни, живи и топли, затова живейте Посланията Ни. Изливам върху вас благодати, за да ви насърча. " (10.3.1990)

С други думи, Бог зове хората да станат Негови Апостоли на Края на Времената, особено с организирането на срещи за свидетелство на ИвБЖ, така че Посланието Му на Мир и Обич да бъде чуто от нашето поколение.

Като читатели на ИвБЖ, чувствувате ли силно желание да НАПРАВИТЕ НЕЩО сега, така че да отведете и други в тази любвеобилна среща с Бога?

Ако чувствувате, че желаете да организирате среща за свидетелство на ИвБЖ, можете да направите едно от следните неща:

  • Да контактувате с нас на следния електронен адрес:

  • Да контактувате директно с Асоциацията на ИвБЖ в страната ви или с групата за молитва на ИвБЖ в района ви, вижте списъка за контакти в различните страни).

Нуждаете ли се от повече информация ? Вижте това видео.

 
Мисия
Срещи на Васула по Целия Свят
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
        27-те Въпроса
        27-те Отговора
        Как да поканите един свидетел?
        Видео за това как да организирате срещи за свидетелство
        Как страната ми може да се организира по-добре?
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Фондация

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Духовно Единство
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message