DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Св. Павел

4 септември 1996

(Бях вдъхновена да се помоля на Св. Павел, тъй като в продължение на няколко дена вниманието ми беше насочено към него. Сякаш ме следваше. Почувствах го толкова близо до себе си, както когато получавам от нашия Бог словата Му. Тогава му се помолих, получих от Св. Павел следните поучителни слова:)

мир, сестро моя в Господа; бди над групата си1 и не пропускай никога да ги насърчаваш… нека бъдат свети сърцата ви, нека сърцата ви да провъзгласяват един възкресен Христос; нека Христос да е винаги вашата Тема;

Бог ви призова всички да си поделите Славата Му; омилостивява смирените и невинните; над всичко, бъдете чисти, за да можете да застанете с добро съзнание пред Господа; Духът на Благодат е върху вас, и всеки един от вас е получил една особена благодат; тези особени благодати са ви дадени в полза на Църквата да провъзгласите един Възкресен Христос, нещо, което в дните ви бива считано за неистинно; трябва да счупите това издигащо се измамно препятствие; като коварни зидари2 строещи къща, тези врагове на Църквата са еднакво коварни и хитри в своето разрушително дело;

днес Бог поставя слабите и окаяните да се преборят с това, което е впечатляващо и голямо в очите на този чезнещ свят на Отстъпничество! Присъствието на Светия Му Дух ще вдигне3 толкова много трупове; безнравствеността в дните ви е короната на този зъл свят; но вие, приятели мои, които получихте Откровението в сияйна светлина, продължете на провъзгласявате Божията Слава, да провъзгласявате Живия Христос и не се страхувайте от гоненията, напротив, радвайте се! какво по-голямо благоволение може да ви предостави Господ?

не се сражавайте, когато копието идва насреща; не сте ли осъзнали стойността му? по-скоро, възползвайте се от Божието Присъствие, възползвайте се от Присъствието на Духа Му и с ненаситност Го възхвалявайте, тъй като живеете в Него, движите се и дишате в Него, в Него почивате4 и в Него един ден вечно ще Почивате... а ти, сестро моя в Господа, изразходвай повече от времето си с Господа, нека единствената ти грижа да е: Неговата Църква;

- Аз, Свети Павел, апостол на Господа наш Иисус Христос, ви казвам: смелост и останете твърди, останете в благодатта на Бога и се радвайте на Неговото Присъствие;

благославям ви в Името на Отеца и на Сина и на Светия Дух; бъдете един…


1 Групата за молитва в Родос, Гърция.
2 В двоен смисъл.
3 Ще издигне, завръщания при Бога.
4 Отнася се до: Евр. 3:7-19.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message