DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Изтичайте При Благословената Си Майка

3 април 1996

Васула Моя, малка Моя ученичко на този край на времената, ще ти продиктувам сега небесна беседа за Сърцето на Майка Ми…

както вече ти казах, Сърцето на Майка Ми и Моето са толкова обединени, че стават Едно; Девата на девите, Пресвятата, завинаги сега на Небето, Майка Ми, продължава да бъде провъзгласявана на Небето като: Моя Майка;1

когато Аз, Бог, слязох, за да бъда заченат от Светия Дух и да бъда роден от Дева Мария, дойдох в Своето небе! слязох от едното небе в другото, оставих единия престол, за да седна на другия; като светилник светещ върху свещена поставка, намерих Сърцето Й блестящо отвътре и отвън;

бях посрещнат в този Рай, за да бъда прославен; това, което беше изгубено2 и осквернено от Ева, трябваше да бъде спечелено3 и осветено от Дева Мария чрез съвършеното Й покорство и смирение; и чрез тази Жена, Царуването Ми на земята ще дойде повторно; Царуването Ми на земята ще бъде учредено във всяко сърце; за пореден път Духът Ми ще се излее върху вас толкова изобилно, че сегашната безводност ще се превърне в плодородна земя;

беше казано, че в края на времената, Двете Ни Сърца ще издигнат апостоли, и те ще бъдат наречени: апостоли на края на времената; ще бъдат обучени от Царицата на Небето и от Мен Самия, да тръгнат във всяка нация и да провъзгласят без страх Словото на Бога, дори когато бъдат напоени с кръв от злобните нападения на Врага, те няма да бъдат пречупени; езикът им ще пронизва враговете на Църквата Ми като меч с две остриета, разобличавайки ересите им;

те никога не биха се разколебали, нито биха се уплашили, защото ще им осигуря дух на смелост; разрушителният камшик няма да ги достигне; няма да оставят нито един камък, без да го преобърнат; ще преследват грешниците, високомерните оратори, големците и гордите, лицемерите, предателите на Църквата Ми, ще ги преследват с Кръста Ми в едната ръка и розарията в другата; а Ние ще застанем на тяхната страна; ще сломят ересите и на тяхно място ще изградят вярността и истината; ще бъдат противоотровата на отровата, защото ще поникнат като пъпки от Царското Сърце на Мария;4

тези апостоли на края на времената ще назовават Бога свой Баща, и Бог, техният Баща, ще зове духа им; ще назовават Мария своя Благословена Майка, и Благословената им Майка ще ги зове да станат свидетели на Всевишния; а Светият Дух ще им даде дух на усърдие, за да бъдат готови за Бога, да бъдат готови за тази Битка, в този ден надменната корона на злите сили ще бъде стъпкана от Жената украсена със слънцето и от всички Нейни деца;

втората Ева, на която дадох достатъчно сила да сломи Сатаната и неговата империя, ще смаже главата му с петата Си; тази враждa не е дадена само между небесната Царица и Сатаната, но е дадена също така между децата Й, чиято империя се намира в Сърцето Й, и децата на Дявола, които изградиха царствата си в него и чрез него, и които в дните ви са най-големите ви преследвачи; много от тях са поклонници на Звяра, учените и философите на времената ви…

Аз, в Тринитарната Си святост, бях избрал тази смирена Девица да стане, в съвършените Си добродетели и благодати, Жената, която ще предизвика, чрез добродетелите и благодатите Си, цялото царство на Луцифер, който непрекъснато изпада в ярост и трепери от страх при звука на Името Й;

казвам ви, не по-малко от височината на небето над земята, е величието, силата и великолепието на Името Й; нека всичко, което  живее на земята, да благоговее пред Сърцето на Царицата; Тя никога не спря да закриля децата Си от засадите на Лукавия, който5 във времената ви е тръгнал открито да проведе битка срещу Свещеното Ми Сърце и срещу цялата армия на светиите Ми; но скоро империята на Лукавия ще бъде разбита и суверенитетът му ще бъде изкоренен от мощната Ръка на Мария;6

