DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

19 януари 1987

19 януари 1987

тук съм; Аз съм Господ Иисус Христос; позволи Ми да те храня с обученията Си, малка ти; позволи Ми да те храня с Мъдростта Си;

малка ти, трябва да пораснеш, за да дадеш добри плодове; трябва да станеш плодоносна, за да можеш да нахраниш мнозина; ще те науча да бъдеш устойчива и будна за делото, което ти възлагам; ще държа очите ти приковани върху Мен, докато завършиш делото Ми; позволих ти да влезнеш в Дворовете Ми и да бъдеш на служба на своя Цар; Той ще ти научи всичко и клоните ти ще се разпрострат във всяка нация, за да им кажат скрития смисъл на Моите притчи; и под тях1 ще лагеруват и ще намерят убежище Моите деца;

стани и Ме прослави; ще те направя силна; Аз, Иисус, ще те обуча с указания по-широки от моретата и ще те залея, учейки те като пророчество; учи се и се насити с Мъдрост; о, елате всички вие, коите сте огладнели и ожаднели; елате, хлябът Ми се дава даром; елате и яжте колкото желае сърцето ви; елате и напълнете чашите си; задоволете небцето си с небесния Ми хляб, хляб на обучение и проумяване;

о, дъще, с какъв копнеж очаквам този ден, деня, в който ще се разраснеш и клоните ти ще дадат плодове на мир и обич, да, денят на славата Ми; Аз, Господ, обичам децата Си за вечни времена; кажи им, кажи им какво изпитвам за тях; нека узнаят за Обичта Ми;2

Ще им го кажа, Господи; ще го направя…

стой близо до Мен, Васула, защото зная колко Ме обичаш;3 учи ги как да Ме обичат; помни, намираш се в Моята благодат;

Господи, какво искаш да направя?

ще дадеш писмените Ми Послания и ще ти помогна; повикай Ме, когато пожелаеш; винаги съм до теб; върви сега в мир; Аз, Бог, те обичам;

И аз Те обичам.

(По-късно:)

(Посещавал ли ви е някога Яхве? Имате ли дори най-малка представа за размера на Неговото Присъствие? Вървели ли сте някога ръка за ръка с Яхве? Ако да, разкажете ми за това. Бог е облечен в страшно великолепие, и Присъствието Му до мен е вън от моето възприятие. Върховен в сила, страхувам се от Него. Къде ме води Яхве? Какви са намеренията на Яхве за мен?

Бях само слушала за Теб, Господи, сега обаче какво мога да кажа? Удостои ме да хвърля бегъл поглед на небесните Ти Дворове, гледка, която човек не може да съзре дори отдалече. Как да не се страхувам от Него? И ето ме сега, моля се на Този, който ме възстанови благосклонно, за да разглася навсякъде химна на обичта Му и да го пея пред множество нации! Яхве ми отваря пътя да вървя напред.)

О, Господи, как да отида да говоря за неща, които не разбирам и за знание, което ме надвишава? Ако Те помоля да остана скрита, ще го счетеш ли за обида?

тук съм; чух те… защо се страхуваш да се покажеш?

Зная, че си Всемогъщ, но не разбирам защо Яхве се явява на мен през 1987 г. и защо, Господи мой, ми даваш всички тези обяснения?

искам да узнаеш как работя; никога ли не си чувала, че говоря чрез сънища, видения и знамения? говоря първо по един начин, след това по друг, докато бъда чут; не се страхувай; Мъдростта те изведе и ще те упражни; съживих те, защо тогава се страхуваш? разбираш ли как работя? Аз съм, Яхве Саваот; кажи Ми, малка ти, кой те научи да Ме обичаш толкова много?

Ти, Боже мой, чрез това послание.

да! Аз съм, който те научих!

(Внезапно, воалът, който ме разделяше от Бога, се разкъса. Винаги знаех, че зад този воал, славното Му Величие седи на Престола Си, но сега този час ме ужаси. Стоя пред своя Творец, забранено място за плътта. Треперя пред такова Великолепие и Святост.)

уплаши се, защото започваш да осъзнаваш, че съм Аз, Яхве; да, дъще, Аз съм, който съм, бях и който предстои да дойде;

Страхувам се от Теб. Треперя пред внушителната Ти сила.

не се страхувай; ела, приближи се до Мен; обичам те…

Безпокоя се, и се страхувам как ще свърши…

не се безпокой; Аз, Бог, съм твоят Баща; небесата и цялото сътворение бяха направени от Моите Пръсти; всичко това в дланта на Ръката Ми; помни, че се намирам пред теб; радвам се в твоето детинско възприятие; знай, че благодарение на голямата Си Обич, слизам да предоставя на всички вас спасяващата Си помощ; дете, бъди Моята вестителка; не се страхувай, Аз ще поема пътя; радваш Ме… работи с Мен, пишейки посланията Ми; остани при Мен и не се страхувай от Мен;

ще те завържа за Мен със сладкия Си разговор, за да опазя Дома Си; отровата се разнася в Дома Ми, но ще накарам враговете Ми да паднат; сега ще ти уча пътищата Ми и ще се научиш, дъще, да вървиш с Мен; бъди благословена и не забравяй колко много те обичам;


1 Клоните.
2 Не съществуват думи, с които бих могла да опиша обичта на Бога към нас. Докато Бог изричаше тези думи, същевременно изглеждаше натъжен, много натъжен. Почувствах тъга, че една толкова голяма обич е непозната за нас.
3 Усетих, че има толкова голяма нужда от утеха.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message