DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » 27-те Отговора »

27-те Отговора

И така, проучихте 27-те въпроса и искате да видите колко добре отговорихте? Тук са отговорите на Васула.

 1. Коя е първата стъпка, която трябва да направим, за да изпълни Светият Дух душата ни със Своята светлина?
 2. Отг.: Основна е чистотата на душата. Затова, първата стъпка, която трябва да направим е да се ПОКАЕМ. Истинското ПОКАЯНИЕ гори като огън в душата. ПОКАЯНИЕТО позволява на Светия Дух да слезне върху вас, за да изпълни божествената Си дейност, “събаряйки всички нечистотии и несъвършенства, които Му се противопоставят..., с цел да ви подготви за този съвършен съюз, трябва да ви пречисти...” В този период на ПОКАЯНИЕ, със сълзи в очите и големи угризения, виждайки нищетата си пред Бога, започвате да ставате Негов покорен инструмент. ПОКАЙВАЙКИ СЕ от все сърце, накрая виждате с очите на душата си своето недостойност и така ставате смирени. Не можем да позовем Светия Дух да ни изпълни, след като Светият Дух се отдалечава от греха и не идва в лукава душа, задължена на греховете. “Колкото по-смирени сте, толкова по-лесно ще проникне във вас Духът Ми.” Заключение: покаянието е вратата, която води душите от мрака в светлината.

 3. Днес, много души са сухи като пустиня, как тогава би трябвало да се преобрази душата ни, така че да прослави Бога?
 4. Отг.: Единствено Светият Дух може да ни преобрази, когато намери в нас необходимото пространство, след като умрем за себе си. Когато умрем за своето аз и страстите си, и изцяло се откъснем, Светият Дух може да ни изпълни и да ни направи Свое достояние, преобразявайки ни, така че умът ни да стане умът на Христос. “Светият Ми Дух може да преобрази душата ви от пустиня в градина, където мога да си почина във вас. Светият Ми Дух може да преобрази душата ви в дворец, където ще съм Цар и ще царувам във вас. Светият Ми Дух може да преобрази душата ви в рай и в този рай ще бъда прославен.”

 5. Кои са двете стъпки, които трябва да направим, както ни научи Отецът в началото, за да се доближим до Него, които ще Го накарат да стане от Престола Си, да остави настрана короната Си и да изтича при нас?
 6. Отг.: Първите две стъпки, които Отецът иска от нас да направим са: да станем ЗАДУШЕВНИ с Него и втората стъпка е да приложим СТРАХА ОТ ГОСПОДА. Страхът от Господа е началото на Мъдростта, това е върхът на Мъдростта. Който има страх от Господа, отбягва всякакво зло. “Елате да онаследите това, което трае вечно, позволявайки на Духа Ми да осветли ума ви и тялото ви с божествената Си светлина, позволявайки Му да съживи душата ви с близостта, която желаем да имате с нас.” “Елате, приближете се до Мен и Ме опознайте, и тогава ще се научите да Ме обичате, затова трябва да придобиете задушевност с Мен. Но, никога не забравяйте, че СЪМ СВЯТ.”

 7. Как Иисус описва Отеца? Достатъчни са малко думи.
 8. Отг.: Иисус описва Отеца по следния начин: “Отецът Ми е Цар, но толкова майчински, Той е Съдник, но толкова грижовен и нежен. Той е Алфа и Омега, но толкова добър.”

 9. Как описва Бог произхода ни от Отеца?
 10. Отг.: Описва ни като Негово СЕМЕ, но не само това. Напомня ни, че произхождаме от ЦАРСКО ПОТЕКЛО и водим началото си от Господството. “Синове и дъщери! Вие сте деца на Всевишния! Произхождате от Господството и Блясъка! Принадлежите на Нас, принадлежите на небето! Произходът ви е царски, благословени сте по Нашия образ, затова позволете Ми да ви облека с Блясъка Си. Отворете сърцето си и ще ви спася.” На друго място, Бог ни напомня, че сме кост от Костта Му и плът от Плътта Му.

 11. Какво е това, което най-вече иска от нас Отецът?
 12. Отг.: Отецът иска от нас волята ни и сърцето ни и да се оставим на Него, така че да се изпълни в нас Волята Му. “От мига, в който ще имам вашето съгласие, ще стане във вас Волята Ми.” “Не идвам при вас с насилие, за да наруша със Светия Си Дух свободата ви, нито идвам да ви осъдя. Идвам при вас от милост, за да ви даря пълното знание на Волята Си.”

