DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

5 септември 1986  до 6 септември 1986

5 септември 1986

изпълнени ще бъдете мнозина;

Обясни ми, моля те, какво имаш предвид?

когато ще бъдеш изпълнена със Светия Ми Дух, ще можеш да поведеш и други при Мен и ще се умножите; това означава, че ще получиш в себе си Светия Ми Дух;

6 септември 1986

мир на теб; обичай Моята Майка; Тя те обича; обичай Я;1

Чувствам се толкова хубаво и свободна.

далеч по-свободна си отвсякога;

Мога ли да ти поискам нещо?

да;

И НИКОГА ли няма да го забравиш?

не;

Бих искала да се увеличи вярата ми и обичта ми към Теб и ако ме видиш да се подхлъзвам или спъвам, да ме въстановиш. Това искам от Теб, Иисусе Христе.

ще ти помагам; не спи, защото зората е наблизо; всеки път, когато се чувстваш слаба, моли се и Ме зови; ще бъда близо до теб, любима Моя;

Не каза ли Ти, Господи мой: “В средата на Сърцето Ми има място; там ще живееш”?

да; ще направя място за теб; желаеш ли да живееш в Мен?

Дай ми отново пълното Си Име. (Бях мнителна и сдържана.)

Иисус Христос, Любимият Син на Бога.

приета ли съм?

доброжелана си в Сърцето Ми; ще те науча как да работиш, за да Ме срещнеш;

(Сега говори ангелът ми.)

ето днешното послание: чети повече Библията;

Цял ден ли трябва да чета?

не; Иисус не работи по този начин; не желае да работиш в продължение на безкрайни часове; Иисус иска това учене да бъде радост; иска да обичаш това, което правиш;Дан


1 Говореше ми Иисус.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message