DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Харесват Ми Малките Неща

23 май 1996

(Александрия, Египет)

Господи мой?

Аз Съм;
ах! много съм доволен от теб за това, че Ме разбра;

дете Мое, осъзнай колко щастлив бивам, когато Ми отправяте молитвата си всички в един глас, предоставяйки Ми своето време; осъзнайте колко бивам щастлив, когато вие и Аз си поделяме всичко; единственото, което желая е обич; прескъпи души, пазете Ме винаги в ума си и по този начин, бивам прославян; помнете, харесват Ми малките неща и те стават големи в Очите Ми; затова, чувствайте се обичани от Мен; Аз и вие, вие и Аз, обединени в обич;

Аз, Иисус, ви благославям за часа на боготворение, който Ми давате; имайте Мира Ми; ic;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message