 13. Коя е Волята на Отеца?
 14. Отг.: Богородицата казва: “Дойдох да напомня на всички ви, че истински апостол на Бога е онзи, който изпълнява Волята Му. Който обича, изпълнява Волята на Бога.” (Следват два хубави откъса. Можем да използуваме единия или двата.) “Обичта е над всичко. Който обича, изпълнява Волята Ми. Това е ключът за влизането ви в небесното Ми Царство. Ако твърдите, че сте обединени с Бога, но не обичате, тогава не можете да казвате, че живеете обединени с Бога. Истинският в Бога Живот е да живеете, както живя Христос. Няма да влезне в небесното Царство, който Ми казва: “Господи! Господи!”, а който изпълнява Волята на Небесния Ми Отец. Говорете с обич и ще ви чуя. Дайте с обич и ще ви разпозная. Молете се с обич и вратите на Царството Ми ще се отворят, за да ви приемат! Действувайте с обич, за да ви кажа един ден: “Мои сте, вие сте семето Ми. Елате при своя Отец!” Друг един откъс: “Обичта е над всичко. КОЙТО ОБИЧА, ИЗПЪЛНЯВА ВОЛЯТА МИ. Това е ключът за влизането ви в Царството Ми на Небето.”

 15. Какво означава “да крачим заедно с Бога”?
 16. Отг.: Изразът “да крачим заедно с Бога” означава да сме изцяло съединени с Бог и под Неговата божествена Воля. “Знайте, че, който измежду вас се обръща към Мен с единственото желание да Ми се хареса, с цялото Ми Сърце, да, с Цялото Ми Сърце ще му предоставя благодатите Си. Ще му разкрия Образа Си на Доброта, така че да приключи пътуването си заедно с Мен.”

 17. Коя е най-голямата служба, която можем да предоставим на Бога?
 18. Отг.: Най голямата служба, която можете да предоставите на Бога е да доведете една душа обратно при Него. След като проумеете стойността на всяка душа, ще минете и през огън дори, за да спечелите души за Бога. Да спечелите души за Бога надвишава всякакъв вид служба, която бихте могли да предоставите на Бога, защото за Него една душа има стойност по-голяма, от каквото и да е друго нещо. Така, Бог желае от нас да евангелизираме. “Отидете да евангелизирате с обич за Обичта.”

 19. Какво представлява непрекъснатата молитва?
 20. Отг.: Непрекъсната молитва е, когато духът ви е напълно попит в Бога и става чувствителен към Божието присъствие. В тези мигове, нямате нужда, от каквито и да е слова, за да се изразите на Бога, защото цялото ви същество става един жив пламък възпламенен от обич към Бога. Това е съзерцателната молитва. Душата ви бива обгърната от Бога и ще пребивавате постоянно в Бога. Душата ви цял ден ще жадува за Бога. “И Аз ще възбудя обичта им, за да Ме търсят, ще възбудя жаждата им, за да търсят единствено Сърцето Ми.”

 21. Какво означава “Истински в Бога живот”?
 22. Отг.: “Истински в Бога Живот” означава да се намираме в обичта за Бога и в Бога. Целта на Бога е да привлече всеки един при Себе Си и в Себе Си. Душата не може да живее без Бога, черпи живота си от Бога. “Елате и ще ви покажа, ако желаете, какво означава Истински в Бога Живот. Уверявам ви, който живее с обич, живее в Мен, вашия Бог, и Аз живея в него.”

 23. Можете ли да обясните коя е молитвата от сърце?
 24. Отг.: Молитвата от сърце е един прост разговор с Бога, който излиза от сърцето ни. Молитвата идваща от сърцето трепти от истинност и Бог се вслушва в нея. “Отговорът на проблемите ви се намира в непрекъснатата молитва. Нека това да бъде вашето оръжие. Молете се от сърце, разговаряйте по този начин с Бога. Всеки път, когато се позовавате с обич на Бога, Сатаната се впуска в бяг.”

