DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Почитай Сърцето На Своята Майка, Отричайки Се От Злото
Двете Ни Сърца... Ще Възтържествуват

9 април 1996

(Благословената ни Майка.)

Васула Моя, чуй Ме сега много внимателно:

Господ, в Своето Милосърдие, ви даде това Съкровище1 директно от Свещеното Си Сърце; показа могъщието на Ръката Си, носейки това благовестие до краищата на земята; ако само знаехте всички вие какво ви предоставя Господ във времената ви! но Духът на Господа ще дойде само при простодушните и чистите в сърцето и ще ги изпълни със Своите дарове; до ден днешен славата Му сияе над смирените, и ще продължи да отпраща богатите с празни ръце…

чрез това Послание Той ви зове към живот на Мир; Бог ви зове всички, защото е Баща; зове ви да поправите живота си и да живеете свято; Аз, вашата Майка, благославям всички онези, които се завърнаха при Бога и Го възхвалявам за Милостта Му, която достига от епоха на епоха; колкото до онези, които упорито продължават да се уповават на своята философия, водейки неморален живот, молете се и постете за тях; Сърцето Ми, като Майка, се къса поради техния отказ и тяхната слепота… ах, каква мъка, какви тръни в Сърцето Ми, дете Мое!

а ти, продължи да свидетелстваш в Името на Отеца, на Сина Ми и на Светия Дух; продължи да оповестяваш Името Им и отиди навсякъде, където Отецът, Синът Ми и Светият Дух ти казват да отидеш; Те няма да те подведат, затова Им се довери; дъще Моя, винаги съм там, където е Иисус; Ние сме с теб; затова не се страхувай; накрая Обичта ще победи… не се страхувай от високомерните сърца, тъй като, въпреки че се гордеят със силата си, те са нищо в Господните Очи; не чу ли: “Властелинът на Всичко не трепери пред никого, нито се бои от величия…”2 “неумолим съд предстои за високите и силните; на смирения ще му бъде простено”3 и Той ще продължи да разгромява горделивите по сърце…

в тези дни, Иисус ти разкри Сърцето Ми; знай, дъще Моя, че вписах името ти в Сърцето Си; направих същото и за всички онези, които обичат Сина Ми и Ме обичат;

почитай Ме с жертви, почитай Сърцето Ми с невинността на дете, почитай Сърцето на своята Майка, отричайки се от злото; прави добро и умолявай небесния си Отец за даровете на Духа Му;

расти в Неопетненото Ми Сърце и ще излекувам всички рани4 на душата ти, за да можеш да станеш Радостта на Иисус, твоя Спасител, и здрачината на това мрачно поколение;

расти в Сърцето на своята Майка, така че цялото ти същество да сияе като скъпоценни камъни със Светлината,5 която Ме обгръща и тогава орди от нации ще дойдат при теб привлечени от красотата ти,6 и когато попитат: “кой те оформи да сияеш като хиляди скъпоценни камъни?”, свидетелствай и кажи: “бях оформена в най-Чистото Сърце, придобивайки форма в същото това Сърце, където нашият Изкупител се разцъфтя и прие плът и кръв, за да стана и аз дете на Божията Майка; по този начин бих могла да изразявам мисли достойни за даровете на Всевишния;”

ела, и расти в Сърцето Ми и стани сърцето на Сърцето Ми; - черпи от Сърцето Ми всички Богатства, които Ми бяха дадени от Мъдростта, за да можеш и ти да се научиш да обичаш Отеца, Сина Ми и Светия Дух; по този начин ще станеш дете на Божията Майка; ела, ела и черпи от Сърцето Ми добродетелите, които Ми бяха дадени,7 те са и за теб, дете Мое; ах, искам те красивa за Сина Ми и приятнa за Отеца, искам те съвършенa за Сърцето на Емануел; от Неопетненото Си Сърце, дете Мое, ще излея в сърцето ти всички благодати, така че и твоето сърце да стане олтар за Всевишния, кандило изпълнено с горящ тамян, за да можеш и ти да вървиш с Благодат и Вярност;

тайнството на Бога може да бъде разкрито само на чистите в сърцето и ако Двете Ни Сърца неуморимо преследват грешниците, това е поради величието на обичта, която изпитваме към всички вас; ах, но толкова много изглежда не разбират и не ги е грижа, и осмиват Призивите Ни; когато това време на Милост приключи, мъртвите няма да се възвърнат към живот;8

Двете Ни Божествени Сърца са ранени и с болка се провикват към всички вас да се промените, да се молите, да постите и истински да обичате Сина Ми в Благословеното Тайнство;

каня те да пристъпиш в Сърцето Ми и ще те скрия, ще те пазя и ще те закрилям от всяко зло, което те заобикаля и от изкушенията; ще те закрилям и ще те издигам, дете Мое, от бурните води на греха и ще те крия в Майчиното Си Сърце; обичта Ми и загрижеността Ми към теб са толкова големи, че самите ангели биха желали да са на твое място; Свещеното Сърце на Иисус няма предпочитания, но нито Моето, Бог е справедлив и добър;

днес, дъще, и в дните, които следват, ще бъдеш за втори път във Великата Седмица на Страданието на Иисус,9 съзнаваш какво чувстват Двете Ни Сърца заради разделението ви… обидите към Двете Ни Сърца са неизброими; ако стадото на Господа е разделено и разпръснато и земята превърната в пустиня, ако бунтът срещу всички Свети Правила на Бога е стигнал своя връх, ако днес Кардинали се изправят срещу Кардинали, Епископи срещу Епископи и свещеници срещу свещеници, това е така, защото поколението ви отказва да се вслуша в Думите Ми; бях изпратена от Всевишния да ви предупредя и да ви поправя с благост,10 но до днес поколението ти Ни отказва място в сърцето си и не взема на сериозно Словата Ни; ще привлечете върху себе си това, което пожънахте;

Майчиното Ми Сърце с тъга ви го казва, и Очите Ми проливат кървави Сълзи при гледката на това, което виждам пред Себе Си, когато Ръката на Отеца падне върху вас с гръмотевичен вик: “стига! стига вече!” и в буреносен огън ще изпълни присъда…

Двете Ни Пронизани Сърца сериозно ви предупреждават все още и ще настояваме да ви предупреждаваме да промените сърцата си и да ги обърнете към Бога; само в Бога може човек да живее, тъй като Той е насъщният ви хляб, напитката ви и диханието ви… нека всички обитатели на Двете Ни Сърца узнаят, че много скоро вече Сърцата Ни, които са обединени в Едно, ще триумфират и много неща, които бяхме предрекли ще се осъществят;

Свещеното Сърце на Иисус и Неопетненото Ми Сърце ви благославят всички; бъдете един;


1 Посланието: Истинският в Бога Живот.
4 Това трябва да се подразбира като “грехове”.
5 Богородицата има предвид: Светия Дух.
6 В Сърцето на Богородицата душата ни може да бъде разхубавена, но трябва да го заслужим.
7 Създадена без грях от самото начало.
8 Това означава, че ще бъде твърде късно за промяна, когато приключи времето на Милостта.
9 Католическият Великден беше от 4 до 8 април; Православният Великден, от 11 до 15 април.
10 Фатима? Акита?

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message