DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

28 януари 1987

28 януари 1987

тук съм, дъще; Аз съм Мъдростта; бъди готова да предадеш Посланието Ми на цялото човечество; Аз, Иисус Христос, ще увелича благодатите Си;

(Тук се поколебах.)

Васула, с нищо не се различаваш в Моите Очи;

Но, Иисус, различавам се от останалите, които бяха получили послания от Теб. Повечето бяха вече хора на религията. Бяха монахини посветили се на теб, докато аз съм като останалите в света. Не подхождам на тази картина!

мислиш по човешки начин, дете; чувствай се обичана от Мен;

(След това Иисус изрече забързано следното. Сякаш искаше да го каже преди да отворя устата си и да добавя други безмислици.)

дъще, ела, нека бъдем заедно; чувствай се обичана от Мен; ела и се помоли с Мен;

(Помолихме се заедно.)

слава на Бога; освободи се и ела по-близо до Мен; опри се на Мен; зарадвай Ме и се опри на Мен; искам, Васула, да разбереш, че те обичам; изглеждаш сякаш избягваш да се доближиш до Мен, защото смяташ, че си неподходяща за Мен; стигна дори до степен да се отречеш от Мен1... и предпочете да поискаш от служителя Ми Даниил да бъде с теб;2

о, дъще, обичам те; не дадох ли живота Си за теб?3

Просто защото се чувствам недостойна за Теб и за Обичта Ти!

как можеш да мислиш така?4 дадох живота Си за всеки един, достоен и недостоен; остави тези мисли и ела при Мен; зова те, приближи се до Мен; остави се да си починеш в Мен и никога не се отричай от Мен; обичам те, както си, окаяна, немощна и виновна;

вече бях ти казал, че ще те оформя; трябва да се оставиш свободна в ръцете Ми и ще те оформя в това, което желая да бъдеш; ела, любима, с теб съм и съм Светият ти Другар, който те води; Аз, Иисус Христос, скоро ще те разкрия; ще трябва да бъдеш сред хората;

Иисус, знаеш, че не разбирам всичко това, което става, но душата ми се радва да е с Теб по този начин и очите ми са приковани в Теб. Сега зная, че си един жив Спасител. Намираш се тук, в моята стая, шепнейки ми послание в ухото, избрана измежду хиляди да бъда изпратена в нациите с Твоя химн на обич. Какво повече бих могла да искам? Въпреки че мнозина ще се объркат от избора Ти, пламенните Ти желания ще спечелят сърцата им. Ти, който пристъпи от Престола Си, оставяйки царската Си корона, слезе наново в този момент да вдигнеш душата ми от това заточение. О, да, искам да Те следвам!

доволен съм, че те вземам с Мен; следвай Ме и помни, каквото и да правиш, ще става с Мен; Аз ще бъда твоят водител, твоят светилник и твоето убежище до края; тогава Аз, Самият, ще дойда и ще те освободя; повикай Ме, когато пожелаеш, повикай Ме и ще слезна от небето;

не забравяй Моето Присъствие; предай се изцяло на Мен и тогава ще те погълна с Обичта Си; нищетата ти Ме привлича; ела и Ме прослави с обичта, която изпитваш към Мен; приеми ученията Ми, защото ще нахранят мнозина; спасението произхожда от Мен;

остави Ме да ти кажа: бедните ще получат толкова, колкото искат да ядат; знае се, че никога не забравям бедните; ела тогава и Ме остави да те хвърля в дълбините на Сърцето Ми; Обичта Ми е бездънна; остани в Сърцето Ми и ще бъдеш излекувана, дъще;


1 Иисус изглеждаше наистина тъжен.
2 Почувствах се толкова недостойна, за това че бях повикала на Неговото място ангела си Даниил да бъде с мен.
3 Тези думи се чуха като проточен стон.
4 Иисус изглеждаше стъписан.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message