DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

29 януари 1987

29 януари 1987

Аз съм Яхве, твоят Небесен Отец, Творецът на небето и земята; дъще, малка ти, прескъпа Моя, обичам те; изпълни посланието Ми; не се страхувай, винаги съм до теб; върви и провъзгласи Словото Ми и предай посланието Ми на цялото човечество; не се страхувай, ще отворя устата ти в молитва; ще те изпълня с дух на проумяване; ще се трудиш ден и нощ, но няма да е напразно; приеми посланията Ми, любима; ще вървиш с Мен; ще бъда твоят водител; не се безпокой, защото ще покрия в подходящия момент всяко твое искане;

(По-късно, говори Иисус:)

Аз съм, Иисус; ела, Васула; всички послания се дават от Моя Отец и Мен; изпълни Словата Ми; не се страхувай; ще остана с теб; ще те уча; ще бъда твоето наследство; ела, нека вървим заедно;

следвай Ме, любима; Аз съм Иисус Христос;

Да не би да Те ранявам, без да го искам? Имам тази склонност да върша зло.

ще Ме натъжиш, дъще, ако Ме изоставиш; да Ме обичаш, както Ме обичаш, Ме радва; не го ли разбираш? трябва да схванеш, че ако Ме оставиш, ще Ме обидиш, Васула; Аз, Иисус, те научих да Ме обичаш;

Иисус, кое е доказателството, че Ти си във всичко това?

виж себе си, ти си доказателството; ти си доказателството за Моята обич;

Васула, вдигнах те от небитието, за да бъдеш с Мен; ела при своя Утешител; приближи се до Мен и не се страхувай от Мен; ще те оформя така, че да доведеш отдалеч обратно при Мен Моите синове и дъщери; мнозина от онези, които носят Името Ми, но въпреки това са Ме изоставили, ще бъдат осиновени от Мен, както сега осиновявам теб; затова, спусни се в Сърцето Ми;

Васула, всеки път, когато чувствам сърцето ти, намирам меко място, където мога винаги да отморявам главата Си; чувствам, че мога да се оповавам на теб, за да Ми дадеш отмора; Аз, Иисус, те обичам; помни, че твоите страдания са и Мои; опри се днес на Мен и Ми предостави всичката си обич; нуждая се да бъда утешен;

(Бях изненадана от това, че Иисус иска от мен утеха.)

Как бих могла да Те утеша, Господи?

оставяйки Ме да си почина на това меко място; днес, един човек, когото много обичам, повторно ще Ме рани; изпълни Ме с утешението си…

Какво да направя, за да Те утеша, Господи?

остави Ме да оставя отново Своя Кръст на теб; облекчи Ме, нека си почина; искам да го носиш за Мен, защото ти имам доверие; о, дъще, не се отричай от Мен отново, както онзи ден!1

Прости ми. Почувствах се толкова недостойна, че се изкуших, повиквайки Твоя служител и отблъсквайки Теб. Няма вече да го правя.

о, дъще, зная, но не дадох ли живота Си за всички вас? ето сега, поверявам ти Кръста Си; скоро ще осъзнаеш колко тежък е Кръстът Ми; по-късно ще се върна да те облекча; по този начин ти и Аз ще работим заедно; ще си помагаме един на друг по този начин;


1 Бях повикала ангела си и бях отблъснала Иисус.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message