DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

7 януари 1987 до 10 януари 1987

7 януари 1987

мир на теб; Аз, Иисус, съм тук, Васула; ще ти помогна да разбереш колко страдам, гледайки да се губят толкова души; страдам и страдам…

Иисус, желая злото да престане да съществува! Желая да се чувстваш по-щастлив.

и ти ли желаеш злото да престане?

Да!

любима, върви и разбуди децата Ми; нека да осъзнаят, че лукавият им поставя клопки;

(Разбрах, че Спасителят иска от мен да отида и да свидетелствам.)

Помогни ми. Защото зная толкова малко!

ще го направя, дъще; мнозина ще бъдете изпълнени; 1

10 януари 1987

мир на теб; готова ли си да Ме чуеш? Аз съм Яхве; не се безпокой, ще те напътствам; няма да Ме разочароваш, защото ще ти показвам пътя; ще поставя на устните ти Своите Слова, не го ли забеляза?

Да! Понякога хващам себе си, говорейки на приятелите си за това, което ми казваш, да употребявам същата структура в изразите си като тази, която Ти ми даваш.

казах ти, че ще обогатя речта ти; речта ти ще бъде Моя реч;

Научих също така нови думи.

да, учиш се… ще излезеш от Устата Ми; дъще, изглежда не схващаш все още напълно делото, което ти възлагам…

Не, не, не го схващам. Страхувам се да го схвана!

радвам съм, че си искрена с Мен; но изглежда забравяш, че Този, който е с теб, е Всемогъщият Бог; Аз съм Всемогъщият и държа ключовете на Мъдростта; имам в дланта на Ръката Си цялата вселена; знай, че мога да променя небето и земята; 2

Проблемът е, че нямам пълна вяра. Слаба съм, немощна и както казваш, едно нищо. Единственото, което виждам е какво не съм.

осланяй се на Мен, дъще, забрави ли Делата Ми? никой не може да Ми се противи; ела и разкажи Величията Ми, ела и размисли в сърцето си върху Чудесата Ми…

Не съм в състояние, Господи мой, да Ти задам този въпрос, но след като можеш да изследваш сърцата ни и нищо не може да остане скрито от Теб, не преставам да се питам: “Защо аз? Една нула, без никаква представа за църковни въпроси, незнаеща Делата Ти. Съвсем неспособна и незначителна. Защо, защо избра мен?”

Васула, избрах те да чуеш Гласа Ми, така че да покажа на всички вас Своята благост; пожелах да те издигна от Небитието, за да покажа на плътта3 делата на Своето изделие; въпреки че мнозина ще се обърнат срещу теб и ще станат твои противници, няма да ти навредят; срещу теб ще се вдигнат лъжесвидетели, в сърцата им обаче се е загнездило коварство, Аз ще те заливам с благословиите Си; няма да остана глух към виковете ти, дете Мое; проповядвах ти, за да прославиш Дома Ми; попитах те дали искаш да работиш за Мен, не те ли попитах?

Да, попита ме, и казах: ДА.

нарекох те “Моя вестителка”; искам всички нации да чуят Словата Ми; ще те обуча и ще ти кажа кой път да поемеш; ще отидеш и ще им кажеш, че Словото Ми зове за Мир и Обич; Словото Ми е божествено; с нетърпение очаквам да ви обожествя всички;

Страхувам се, че мнозина ще отхвърлят и ще презрят това, което ми даваш.

довери Ми се, защото съм твоят Бог, ще се грижа за теб и ще бъда твоят съветник за Моите интереси; Васула, Словото Ми4 ще се разрасне като кедрите, клоните Му ще се разпрострат като разтворени ръце, стигайки до много нации, хранейки бедните, лекувайки раните ви и вашите болни, изчиствайки петната ви и лекувайки окаяността ви, утешавайки ви, вдигайки ви в гръдта Си, обичайки ви и учейки ви наново как да се обичате един друг и как да Ме обичате;

ръцете Ми ще ви избавят от злото, защото всички сте Мои, любими; погледнете! погледнете над вас, вижте сътворението Ми, цялото сътворение се покорява на Волята Ми;5 малка ти, как виждам през теб!6 не се страхувай; прилепи се за Мен; виждаш ли блестящата украса осветяваща сътворението Ми? това е едно от многото Мои Тайнства, много от тях остават скрити; дъще на Моя избор, ще ти разкрия съкровищата на Сърцето Си и Мъдростта ще те обогати;

