DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

7 септември 1986

7 септември 1986

мир на теб; ела и се покай;

Как да го направя?

моли се и кажи:
"Отецо, прости ми за всичките ми грехове;"

когато изричаш тази молитва, възхвалявай Бога с цялото си сърце, чувствай словата си; Даниил;

Аз, Бог, те обичам;

Дай ми, моля те, името си.

Яхве; никога не се чувствай нещастна, защото ще дойда при теб и да те вдигна при Мен; помни го винаги това; обичам те и ще те закрилям от злото; помни, ще те зова повече; когато чуеш призивите Ми знай, че Аз, Яхве, те зова; ще те срещам по този начин; Аз ти дадох този дар и винаги ще бъда до теб; моли се повече;

(По-късно:)

тук съм, тук съм;

Кой е?

(Колебаех се да повярвам, че е Иисус и исках да го изгоня, защото помнех думите на свещеника, който ми каза, че Бог не говори по този начин.)

Иисус Христос;

Ти ли си, Даниил? (Опитах се да не Му обърна внимание и потърсих Ангела си.)

не;

Даниил?

не, не, Аз съм, Иисус; спомни си какво ти казах преди, казах ти да се обърнеш към Мен; опри се на Мен;

Кой е с мен? (Страхувах се и бях обзета от съмнения.)

Аз съм, Иисус;

(Приемайки това, заплаках.)

защо плачеш? обичам те;

(Плачех, защото си спомних как беше страдал.)

умрях, за да те спася! Аз те спасих; имай мир; повикай Ме и ще бъда с теб;

Ако някой видеше всичко това, щеше да ми се изсмее.

защо? защото Ме боготвориш?

Ако например покажех на други свещеници, с изключение на отец Карл, щяха да ми се подиграят и нямаше да повярват. Щяха да кажат, че съм луда, че това е работа на дявола или че е дело на подсъзнанието ми!

как биха се чувствали, ако бях работил с тях по този начин?

Действително не зная. Някои биха се убедили. Ако това се беше случило с някой епископ, щяха да кажат, че си е загубил ума от много религия.

мислеше ли по-рано за Бога?

Не.

чувстваш ли, че си се променила?

Да, много.

защо?… защо?

Ако го казвам правилно: защото Бог ме призова и ми проповядва.

да; благословени са онези, които са чисти в сърцето, защото те ще видят Бога;

(Внезапно, целият ад се спусна срещу мен. Звярът поиска от мен да му се преклоня. Казах му: ”Махни се!” и се махна. Каза, че ако му се бях преклонила щеше да ме прослави. Заповядах му да изчезне и изчезна.)

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание - Призив За Единство
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message