DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

9 юли 1986  до  18 юли 1986

9 юли 1986

мир на теб;

(Отново се съмнявах.)

винаги ли
обичаше

Яхве?

Не, само след писанията.

имаше ли мир от началото на обичта си към

Яхве?

....1

отговори!

Щастлива съм.

никога недей да имаш две обичи;

Имам само една.

направи тогава да се разцъфтят други; Даниил, служител на Бога;

12 юли 1986

мир на теб; следвай Иисус; прославяй Бога; наистина; върви в мир; Дан;

13 юли 1986

мир на теб; Иисус ти е простил;

Ще угасне ли някой ден религията?

никога!

Тези дни нямам много време за писане.

разбирам; чувствай се в мир; имай Иисус като свой Мир; ще срещнеш възрастен автор;2 Дан;

16 юли 1986

о, Боже! нека Те последва3...

Даниил, ти ли го поиска това за мен?

да; мир на теб; води добър живот; имай Божиите благословии; обичам те; обичай Иисус; Дан;

17 юли 1986

мир на теб; слава на Бога;

18 юли 1986

(Този ден бях уморена, раздразнителна и заядлива.)

мир на теб; имай мир… мир… мир… мир... мир… мир на теб; мир на теб; имай мир;

(Аз обаче продължавах да се оплаквам от едно и от друго, а той търпеливо слушаше.)

зная… имай мир… уморена си;... помолих се за теб… прочете ли Евангелията, за да имаш мир? молих се за теб, за да се хванеш за Ръката на Иисус; чувстваш ли се по-добре?

Да.

размисляй повече; мир на теб… почини си, любима моя; почини си… сега те накарах да се почувстваш весела;4 мир на теб; Дан;


1 Останах за малко мълчалива, опитвайки се да си представя какво има предвид ангелът ми с думата “мир”.
2 Срещнах “възрастния автор” едва през 1991. Възрастният автор, който ангелът спомена е отец O’Carroll, мой духовен съветник, автор на много енциклопедии, книги и статии, и мой водач.
3 Тази молитва на ангела ми се чу по-скоро като стенание, отколкото като молба.
4 Ангелът ми действително го постигна.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message