DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

11 октомври 1986

11 октомври 1986

мир на теб;

Защо трябва аз да приемам Божиите послания?

Аз, Бог, избирам; избрах теб; отгледах те, за да ти дам посланията Си;

Отскоро ли е това решение?

ето отговорът Ми: преди да се оформиш в утробата на майка си, Аз, Бог, го бях запланувал; научи се как работя;

Междувременно толкова много прегрешавах!

всeки грях бива опрощаван от Мен, когато искаш да ти се прости; остани сега при Мен и ще те водя; все още се учиш от Мен, затова не се обезсърчавай, когато допускаш грешки; Аз, Бог, съм Всемогъщият; държа цялата вселена в дланта на Ръката Си;

Господи, никой няма да повярва на всичко това… Скептиците ще кажат, че съм луда, други ще кажат, че е подсъзнанието ми.

остави ги тях на Мен; Аз съм Яхве, твоят Създател; Аз те водя, Васула, не трябва да се страхуваш; помни, че водих мнозина други преди теб; преобърнах царе и царства, изравних пътеки, за да бъде узнато Словото Ми; Аз съм същият;1 чуй Ме: помогнах на всички онези, които Ме следваха; винаги ще помагам на всеки, който Ме следва; помни, винаги съм с теб;


1 С това разбрах, че НИКОЙ няма да може да Го СПРЕ, нито Него нито посланието Му.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание - Призив За Единство
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message