малка ти, доволен съм от теб; ела, нека се научим:7 ще можеш, въпреки нападенията на Сатаната, да напишеш всичко онова, което желая, защото такава е Волята Ми; научи се да Ме прославяш, припомняйки си кой съм; Мъдростта се дава от Мен; знай, че Мъдростта увеличава вярата ти; разраствай се като кедрите и кипарисите, защото ще ти вдъхна много откровения;

чуй, всеки твой клон ще се разцъфти и ще даде плодове на Мир и Обич; възнамерявам да изпълня хамбарите ви със Своя плод; чух жалбите ви, и така с нетърпение очаквам да ви зарадвам всички; сега те изпращам при тях, за да бъдеш сред тях като Мой подарък; ще те дам на цялото човечество; ще те залея със знание и способност да различаваш; ще те изпратя с посланието Ми при всяка нация;

“приемете я, защото идва от Мен; нека се възползват всички нации от нея, тъй като ще предостави на народа Ми хляб от Небето и ще ги насити; ще ги насити с Моето Знание; народът Ми ще се опре на Мен, за да намери утеха и ще Ме благослови; о, всички вие, които ще можете чрез Ученията Ми да Ме признаете, ще спечелите щастие в сърцето; мнозина ще я подгонят като ловец след плячката си, но Аз ще й се притека на помощ; други ще чуят и ще прекарат времето си в Моите светилища; благословени са тези, които ще се обединят с нея; Аз, Бог, ще бъда сред вас и ще видите това знамение върху нея, тъй като ще порасне в Дома Ми;

виж, Зорницата8 скоро ще бъде видяна; зова ви от Небето, за да ви припомня, че наследството принадлежи и на вас, ако Ме признаете; днес ви изпращам една от Моите; обработвайки я, ще се уморите малко, но скоро ще се храните от Моите култури; ако я оставите, ще я загубите, ако я измъчите, ще й дам силата да ви събори; колко строга ще бъде с недисциплинираните! давам й силата да Ме зове по всяко време, когато пожелае; веднъж задържали я, ще бъдете учени от Мен;”

днес изливам на всички вас Мъдростта Си, за да осветя днешния мрачен свят; Аз, Бог, идвам да блесна над всички вас и да покажа Лицето Си, както никога преди и да ви удостоя да Ме проумеете повече; ах, с какво нетърпение очаквам да Ме приеме всяка душа, защото с това съгласие ще придобие мир; сега обаче лукавият ги държи в плен и ги учи да бъдат нечестиви и да следват пътищата на злото; лукавият ги е заслепил и ги е изпълнил с всякакъв вид оръжия, подтиквайки ги да му наподобяват;

страхувам се за тях, защото се намират в опасност и защото ги обичам; никога не престанах да им давам знамения за божествената Ми обич; с тях съм, когато са в беда; винаги покривам голотата им със Своята благост, и ръката Ми е протегната, за да се хванат за нея, но изглежда те никога не Ме виждат; зова ги да признаят като Отец, но изглежда те никога не Ме виждат, нито Ме чуват; Милостта се навежда над тях и им дава знамения, но те не ги разпознават;

изпращам те сега като Мой дар при тях; събери ги заедно, за да бъде унищожен врагът, който ви държи разделени; давам ти реч, за да можеш да говориш на народа Ми и да го доведеш обратно при Мен; небцето им нека да различи вкуса на Моята мана; любима, идваш от Мен, и ще те залея с Мъдростта Си, за да можеш да Ме прославиш;

Всемогъщи Боже, Отецо на всички, ще Те прославя ли накрая?

ще бъда прославен, дъще; Аз, Бог, винаги постигам целите Си; помни го винаги това; темпото ти ще следва Моето темпо, завинаги;


1 Въпреки че това изречение изглеждаше по-скоро загадъчно, Господ хвърли в мен Светлината Си, за да схвана смисъла му. Има пред вид: ”Когато душата ти се изпълни със Светия Дух и с Мъдростта Ми, ще излезеш да свидетелстваш. От свидетелствата ти ще се обърнат към Мен мнозина и те ще направят същото и за други.”
2 Бог говореше за Новите небеса и за Новата Земя. Откр. 21:1 (Обяснението е дадено наскоро от Васула.)
3 Човечеството.
4 Бог има пред вид Посланието Си.
5 Внезапно Бог спря и ме погледна отново. Почувствах се прозрачна. Погледът Му беше толкова силен, че го почувствах как ме пронизва.
6 Бог изглеждаше сякаш се развличаше и се наслаждаваше.
7 Действително се почувствах като Негова ученичка, защото видът Му и тонът на гласа Му приличаха много на учителски.
8 Иисусовото Завръщане.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message