 25. Можете ли да обясните какво означава взаимност в обичта, когато Иисус иска от нас взаимна обич?
 26. Отг.: Бог каза: “Приемете повече от Мен и позволете Ми да приема повече от вас. Желая да ви дам повече от Себе Си, така че и вие да Ми дадете повече от себе си. По този начин, ще взема това, което вече Ми принадлежи.” “Никой на земята не може да стигне до висотата на Моята Обич... Единственото, което желая е това, което вече Ми принадлежи...” Затова, колкото повече се отваряме на Светия Дух, покайвайки се и опразвайки себе си от страстите, пороците, греховете и нечестивостите си, толкова повече пространство даваме на Светия Дух на обичта да ни изпълва със Себе Си.

 27. Какво означава да сме “богове по участие”?
 28. Отг.: Да бъдем богове по участие означава да станем осиновени синове и дъщери на Всевишния. Посредством божествения Си съюз с нас, Бог ни привлича към синовна обич. “Аз съм, който те отведох към синовната обич с Нашето Божество, за да живееш божествен живот и да станеш чедо, посредством осиновяването, на Отеца.” “Като истински син и дъщеря на Бога, в тази по-висша степен на благодат, ще станеш съвършен образ на Троичния Бог и каквото предприемаш, ще става безгрешно, след като ще бъде божествено и според Ума и Волята Ни.”

 29. Можем ли да бъдем обожествени, докато сме все още тук на земята?
 30. Отг.: Да, можем да бъдем обожествени, докато сме все още тук на земята. Това не означава, че приемаме естеството на Бога, а ни бива даден образът на Бога. “Посредством Святото Причастие (Святата Евхаристия) освещавам всички онези, които Ме приемат, обожествявам ги, за да станат плът от Плътта Ми и кост от Костта Ми. Поделяйки си Мен, който съм Божествен, Аз и вие ставаме едно тяло, духовно съединени. Ставаме роднини, тъй като мога да ви превърна в богове по участие. Посредством Божествеността Си обожествявам хората... Не сте ли чували: “Вие също сте богове, синове на Всевишния, всички вие?” (Пс. 82, 6) Отново, има пред вид, че приемаме образа на Бога, а не естеството на Бога.

 31. Какво трябва да направим, за да бъдем обожествени?
 32. Отг.: За да бъдем обожествени означава, че една душа, след като премине през пречистване и се остави на Бога, ще има отпечатан в себе си Божествения Образ на Бога и ще стане дете на Бога по благодат. Тогава Бог ще вижда в тази душа собственото Си отражение. Бог ни казва защо: “Духът ви ще се потопи в Божеството Ни.” “Бивате призовани да се преобразите в Нас и да се съедините с Нас.” Така, новото ви аз ще се облече в Христос, след като старото ви аз ще е умряло. Ангелите казват: “Погледнете! Има в себе си пролетта на Яхве! Сега, Господ може да се възрадва в него и да се наслади в него на образа Си.” Има и други един откъс, където Светият Дух казва: “Аз съм животворното вещество на душата ви и Този, който ви отведе в синовната обич с Божеството Ни, за да ВОДИТЕ БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ и да станете друго едно осиновено дете на Отеца.”

 33. Какво означава изразът “управлявам заедно с Бога” и може ли човек, който продължава да се намира на земята да управлява с Него?
 34. Отг.: Да управляваш с Бога, означава да господствуваш с Него. Трябва да позволим на Бога да ни укрепи, за да станем дете на Бога, “което”, казва Той, “бивайки Наше потекло, като всяко потекло, ще има правото да си поделя и да дава своето мнение. Дори да господствува заедно със своя Отец, защото с мирното Ми Дихание в теб ще виждаш нещата с Нашата Светлина и както ги виждаме Ние... Остави Ме да те назова и теб син или дъщеря на Всевишния и ще управляваш с Нас.” Св. Павел каза: “Който обаче се съединява с Бога, става един дух с Него.” (1 Кор. 6, 17) В друг един хубав откъс, Светия Дух ни казва: “Аз съм Господарят на душата ви, но и вашият Приятел същевременно. Давам ви достъп до свободата на словото, позволявайки ви да изразявате мнението си, мислите си и свободната си воля, която ви възвърнах...”

