DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Мъдростта Ще Ти Достави Правилно Учение

8 юли 1996

Господи?

Аз Съм;

никога не изпадай отново в изкушения… направи от Посланията Ми наслада на живота си; оповести ги; на твоята страна съм и Мъдростта ще ти достави правилно учение… плод на Сърцето Ми, плод на Милосърдието Ми, Аз, Господ, ще ти помогна; въпреки това съветникът ти (…)1 не забравяйте никога, че съм във вас и вие в Мен; поделяйте си трудностите, пробегът ви не е приключил; дадох и на двамата ви едно благородно дело; на теб, цвете Мое, дадох това Послание, след това, дадох ти също така духовни дарове; снабдих те с благодати и благоволения и както направих чудеса за първите плодове2 и показах в тях славата Си, така ще направя и с теб, ще покажа славата Си и силата на Светия Си Дух, когато Ми позволиш да те погълна в Мен; а колкото до твоя съветник, когото издигнах за Своята слава и за Своите възнамерения, дадох те на него да те съветва; дадох те на него да те насърчава, да те утешава и грижовно да бди над теб;

скоро ще Ме видиш лице срещу лице, с този, когото поставих до теб; а сега, грижи се да живееш за Моите подбуди, водейки при Мен толкова души, колкото е възможно; поправи счупените Ми олтари;

благодатта е върху теб; ела;


1 От такт, този пасаж беше пропуснат.
2 Апостолите.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message