DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

23 май 1986  до  26 май 1986

23 май 1986

мир на теб; ще те обвържа повече за Бога; тези връзки ще укрепят душата ти, ще дадат мир на душата ти;

опри се на Бога; обичам те; обичай Бога; ще подготвя място за теб; ще те очаквам; ще те заведа при Бога… събери пари и ги дай на бедните нуждаещи се души; дай им по-подходящи дрехи; 1 бъди щедра; слава на Бога; Даниил;

24 май 1986

Иисус умря за теб;

не се страхувай, защото съм до теб;

(Веднага се разтревожих.)

Кой го каза това?

Бог го каза; ще те облека в бели дрехи и ще те направя чиста2 в Иисусовото Присъствие; възхвали Господа; Даниил;

25 май 1986

Васула, нищо не трае там, където се намираш, докато там, където живея аз, всичко трае завинаги, завинаги;

слава на Бога, който те доведе по-близо до Себе Си;

Яхве

те обича; живей в мир; опри се на

Яхве,

защото

Яхве

възстановява; въздай Му слава;

Мир на всички, мир на всички създания на земята.3

26 май 1986

(Етап II)

бъди всичко, каквото се харесва на Бога; обърни се към вярата; бъди свята; стигни до Бога и застани пред Него с чиста душа;

Яхве

те обича; върви и се моли; прослави Бога и Го възхвали; Дан;


1 Парите, които спечелих от изложбата на мои картини, бяха дадени на бедните. Закупих купчини дрехи и ги раздадох на Християни и Мюсюлмани. По-късно, малко преди Коледа, отидох с двама приятели от къща в къща, за да събера пари за бедните. Тази моя инициатива стана причина да загубя няколко приятели.
2 Бог му позволи по-късно да ми даде едно особено пречистване, показвайки ми собствените ми грехове видяни с Oчите на Бога.
3 Последното изречение идваше от Бога.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message