 35. Можете ли да обясните какво означава втора Петдесетница?
 36. Отг.: За да обясним втората Петдесетница, означава да обясним също Отк. 21. Втората Петдесетница вече е започнала и е индивидуална. Който от състоянието на духовно мъртъв, се е възкресил по благодат и се е възпламенил от Светия Дух, за Бога, и се е изпълнил с усърдие за Дома на Бога, вече е приел в себе си тази втора Петдесетница. Това е възкресение със силата на Светия Дух, едно обновление и пълно преображение. Светият Дух е като огън: “Вътрешната сила на Църквата Ми е Светият Ми Дух, този Пламък, който ви съживява, пречиства ви и превръща духа ви в огнени колони, в пламенни пещи на обич, в живи светещи факели, за да провъзгласите без страх Словото Ми.” “Ще стане втора Петдесетница, за да се възстанови Царството Ми (Църквата) на земята.”

 37. Можете ли да обясните какво означават Новите Небеса и Новата Земя, както и Новият Йерусалим?
 38. Отг.: Новите Небеса и Новата Земя са, когато самият човек става в преносен смисъл нови небеса, нова земя и нов Йерусалим, произхождащ от Бога и от небето, като красива невеста облечена за своя Жених. Би могъл човек да посвети цяло изказване върху този въпрос въз основата на едно пълно обяснение дадено на 3/4/1995. Тук са само кратки откъси: “Новите Небеса ще бъдат, когато Светият Ми Дух бива дарен на всички вас отвисоко, от висините на небесата, за да направи душата ви небе, за да бъда прославен в това Ново Небе.” “Оставете Светият Ми Дух да направи Нова Земя, за да бъде плодородна почвата ви, така че първата ви земя, която беше притежание на дявола да се похаби. Тогава Славата Ми ще блесне отново във вас и всички божествени семена посети във вас от Светия Ми Дух ще поникнат и ще се разраснат в Божествената Ми Светлина.”

 39. Иисус говори за съкровищата на Свещеното Си Сърце, кое тогава е най-голямото съкровище, което човек може да получи от Бога? В посланията споменява няколко, но набляга особено на едно.
 40. Отг.: Най-голямото съкровище на Свещеното Сърце на Христос е Знанието за Бога и веднага следва съкровището на задушевността. Те са почти свързани в едно. Съкровището на знанието и проумяването на Бога е чудото на чудесата. Знаем, че най-важното нещо в духовния ни ход е да изпълняваме Божията Воля и да крачим с Него, но за да стане това, трябва да можем да проумяваме и да познаваме Бога. Единствено със силата на Светия Дух може човек да познава Бога. Това съкровище се придобива по благодат със свято съзерцание. “Хубаво е да вършите добри дела за Мен и молитви, и деяния на обич, благодарство и поправки, но ще Ме разочарова много, ако умрете, без преди това да Ме опознаете. Много ще Ме натъжи, ако умрете, преди да Ме проумеете. Мнозина от вас са заети с всекидневните си задължения и това Ми доставя удоволствие, ако стават с обич и според Моя ум, но всичко това ще бъде непълно, ако не се отворите на благодатта и не Ме опознаете с тясна връзка с Мен. Затова, елате и приемете близкото Ми другарство и Аз с удоволствие ще ви поведа към тайнствата и скритите съкровища на Сърцето Ми. Вие и Ние ще се обединим неразривно с обичта Ни завинаги.”

 41. Изберете пет реда, които са ни дадени с описанието на Светия Дух и дейността Му в нас и в Църквата.
 42. Отг.: Съществуват много откъси. Избрах следния: “Светият Дух ще стане светлина на очите ви, подбуда на съществуванието ви, трепет на сърцето ви, способността на словото ви, смехът и радостта ви. Ще бъде царското украшение на душата ви, пазачът на духа ви, ваш брат, ваша сестра и ваш верен приятел. Ще стане празникът ви, веселбата ви, пиршеството ви, скритото съкровище, бисерът, химнът към Химна, амин към Амин, земята на освобождението и основата на всички добродетели, върху които ще издълбае Святото Си Име.”

 43. Какво представлява за вас Кръстът? Иисус го описва.
 44. Отг.: Темата може да се изложи в цяло изказване. Господ казва: “Който прегръща Мен, прегръща Кръста Ми. В тази прегръдка вие се обливате в Светлината Ми. Пътят, и ще повторя, единственият път за един божествен съюз с Мен е, когато с готовност и обич прегръщате Кръста Ми, за който знаете, че носи болките му, но и радостите му и който ще ви отведе там, където душата ви ще се издигне: на Голгота.” Ще запита някой, как би могъл човек да издържи на всичко това? Ще стане единствено, когато душата ви прелее от реки на божествена обич и жажда да служи на Бога и да привлече, колкото е възможно повече души при Бога.

