DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

1 юни 1986  до  6 юни 1986

1 юни 1986

мир на теб; бъди добра; спри да четеш тези книги;1 Библията проповядва Истината; Дан;

2 юни 1986

мир, мир на теб; спомни си Бога; извърши чудеса от самото начало; всичката Слава произхожда от Бога; Бог ще те обвърже за Него; върви с благодатта на нашия Господ Иисус Христос; всеки има своя край; от края идва началото; върви в Мир; Дан;

6 юни 1986

(Припомних си един сън, който бях видяла преди няколко месеца. )

Сънувах (видение), че ме защитаваш от една змия.

как бих могъл да те оставя, когато тази змия ти се наслаждаваше! върви в благодатта на нашия Господ Иисус Христос; Дан;

(Ето какво бях видяла:

Седях си в къщи на едно канапе. Срещу мен, на друго канапе седеше семейството ми. Внезапно, чух отляво слаб шум идващ от ъгъла на стаята, който беше затъмнен. От този тъмен ъгъл видях да пълзи по пода змия. Тази змия изглежда беше домашното ми животно и сега излизаше навън, за да си търси храна, след като бях престанала да се грижа за нея. Намери в една чиния три гроздови зърна и ги глътна в глада си, но те не бяха достатъчни и затова се повлече към кухнята, минавайки измежду канапетата.

Вдигнах веднага краката си от пода от страх, тъй като сега бях станала неин враг, щеше да ме усети и да ме ухапе. Уплаших се много, но станах да я уловя, за да не ухапе някого от моите хора. Змията, разбирайки намеренията ми, се приготви да ме нападне. Толкова се уплаших, че се залових за горния край на един дулап и се провиснах там, прибирайки нагоре краката си. В момента, в който змията се вдигна готова да ме нападне, чух глас. Чувайки гласа змията се уплаши и се отдалечи от мен.

Скочих долу и изтичах да видя кой беше. Видях висок мъж и разбрах, че беше моят ангел пазител. Той каза: ”Защо се страхуваш?” Казах му: ”Страхувам се от змията, тъй като е свободна.” Той каза: ”Ще отида да я изгоня.” Насочи се към кухнята, а аз, отдалечавайки се, си помислих: ”Може би ще трябва да му помогна.” Отидох и аз в кухнята. Мъжът отвори широко вратата на кухнята, взе една пръчка и с нея се опита да изгони змията, докато аз предизвиквах шум, колкото се може повече, с ръцете и краката си, за да я уплаша. Всеки път, когато змията се изплъзваше и идваше към мен, изпречквах се пред нея удряйки с крака. Змията, обхваната от паника, излезе от къщата. Веднага ангелът ми затвори вратата.

Вдясно имаше прозорец. Ангелът ми и аз погледнахме навън, за да видим какво прави змията. Слизаше пълзейки по стълбите. Там обаче имаше много хора, които се изкачваха и слизаха, и змията от страх да не бъде настъпена се насочи отново към къщата, но вратата беше затворена. Тогава наистина се ужаси. Плъзна се по стълбите и се мушна през една стъклена врата. В момента, в който пресичаше прага на стъклената врата, се преобрази в огромна и отвратителна жаба. Беше заобиколена от сняг и мраз. Хората я видяха и биха тревога. Тогава жабата прие образа на жена. Но лукавият дух беше открит, хората го хванаха и го завързаха. Както го връзваха, усетих, че ремъците му не бяха много стегнати, и че някой ден щеше отново да избяга.)


1 Лоша литература.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Ще Поделя С Теб Тази Допълнителна Миля
Обичта Е Дар

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз Съм Надеждата, Която Светът Търси
Индустриализирахте Дома Ми

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message