DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Призовах Ви Към Живот На Мир

2 август 1996

Обичам Те, Господи;
ще се отблагодаря на Името Ти още веднъж
след като си моят Бог, моят Приятел и моето Всичко;
благодаря Ти за всичките Ти тайнства,
благодаря Ти за чудотворните Ти Дела,
благодаря Ти за Спасителния Ти План.

Нека всички да честваме деянията на своя Цар!

ела, Васула Моя, давам ти Мира Си… да, защото ви призовах към живот на мир; създадох човека да отразява Славата Ми, след като го направих по Мое подобие; създадох човека да произнася слова на мъдрост и знание; създадох го да придобие даровете на Светия Ми Дух; не прочетохте ли: “всеки дар е за облагата ви, така че, както благодатта се разпростира, така, за славата Ми, благодарността да може също да прелива сред все повече хора;”1

о, сътворение, което до лудост обичам! въпреки че си близо до смъртта, Аз съм тук, за да те обновявам ден след ден! затова, бъди сега вкоренено в Мен, и преливай от благодарност; стреми се към нещата идващи от небето, където съм Аз и където принадлежиш; нека основите ти да cе вкоренят в обичта, вярата и надеждата; спазвай Закона Ми и здравите учения, които ти дадох; живеете сред вълци, агнета Мои, но Светият Ми Дух е с вас, за да се грижи за вас; не се страхувайте, Аз също съм с вас; останете твърди и не се страхувайте; Очите на Отеца са върху вас… и Ние, в Тринитарната Ни Святост, ще ви пасем до края… бъдете един!


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message