DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

31 януари 1987

31 януари 1987

Иисус?

Аз Съм; тук съм; Аз, Иисус Христос, съм твоят Учител, твоят Жених и твоят Бог; Васула, чуй Ме сега внимателно:

Моят Отец те избра да бъдеш Неговата вестителка; дойдох при теб, в твоята нищожност и ти разкрих Сърцето Си, благославяйки те; в цялата Си суверенност, Моят Отец те предаде на Своя служител, Даниил,1 за да привлече вниманието ти; по време на този период, когато те държеше здраво, за да те доведе при Нас,2 ти беше нападната; дяволът, узнавайки за Моите Планове, се опита да те обезсърчи;

в началото, ти не изпитваше обич към Мен; въпреки това бях непрекъснато до теб и ти казвах, че те обичам, но ти беше студена и безразлична към Мен; измъчено от ненавременен траур, Сърцето Ми беше дълбоко опечалено; как беше възможно собственото Ни дете да пада, изопачавайки до такава степен образа Ни? къде отиде красотата на делото Ни? така, за да можеш отново да видиш ясно, трябваше да ти наложим3 крайното наказание заради бунта ти;4 прегреши, но беше все още Наша; тогава, посред изпитанието ти, чух умолението ти; започна да осъзнаваш, че Аз, твоят Господ, можех да стана твое Убежище; за да ти помогна да се обърнеш към Мен и да се предадеш, трябваше да те отдалеча от това да пишеш; да, затворих вратите на небето; завъртях те като вихрушка с диханието на справедливостта Ми; завъртях те, за да се покаеш истински;

исках да изпитваш нужда от Мен; исках да Ме обикнеш; накарах те да почувстваш допира на смъртта, но същевременно те накарах да Ми се предадеш, както си спомняш; след това, ти изпратих отново твоя ангел Даниил, за да излекува раните, които съставляваха част от изпитанието ти; делото на Даниил се състоеше да те доведе при Нас; Аз бях, който те повиках; с обич и нежност се погрижих за теб и те излекувах; очаровах те с красотата Си; излекувах те, за да станеш плодоносно дърво; излях учения и различаване върху теб и ти диктувах посланията Ми;

разкривам Лицето Си на всички вас; Мъдростта предава ресурсите Си не само на праведните, но и на неправедните; обичам ви всички, затова ти казвам: расти в Духа Ми; расти като кедърите, разпростирайки нашироко клоните си; отгледах те да бъдеш Моя вестителка и да доведеш обратно при Мен всички тези, които живеят нечестив и безумен живот; ще те поставя върху крилете Си и ще те разходя из целия Си небесен свод; покривайки земята като мъгла, от висините до дълбините, ще те взема да пресечем моретата; Аз и ти, ще покрием с Моето послание цялата земя;

Васула, постарай се да сханеш, каквото е написано; Аз съм твоята Сила, затова не се страхувай; всички откровения, които ти давам ще излезнат наяве; Аз съм твоята опора и те обичам; приеми Ученията Ми; обучавам те да станеш Моя последователка; обучението произхожда от Мен; Мъдростта обича живота и поделя Делата Си с простодушните; ще ти предоставя в изобилие тази непресъхваща Река; след това, като капка от утринна роса падаща върху земята, ще те изпратя на цялото човечество; ще те дам на тях като Мой дар, за да бъдат способни по този начин да Ме разберат повече, защото тази е Волята Ми;

о, дъще, с какво нетърпение очаквам този ден!


1 Моят ангел пазител.
2 Святата Троица.
3 Святата Троица.
4 Позволи на Сатаната да ме нападне.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message