DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичай Ме В Абсолютно Мълчание

31 май 1987

(Неделя.)

Васула, ела да Ме приемеш,1 ще бъда там, зарадвай Ме, ела да Ме видиш! кажи, че си Моя, остави Ме да го чуя!

Твоя съм, Иисус, и Те обичам.

години чаках, Васула, да чуя тези думи! обичай Ме, сега, когато си Моя;

Научи ме да Те обичам, както Ти желаеш.

имай Ми доверие, ще го направя;

(По-късно:)

(Още ме изненадва как се движи ръката ми…)

Знаеш ли го това, Иисус?

зная, но не съм ли Всемогъщ? Васула, бъди миролюбива, бъди спокойна, бъди тиха, като Мен;

(Hа два пъти, докато пишех, ме прекъсна синът ми, влизайки в стаята, блъскайки вратата и т.н. Нервирах се! Прекалено много шум.)

обичай Ме, отговори Ми!

Обичам Те, обичам Те, Господи!

никога не Ме замествай; имай Ме пръв, застани насреща Ми и остани така завинаги застанала насреща Ми; бъди като огледало, Мое отражение, не търси никого другиго освен Мен, не търси никога старите навици от предишния си живот; Аз съм Свят и Господ, Аз и ти сега сме едно и смятам да те запазя само за Себе Си и за вечността; смири се, научи се от Мен, желай само Мен; дишай за Мен; не се обръщай сега нито наляво, нито надясно, продължи да вървиш право напред, любима, позволи Ми да те използвам, прилепи се към Мен, очаровай Ме с прости думи, простотата Ме очарова, кажи Ми словата си, позволи Ми отново да ги чуя, кажи Ми, “обичам Те, Иисус, Ти си радостта ми, диханието ми, отмората ми, гледката ми, усмивката ми;”

дъще, ще Ми доставиш удоволствие, от друга страна, ако посветиш време за размисъл и вглъбяване; отсега нататък ще Ме търсиш в мълчание, обичай Ме в абсолютно мълчание, моли се в мълчание, влез в Духовния Ми Свят в мълчание;2 сега Ме възнагради, обичам те; почитай Ме, предавайки Ми се, не Ме огорчавай, бъди Моята любима, говори!

Но как в мълчание, Господи?

в мълчание, гледайки Ме, искам да останеш тиха, без никакво отвличане на вниманието, търси Ме в мълчание;

Без никакво отвличане на вниманието?

никакво; силно желай покоя;

Иисус, как бих могла да намеря покой в едно семейство, почти е невъзможно!

ще ти го дам; съжалявам те, Васула! остатък Мой, миро Мое, обич Моя, какво не бих направил за теб! Сърцето Ми се изпълва със съчувствие поради мизерията, и паденията ти; Аз, Господ, ще ти помогна - никога не се чувствувай изоставена или необичана;

знаеш ли как се чувствах тогава, когато ти се почувства толкова необичана?

Къде?

в Църквата Ми;3

Не, Господи.

чувствах се наново разпънат, ударен, бичуван, заплют, наново закован; Васула, колко те обичам! помогни Ми да съживя Църквата Си; помогни Ми, позволявайки Ми да те използвам; смелост, дъще, смелост;

Иисус, не знаех, че всичко това би могло да Те рани, имам предвид впечатлението ми, че не съм обичана.

не, не го знаеше, както не знаеше и това, че никога и на никого, който идва при Мен, не отказвам; Аз съм Обич и Обичта е за всички, колкото и лоши да сте;


1 Повикване за Светото Причастие.
2 Непрестанната молитва.
3 Бяха ми казали, че Иисус понякога отказва на хората и дори им затваря вратата. (В разговор с един свещеник, когато ми даде да прочета откъс от Библията за Хананейката, която Иисус беше отблъснал, но накрая не я отблъсна, просто я предизвика, за да Му покаже вярата си. Това обаче не го знаех и този, който ми показа откъса не ме остави да прочета до края.) Отидох в църквата да приема Светото Причастие, но от разговора почувствах, че бях взела нещо, което не ми се позволяваше, нарушавайки законите на Католическата Църква. Бях взела нещо без разрешение, което е много зло. На следващата неделя отидох в Църквата, застанах на вратата, наполовината навън (след като се чувствах нежелана) и понеже вярвах, че беше зло и че Бог е много разгневен от мен, не последвах другите за Причастието, от страх да не би да направя по-зле нещата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message