DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

8 май 1986 до 11 май 1986

8 май 1986

(Етап 1)

(Диалог с ангела ми Даниил:)

изпълни се с мир; слава на Бога, който от голямата Си доброта, тe дари със Своя Мир; ще те предпазя от злото; сега Му благодари и кажи една молитва; Иисус ще те доведе по-близо до Него; Дан;

9 май 1986

мир; до теб съм; не се страхувай; завинаги ще се моля и ще те напътствам; завинаги ще те пазя; бъди добра; слава на Бога; моли се; Дан;

(По-късно:)

мир на теб; ще те доведа по-близо до Бога и ще те направя по-добър човек; бъди добра; слава на Бога; върви с благословиите на Бога, твоя Небесен Баща; амин, амин; Даниил;

10 май 1986

мир на теб; аз съм твоят ангел пазител; завинаги ще те напътствам, вечно ще те пазя; Иисус пречиства; Бог те обича; моля се за теб; възхвали Иисус;

Питам се дали ще се случи нещо чудесно.

Може вече да се е случило нещо чудесно…

Имаш пред вид, че се промених?

да; слава на Бога, че те доведе близо до Себе Си; Дан;

11 май 1986

мир;

Щастлив ли си, че съм по-близо до Бога сега?

да;

Достатъчно ли е това?

не; трябва да напреднеш повече; ще ти помогна; Даниил;

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание - Призив За Единство
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message