с цялата истина ви казвам: няма никой на земята или на небето или при ангелските сили, на когото да е дадена такава огромна власт и сила върху всичко, като на Благословената ви Майка, след Моята Сила и Моята Власт; тъй като съм Алфата и Омегата, Първият и Последният, Този, който е, който беше, и който ще дойде;

достатъчен съм Сам по Себе Си, както го знаете, но Изкупителният Ми план започна именно чрез Девственото Сърце на Мария, и отново чрез това Свято Сърце ще изпълня Спасителния Си план; така че почитай Сърцето Й, ти, който изпадаш в ярост при звука на Името Й, и проумей, че Тя е Радостта на Свещеното Ми Сърце, Радостта на небесния Ми Двор;

мислите Й от деня на Зачатието Й бяха винаги в съюз с мислите Ми; Сърцето Й, в пълно покорство пред Волята на Отеца Ми, беше непрестанна молитва, непрестанен химн на обич, преклонение пред Мен, Триединния ви Бог, но Един в единството на същността;

- днес, в този край на времената, когато бушува битката срещу Двете Ни Сърца7 и срещу децата Ни, които свидетелстват за Истината, ви казвам: изтичайте при Благословената си Майка, която ще ви скрие и вас под Мантията Си, както кокошката крие пиленцата си под крилете си;

ах... но толкова много от вас загинахте, преди още да се родите, с всичките забрани на посвещенията, които някога имахте към Девственото Й Сърце! всичко това заради човешките ви доктрини и рационалистичните ви разпоредби, приспособихте сърцето си и живота си към този светски живот; о, роби на Греха! роби на парите! роби на Сатаната! считайте се за мъртви и изгнили!

добре тогава, похотливото ви време е почти приключило сега; не чухте ли, че Великолепието на Зората8 ще царува и ще сияе във всяко сърце, което е било посветено на Двете Ни Божествени Сърца, от които ще получат обожествяването? това обожествяване, което човешката раса загуби при падението си… тъй като грехът навлезна в света чрез един човек, а чрез греха, смъртта; така, планът Ми на Изкуплението трябваше да бъде започнат от Сърцето Съ-Изкупител на Мария, втората Ева, усъвършенствана по Образа на Бога, така че Аз, Новият Адам, да намеря Своя Рай в Неопетненото Й Сърце;

ще чуя ли от теб, поколение:

“сърцето ми е готово, Господи, да се научи да обича и да почита Дарохранителницата, който носеше Свещеното Ти Сърце; вярно е, че от утробата съм в заблуда, греша от самото си раждане; като Исав избягах от Майка си, за да се грижа за своите интереси и да ги постигам, тормозейки другите; разчитах на собствените си сили; намразих своя брат, който противно на сърцето ми, размисляше как да се хареса на Сърцето на Майка ни и остана до Нея, получавайки в изобилие Благодатите Й; не бях като Яков и неговите потомци;

“Господи, сърцето ми е готово да се учи и да обича с почит Светилището на Пресвятото Светилище, така че никаква измама да не влезне вече в толкова злостния ми дух, който тормозеше подобно на Каин своя брат, когото накрая уби; ще спра да преследвам онези, които принадлежат на Неопетненото Й Сърце, и вместо това ще се обърна към Девата на девите и ще стана друг един малък Яков, така че в Милостта Си да излее върху мен от Девственото Си и Неопетнено Сърце благодати в изобилие, за да може душата ми, станала веднъж Нейна да празнува в богатствата Й, правейки от сърцето ми орнамент на красота в Орнамента на Красотата;

“нека сърцето ми, Господи, да желае и да копнее да се взира в Светилището Ти,9 за да види Могъщието и Властта Ти, да се взира в Съкровищницата на Светилището и празнично да чества; не позволявай вече на душата ми, Господи, да слиза долу на земята, като Каин и Исав, а я издигни при Пресвятото Й Сърце, за да стане и тя наследница, получавайки като Яков небесни благословии;”10

