DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

27 май 1986  до  31 май 1986

27 май 1986

мир на теб; ще направя всичко, каквото Бог желае от мен да направя; ще те отведа при Бога;Дан

28 май1986

Отецо! Небесни Отецо, поведи всичко и ми дай сила!

Какво е това, което казваш?

молех се на Небесния Отец; Слава на Бога; Иисус е винаги с теб; позовавай се на Иисус в молитвите си; ще те отведа при твоя Отец;

(Започнах да се страхувам да не би да съм в заблуда.)

не се страхувай; посланията ми няма да ти навредят; обичай Бога; обичай Го повече; Даниил

30 май 1986

мир на теб; води чист живот; ще се моля за теб; обичай Иисус Христос, Той те обича;

"не се страхувай, защото съм наблизо; ела при Мен; тук съм;"1

(Попитах своя ангeл.)

Къде си обикновено?

намирам се там, където си ти;

Можеш ли да ме виждаш толкова ясно, колкото аз виждам нещата?

да;

Къде си, когато слизам по стълбите?

с теб съм;

Къде си сега?

до теб съм;

Къде ще бъдеш, когато умра?

ще ме срещнеш; ще бъда на твоята страна;

Кажи ми нещо…

обичам Бога; прослави Бога;Дан

31 май 1986

мир; мир на теб; Бог те обича, показвайки ти обичта Си; Бог ви обича всички, далеч повече, отколкото може човек да проумее; обичай Бога, защото Бог е добър; обичай Го с всичката си сила;Даниил


1 Пренебрегнах това изречение идващо от Иисус, от страх да не би да се лъжа. Заговорих на ангела си като се престорих, че не бях чула нищо.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message