DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

26 януари 1987

26 януари 1987

Аз, Иисус, те обичам вечно; чуй Ме и винаги помни това:

Аз, Иисус Христос, твоят Избавител, те обичам от дълбините на Сърцето Си; приближи се до Мен и Ме слушай; искам да възложиш цялата си надежда на Мен; имай вяра в Мен; искам да те предупредя за това, което ще се случи; тъй като не откриха лукав дух, който да те ръководи, ще ти изложат друга теория, теорията, че у теб действа подсъзнанието, любима, което е психологическо въздействие на мозъка; мнозина ще се струпат срещу теб; мнозина ще нарушат Закона Ми; мнозина ще те подгонят като съмнително лице и тяхната злост ще те измъчи, но ще отговоря Аз за теб; дори когато ще предлагам мир чрез твоята уста, всички ще бъдат за война;

предупреждавам те, дъще Моя, не оставяй поколението ти да те промени; прилепи се за Мен, твоя Спасител; винаги се намирам до теб; не ги оставяй да те измъчват; Аз ще бъда до теб да ти помагам; изглеждаш понякога, че забравяш Моето Присъствие; прави Ми компания... о, Васула, с какво нетърпение очаквам този славен ден!

защо задържаш въпроса си?

Да, Иисус. "Славен ден" - какво означава?

ще ти кажа: ще бъде денят, когато ще излезнат наяве всички откровения; ще бъде, когато всичко написано от Мен и от Отеца ще излезне наяве; Истината ще престане да бъде скривана; ела, сега1 се учиш;


1 Разбрах, че още не е дошло времето за мисията ми. Още се уча.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message