DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

30 януари 1987

30 януари 1987

Искам да Ти благодаря, Отецо, за това, че ме освободи от лукавия. Спасителю мой, все още не ти благодарих достатъчно, когато дойде при мен от Небето. През цялото време беше моят Закрилник и Избавител. Когато бях обкръжена от лукавия, душата ми страдаше. Когато Сатаната ме нападна, с лъжи и сплетни, Ти не закъсня. Дойде ми на помощ. Демоните бяха наоколо ми, готови да ме убият и тогава душата ми, при спомена на древните Ти дела, Те извика. Дойде при мен изпълнен с милосърдие и избави душата ми от ноктите им. Благословено и прославено да бъде Името Ти.

всичката Мъдрост произхожда от Мен; когато чух гласа ти в дните на изпитанието ти, те вдигнах в гръдта Си; Аз, Яхве, съм твоят Избавител; исках, дъще, да имаш нужда от Мен; исках да ти напомня Милостта Си; о, дъще, душата ти беше стигнала близо до смъртта; всичкото зло те беше обкръжило,1 нападайки те; ненавиждаха те; ставайки тяхна играчка, искаха да ти отнемат живота и да те разкъсат, научавайки за Моите Планове; през гнева им, който те опустошаваше, чух умолението ти идващо от земята; как бих могъл да устоя? не можех повече да те гледам обкръжена от лукавия;2 побързах да дойда при теб, обгръщайки в ръцете Си безпомощната ти душа, вдигайки те в благостта Си при Мен; съживих те, когато Светлината Ми блесна над теб;

дъще, ще ти помогна да разбереш напълно: Аз съм твоят Бог и тъй като си скъпа в Очите Ми, ще закрилям душата ти; Аз съм твоят първи Баща; не ти ли го казах и не ти ли го бях разкрил отдавна? не се страхувай, дъще, която избрах; Аз, Яхве, ще покажа на човечеството Своето милосърдие и ще излекувам мнозина; Аз, Яхве, те определих да бъдеш Моя вестителка много преди да се родиш; трябва да предадеш посланието Ми на мир и обич и мнозина ще се научат да живеят наистина свят живот в Мен;

ще ти помогна да Ме прославиш и ще продължа да те уча, дъще; ще те излекувам от вината ти и ще ти дам Мира Си, от Сърцето Ми, където желая да обитаваш завинаги; Аз, Яхве, ще те водя до края; обичам те, никога не го забравяй това; Аз съм Мъдрост и всичката Мъдрост ще произходи от Мен;


1 Това стана, когато Сатаната ме нападна в момента, в който разбра, че Бог имаше планове за мен. Той и демоните му искаха да ме убият. Бог позволи това да стане, за да Го повикам, да изпитам нужда от Него и да се оставя в ръцете Му.
2 Демоните ме нападнаха с такава злоба, че когато повиках ангела си, единственото, което можа да каже беше: ”Моли се!” Ангелът ми също ми помагаше в тази битка, защитавайки ме.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message