DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

5 септември 1986  до 6 септември 1986

5 септември 1986

изпълнени ще бъдете мнозина;

Обясни ми, моля те, какво имаш пред вид?

когато ще бъдеш изпълнена със Светия Ми Дух, ще можеш да доведеш и други при Мен и ще се размножите; Това означава, че ще приемеш в себе си Светия Ми Дух;

6 септември 1986

мир на теб; обичай Моята Майка; Тя те обича; обичай Я;1

Чувствам се толкова хубаво и свободна.

далеч по-свободна си, отвсякога преди;

Мога ли да ти поискам нещо?

да;

И НИКОГА ли няма да го забравиш?

не;

Бих искала да се увеличи вярата ми и обичта ми към Теб и ако ме видиш да падам или да се спъвам, да ме вдигнеш. Това искам от Теб, Иисус Христос.

ще ти помогна; не спи, защото зората е наблизо; всеки път, когато се чувстваш слаба, моли се и Ме зови; ще бъда до теб, любима Моя;

Не каза ли Ти, Господи мой: “В центъра на Сърцето Ми имаш своето място; и там ще живееш”?

да, ще направя място за теб; готова ли си да живееш в Мен?

Кажи ми отново пълното Си Име. (Бях мнителна и сдържана.)

Иисус Христос, Любимият Син на Бога.

приета ли съм?

доброжелана си в Сърцето Ми; ще те науча как да работиш, за да можеш да Ме срещнеш;

(Сега отговори ангелът ми.)

ето днешното послание: чети повече Библията;

Цял ден ли трябва да чета?

не; Иисус не работи по този начин; не желае да работиш в продължение на безкрайни часове; Иисус иска това учене да бъде радост; иска да обичаш това, което правиш; Дан;


1 Говори ми Иисус.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message