DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Милостта И Гневът Принадлежат На Мен

15 април 1996

Казаха безумнитe на сърцето си:
“Няма Бог!”
Те са фалшиви, покварени и подли,
не е останал нито един добър човек.

Бог гледа от небето
към човешките синове,
за да види има ли поне един разумен,
поне един да търси Бога.1

Аз, Яхве, ти давам Мира Си;

гледам надолу от небето и виждам грабеж в Дома Ми; но ще разпилея отстъпниците, затова не позволявай смелостта ти да се изчерпи… никога не забравяй кой те отгледа; Аз съм, който те извади от креватчето ти и който като нежна майка носеща чедото си на гръдта си, те носих и те храних, така че възпитанието ти да стане единствено в Моите Дворове… Моята Воля беше насъщният ти хляб и по същия начин ще продължа да те храня; безпричинно се страхуваш, трябва ли да кажа, че не Ми се доверяваш вече? позволи Ми да ти напомня твоята неспособност и невъзможност да направиш, каквото и да е без Мен;

приемам, че въпреки че съм Отец за теб, Аз съм също и твоят Стрелец и те имам като еднa от любимите Ми мишени, само за да поддържам духа ти достъпен за Мен и благоразположен; искам те предана, затова ще продължа да насочвам стрелите Си към теб…

чуй Ме, въпреки че мнозина се борят срещу теб, не се страхувай; няма да те победят, защото Аз съм с теб; Васула, въпреки че бурята вдигната от Врага Ми,2 пълна със заплахи, духа срещу теб, не се страхувай, Аз съм с теб; в дните ви, пророците, който пророкуват лъжливо, разтръбявайки всякакви лъжи, минават безпрепятствено; докато Моите пророци, които идват от Устата Ми и открито провъзгласяват Истината, Закона Ми и как поколението ви е отстъпило и е на път да загине, освен ако не чуя от тях вик на покаяние, те биват изолирани и преследвани…

останах мълчалив и затварях Очите Си досега, въздържах много пъти Ръката Си да не падне върху вас, поколение, и многократно оттеглях решенията Си да ви вразумя с огън; но как бих могъл да мълча при вида на тази Мерзост, за която говори Моят пророк Даниил? чуй Ме: в дните ви, много свещеници се готвят за война против Викария3 на Църквата; това са същите тези, които учат, каквото им се харесва и каквото се харесва на света! пълни са с компромиси; за да угодят на света, биха продали Кръвта на Сина Ми! как мога да гледам това, което виждам и да остана мълчалив! когато чуват Гласа Ми чрез Моите пророци, ръцете им лениво се спускат и не го приемат като тревога или като небесно знамение; колкото до свещениците, които са здрави и са като Яков, отстъпвайки на авторитета на тяхната Майка, ще ги венчая завинаги за Мен; ще ги венчая за Мен и ще бъдат наречени синове на Всевишния;

часът на Сатаната е настъпил; от деня, в който те вдигнах, дъще, той се закле да те принуди да замълчиш; разгръща срещу теб цялата си ярост, но ти казвам, ако останеш скромна и без амбиции и ако удържиш на клетвата си за вярност към Мен, към Сина Ми, към Светия Ми Дух и към твоята Майка на Непрестанната Помощ, ще се свие далеч от теб; продължи да бъдеш всичко, което не е той; Словата Ми в устата ти ще продължат да бъдат като огън за всички онези,4 които в своето отстъпничество издигат Тялото и Кръвта на Сина Ми не само без страх, но и без вяра; издигат Ги с предателство!

Колко време има до завръщането на Твоя Син?5

нямаш право да Ме питаш, Васула; но от друга страна, ти все още се учиш и те обичам; но има нещо, което съм готов да поделя с теб и няма да те лиша от това знание: скоро Гласът Ми ще бъде чут като светкавичен гръм; ще Ме чуете да казвам: “стига! стига вече!” земята ще се разцепи и онези, които се бунтуваха срещу Мен, ще видят Ръката Ми да пада върху тях; но съдовете на Моя Син ще ги подкрепя; ще дойда в огнена буря; за някои това ще дойде като благословия, но за онези, които никога не се страхуваха от Мен, в този Ден, ще се научат да се страхуват от Мен...

