DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Разпространете Посланията Ни, Спасяват...

май 1996

(Испания)

Господи мой?

Аз Съм;

опри се на Мен; в Свещеното Ми Сърце намери Мира Ми, който ти давам; помни, с теб съм; дъще, не оставяй нито един камък непреобърнат, за да не кажем един ден, Отецът и Аз: “не се постара да направиш, каквото ти беше възможно”. облагодетелствай най-вече онези, чието сърце е толкова далеч от Мен, колкото е земята от небето; вземи мощната Ми Ръка и не се страхувай; всички тези, които желаят да чуят, ще чуят; ела; ic;

моли се, моли се, моли се; не е трудно да се моли човек; Васула, кажи: “Христос възкръсна!”

Да го кажа, както е обичайно…1

да! кажи го сега…

(Казах го.)

и това направих; зарадвай Ме, възхвалявайки Ме! цвете, дъще Моя на Църквата Ми, твоят Христос наистина възкръсна; ела, благославям те, както и всички онези, които избрах да те придружават; накрая ще имат своята отплата; Отецът Ми и Аз благославяме тези сърца и им казваме: разпространете Посланията Ни, спасяват…


1 В традицията на Православните, в продължение на 40 дена след Великден хората се поздравяват с “Христос възкръсна!” и отговорът е: “Наистина възкръсна!” Иисус иска да спазя тази традиция.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message