- елате, нека сега мислите ви да се насочат към небесните неща, така за да можете да разберете какво крие Мъдростта от вас; за това, вие се нуждаете от самоснишение и покаяние; тайнството, скрито от много поколения, сега ви се разкрива; надеждата ви за спасение е на една ръка разстояние;

не забелязахте ли как в този край на времената Царицата на Мира преминава над земята, придружена от Ангелите Ми? не забелязахте ли как Неопетненото Й Сърце провъзгласява на всички вас Словото Ми и подготвя Царуването Ми? не забелязахте ли как Сърцето на Благословената ви Майка възпитава децата Си и ги оформя Сърце към сърце, така че всички да бъдат готови за Царуването Ми? не забелязахте ли как, от Своята Съкровищнища, ви усъвършенства в Сърцето Си за Мен?

дадох на Царицата на Небето и на земята всички скъпоценности на Мъдростта в Сърцето Й, и от тази съкровищница Тя дава в изобилие благодатите Си, за да ви извади от властта на мрака и да направи от вас велики светци и апостоли, и велики воини, за да се присъедините към Нея в тази велика битка на времената ви;

в Майчината Си обич, Царицата на Небето търси всички начини да получи свободата ви, така че да спечелите небето; наставлява ви и ви напомня, че вие също сте Нейни деца, принадлежащи по благодат на царското семейство на Светиите на небето и че е запазила и за вас престол между Светиите;

- няма нищо, което да не мога да направя за Насладата-на-Сърцето-Ми,11 защото от самото начало в Нея нямаше нищо, което да гледа на нещата по различен начин от начина по който Отецът Ми, Аз и Светият Дух ги гледаме; Волята Ни12 беше в съвършен съюз с Нейната воля; желанията Й бяха Нашите желания; тъй като Аз съм Сърцето на Сърцето Й, Душата на Душата Й, Духът на Духа Й; не сте ли чували да се говори за Единството Ни в Сърце, Душа и Дух?

- състоянието Ми на земята като Богочовек беше божествено, въпреки това бях покорен, живеейки под авторитета на Майка Си и на Баща Си Осиновител; изпразних Себе Си, за да приема състоянието на роб, като приех смъртта, а ти, поколение, все още ли не си разбрало, че Истинската Лоза пусна корените Си в Лозето13 на Отеца Ми, и Невестата на Светия Дух; Божият Град,14 Обетованата Земя, е и твоя Майка, на която дължиш почит? ах, поколение, как можа сърцето ти да поеме толкова измамен път, за да се въздържа от застъпничеството Й?

не прочете ли: “Господ Бог ще Му даде престола на прародителя Му Давид”?15 Царицата на небето и на земята е също така Моят Престол; Тя е Престолът на Царя ви, който беше плът от Рода на Давид… Господ вашият Бог “ще управлява за вечни времена над дома Яковов и царството му няма да има край;”16 днешните Яков са децата Й, апостолите на края на времената и големите Светии, които са възпитани и оформени от Сърцето на Майка Ми, за да бъдат едно сърце с Нас за вечни времена, тъй като Царуването Ми в сърцето им няма да има край;

бъдете един;


1 Наименование на: “Майката на Бога”, “Теотокос”.
2 Ева загуби влизането в Рая за себе си и за всичките си деца.
3 Мария спечели влизането в Рая и за всичките Си деца посредством Освобождението и Жертвата на Иисус.
4 Иисус има предвид, че Мария ще ги оформи.
5 Лукавият.
6 Посланието от Фатима: “Накрая, Сърцето Ми ще възтържествува”.
7 Отнася се до Откр. 11: “Двамата Свидетели.”
8 Иисус има предвид с това: предстоящото Му Царство.
9 Сърцето на Мария.
10 Всичко това представлява признание, което ни се дава от Иисус, за да го казваме.
11 Мария, Благословената ни Майка.
12 Святата Троица.
13 Благословената ни Майка.
14 Благословената ни Майка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message