и до днес, те не се научиха да почитат Името Ми и да Ме боготворят; никога не се запитват дали са на правилния път, нито се обръщат към Духа Ми за съвет; станаха като търговци, влизащи в Светилището Ми и излизащи от Светилището Ми, купувайки и продавайки в Името на Сина Ми…

о, зла наклонност, земя толкова осквернена! защо вие,6 които  се посветихте в служението на Сина Ми, се обърнахте срещу Него, продавайки Неговото Тяло и Кръв? завърнете се в службата на Сина Ми и ще направя от вас чудо за душите, същите онези души, които влечете със себе си към гибел; елате и се покайте и ще съживя духа ви и ще озаря очите ви да видят Славата на Духа Ми, Този, който ще ви държи там, където трябваше да cе намирате от началото на вашето служение; елате, приближете се до Мен сега, за да лъхна в скинията ви и да ви вдъхна живот;

дъще Моя, кажи на народа Ми, кажи на този Мой остатък, че трябва да се положат всички усилия, за да бъде намален Гневът Ми; насърчи народа Ми, кажи им, че ако се молят със сърцето си да се завърне светът при Мен, Аз, Яхве, Вечният им Отец, ще ги възнаградя за вечността; “тъй като милостта и гневът, Ми принадлежат еднакво, на Мен, който имам могъщието да прощавам и да изливам гняв; голямо е Милосърдието Ми, но Строгостта Ми е също толкова голяма;”7

днес гледам земята и ми се иска никога да не го бях направил… Очите Ми виждат това, което никога не исках да видя и Ушите Ми чуват това, което се страхувах някога да чуя! Сърцето Ми, като Баща, е потънало в скръб; придадох форма на човека по подобие на Моя Образ, но те нравствено деградираха самите себе си и днес толкова много от тях са приели подобието на Звяра! сърцето им е толкова изпълнено с похотливост, беззаконие, арогантност и поквареност! устата им е привикнала да бълва във всички посоки оскърбителни слова; кълнят се срещу цялото небе, че ще воюват против Мен и против Сина Ми… ах… правят всичко, което Сърцето Ми ненавижда; много често, Ръката Ми се протяга към Чашата Ми, която прелива от Справедливостта Ми…

(По-късно.)

кажи Ми, дъще, зова отгоре, но не зова, за да те разтревожа, а да те съветвам; обичам те… пиши:

(Продължение на посланието.)

днес Сатаната е протегнал ръката си, за да достигне свещеническите души; дух на летаргия и погрешно схващане се е надвесил върху онези, които е докоснал;8 издигат Тялото на Сина Ми без вяра в себе си, без истинска възхвала и по цял ден изопачават Словата Ми и Преданието на Църквата; как могa да мълча, когато виждам как тези свещеници са станали плячка на Сатаната? как да не ви предупредя всички за техните действия? ще останат ли ненаказани за такова престъпление?

Помогни ни в този кризисен час…

Аз, от Моя страна, отворих небесата, за да ви помогна; изливам Духа Си върху онези, които се позовават на Светия Ми Дух да дойде да ги посъветва, но щом отворя вратите на небето и изливам като дъжд даровете Ми върху човечеството и използвам също ветровете като пратеници, земята отхвърля Моите дарове и Моите пратеници, осквернявайки и едните и другите;

показвам знамения и чудеса, но отново земята не успява да оцени плодовете на голямата Ми Обич… ярост Ме обзема, когато виждам Благословеното Тайнство на Сина Ми стъпкано, като зная, че дори днес, независимо от злостта ви, поколение, Синът Ми би положил Живота Си, отново, и незабавно, ако това беше необходимо!

Той9 отваря Устата Си, задъхвайки се от болка и от Очите Му сълзите не спират да текат, разочарован от Своите Собствени за това, че позволяват злото да ги надвие; колко са далеч от Истината… и въпреки това… независимо от беззаконието им, Синът Ми любящо ги посещава, тъй като Обичта Му е извън всяка представа; дъще, трябва ли да търпя тази мерзост?10 днес телата им са обречени на смърт, освен ако не чуя вик на покаяние от сърцето им;

ела, дъще, постоянствай в своя дълг и върши доброто, и бъди Моето Ехо; Аз, Яхве, те благославям;


2 Бог има предвид Сатаната.
3 Папа Йоан Павел II.
4 Бог има предвид свещениците.
5 Зададох въпроса, без да се замисля, в пристъп на отчаяние.
6 Посветените души, отстъпили във вярата.
8 Изкушил.
9 Иисус Христос.
10 Мерзостта, за която говори пророкът Даниил.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message