 45. Иисус говори за двата ключа, които ще обединят Църквата. Кои са тези два ключа?
 46. Отг.: Двата ключа, които ще обединят Църквата са смиреност и обич. “Смиреността и обичта са ключовете за единството. Не е ораторското изкуство, нито дългите речи, които ще ви отведат в единството. Сведете се, за да видите Волята Ми. Снижете гласа си, за да чуете спасението, които ви говори от висините на Славата.” И ето още един откъс: “Някои ще кажат: но винаги сме спазвали закона на Църквата и сме се покорявали на него... Не е достатъчно да спазвате закона на Църквата и да се покорявате на него. Нуждая се от смирение и обич и обрат на сърцата ви, за да станат всички тези неща основа за единството ви.”

 47. За кое единство говори многократно Иисус в Своите послания? Какво представлява за вас единството?
 48. Отг.: Единството, за което говори Иисус е едно духовно единство в сърцето. Господ казва: “Истинският християнин е този, който вътрешно е християнин, и истинското единсво е и ще стане в сърцето. Единството няма да стане с буквата, а с духа.” Богородицата казва: “Умолявам децата Си да се обединят в сърцето и в гласа и да построят наново първата Църква на Сина Ми, след като онази Църква беше основана на обичта, простотата, смирението и вярата... Имам пред вид да построите нова сграда в сърцето си...” и т.н. За втората част на въпроса, какво представлява за вас единството, отговорът ми е отговорът на едно дете: единство за мен е да не се обособяваме един от друг, а да се събираме заедно и да се молим с едно сърце. Но, ще стана воин и ще крача без страх, защищавайки Истината и Традицията на Църквата, Евхаристията, Благословената ни Майка и другите Тайнства на Църквата. Няма да предам Истината, нито ще живея лъжливо вселенство!

 49. Дайте в пет реда как Христос описва Благословената ни Майка.
 50. Отг.: Тези редове са от Песента на Емануил в ИвБЖ. Иисус казва за Благословената ни Майка: “Тя е Господарката на Небеса. Тя е Моята Майка и вашата Майка, най-очарователната от жените, красива като небето, блестяща като славата Ми, единствена в съвършенството, покоя на душата Ми. Тя е жената с дванадесетте звезди корона на главата. Съдът на славата Ми, образът на вечната Ми Светлина. Това е Тя, чието Присъствие в дворовете Ми превишава всички съзвездия заедно” и т.н.

 51. Коя е най-голямата от всички добродетели?
 52. Отг.: ОБИЧТА е най-голямата добродетел. От обичта никнат всички останали добродетели. Тя е коренът на дървото на добродетелите. В Съдния ден ще бъдем съдени всички според мярката на обичта, която имахме тук на земята. Избрах от многото послания за обичта, следното. Отецът казва: “Кажете Ми, за какво е необходимо едно овощно дърво, което никога не произвежда плодове? Или за какво е необходима една арфа без струни? С други думи, за какво са Ми необходими химните ви, когато биват изричани без обич? Затова, целта трябва да е обичта, защото накрая ще бъдете съдени с обичта, а не с ораторското ви изкуство или с познанията ви или с известни ваши жертви или с харизмите, които Аз в Своето човеколюбие ви предоставих. Ще бъдете съдени с мярката на обичта ви.”

 53. Последно, но не по-малко важно: кое е първото нещо, което Бог иска от нас да направим?
 54. Отг.: Първото нещо, което иска Бог от една душа е да се помири с Него и да живее свято. С Бога се помирява този, който се завръща в Божието благоволение и в задушевност след един период от отчуждаване и бунт с грях и нарушителството. Така, ще се изоставите на Бога и ще Му предоставите сърцето си като знак на обичта ви. От този миг, в който ще има сърцето ви, ще последва един преобразяващ съюз на божествена обич. “Отстъпчивостта Ме очарова. Колкото и строга да изглежда, тя е отворът, за да влезна в сърцето ви и да осъществя Волята Си.”

Ако отговорихте добре (Слава на Бога), проследили сте доста видео с изказванията на Васула и чувствувате, че сте готови да започнете да свидетелствувате, молим да контактувате с Групата за Евангелизация () за следващите стъпки.

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
        27-те Въпроса
        27-те Отговора
        Как да поканите един свидетел?
        Видео за това как да организирате срещи за свидетелство
        Как страната ми може да се организира по-добре?
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message