DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Жената Украсена Със Слънцето

20 март 1996

(Това послание беше получено от 20-26 март 1996. Благовещението беше на 25 март 1996.)

Твоя слугиня съм и съм тук да Ти служа.
Величество, без Теб съм нищо,
Чисто удовлетворение на душата ми, слушам.

любима Моя, ела и се научи: кой най-много Ме възвеличи? ще ти кажа кой най-много Ме възвеличи: беше Новата Ева; да! Жената облечена със слънцето, стояща на месечината, с дванадесеттте звезди на Главата Й за корона;1 тъй като Аз, който създадох небето и всичко, което е в него, и земята и всичко, което тя носи, и морето и всичко, което то държи,2 Я поставих над всички тези неща;3

Царицата на небето е винаги в присъствието на престола на Всевишния; не по-малко височината на небето до земята, е величието на Нейното Име; Името Й е обвито в светла мантия; нека целият свят да огъне коляно пред Нея, която носи Пресвятото Звание:

Майка на Бога;

в Непорочната Си утроба Тя Ме прослави, като Ме прие, неопетнения Агнец, правейки светилище за Светилището; ела и изпей нова песен в Нейна чест, нека всички, които живеят на земята да почитат Неопетненото Й Сърце, Олтара, в който бях заченат и станах Богочовек също;4 никой не Ме прослави толкова много, колкото Жената украсена със слънцето;

да! Тя е толкова превъзходно красива в съвършената Й Обич, че островите, планините, хълмовете, долините и изворите, ниско се прекланят, когато Тя минава покрай тях; и днес, както вчера, когато най-Справедливата Обич преминава през земята придружена от Моите Ангели, чиито очи не спират да се възхищават на Възхитителната, най-Святата от всички Деви, удивени от Красотата на Шедьовъра на Отеца Ми, когато Тя минава над земята, Тя любящо се намесва, и се отзовава на вашите умоления;

позволете Ми да ви кажа: Свещеното Ми Сърце е вашето небе; сътворение, Свещеното Ми Сърце, което толкова много от вас отричат и отхвърлят, е вашето Небе; вашият Рай, Царството ви, Делът ви, Мястото ви за отдих за Вечността; затова приближете се до това Сърце, което толкова ви обича и ще излея от Сърцето Си в сърцето ви неизброими благословии, за да превърна душата ви в пролетен празник, да превърна душата ви в кула от слонова кост, небе само за Мен; как може някой да се съмнява в Обичта Ми? ах, любими, всеки път, когато се съмнявате в Обичта Ми, слънцето се затъмнява от Моята тъга…

днес искам да ви покажа, от голямата Ми Обич, Сърцето на Своята Майка;5

6"о, Шедьовър на Отеца Ми! о, Възвишен Шедьовър на Яхве! Невесто на Светия Ми Дух! Лъчезарeн Мой Табернакъл! Сърцето Ти, Възлюбена на Възлюбените,7 е Едно с Нашето! Сърцето Ти е оградената Ми градина, запечатан извор; Сърцето Ти е Извор, който прави плодородни градините; Сърцето Ти, Прелестна, е Моят Престол, на който бях почетен; Сърце на Сърцето, което увенчах в Нашето присъствие и в присъствието на целия Ми небесен двор,8 как е възможно някое от създанията Ми да отрича Сърцето Ти?9 Ти, Ковчегът на силата, цялата облечена в добродетели, Новата Ми Песен,10 Арфата Ми, Крепостта Ми, Ти, която очарова Твореца на небето и земята със Своето великолепие, Ти, която стоиш в Нашето Присъствие, стоиш толкова близо до тези, които се позовават на Теб; въпреки това как можа човекът да е паднал толкова ниско и да е поел измамната пътека да отрече Сърцето Ти?”

не чу ли, сътворение, че съм Сърцето на Сърцето Й? Душата на Душата Й, Духът на Духа Й? не чу ли, че Двете Ни Сърца са обединени в Едно? размисли върху Моето Изкупително Сърце, размисли върху Нейното Сърце Съучастник в Избавлението, размисли върху Насладата на Сърцето Ми, изгряваща като зората, за да озари земята в нейния мрак, размисли върху Сърцето на Царицата, което сияе над човечеството, по-ярко в Своето сияние от всички съзвездия взети заедно; по-блестяща от слънцето; Лъчезарна като Славата Ми поради уникалното Й съвършенство; размисли върху Табернакъла на твоя Бог; размисли и почети до висока степен Моя Престол, както Аз Го почитам;

не питай: “как е въможно Всевишният да Й е отредил толкова висок престол в Небесните Си Дворове?” виж, не само Я определих да бъде Царица на Моите Ангели и Моите създания, но Я определих да бъде Моят Престол; Царицата на небето и земята е Престолът на Царя на царете, тъй като Аз, Господът на Всичко, Й предоставих първото място в Свещеното Ми Сърце;

родена да бъде Моята Корона на Великолепието, родена да бъде Съдът на Истинската Светлина приела плът от линията на Давид, родена да бъде Моята чест и Моята хвала, Духът, заедно с Мен и Отеца, каза:

“Всеблагодатна Мария, Ние сме с Теб; няма да скрием от Теб нито една от тайните, Диханието Ни ще бъде Твое дихание, чисто излъчване на Славата Ни; Мария, Наш образ на Добротата Ни, даваме в Сърцето Ти Нашия Мир; в това съвършено Сърце Аз, Синът, ще възтържествувам; Сърцето Ни ще бъде Твое Сърце, разпалена пещ на божествена обич; Душата Ни ще бъде Твоя Душа,11 августейшо съкровище, Рай за Нас; Духът Ни ще бъде Твой Дух; да, защото, който се присъединява към Нас, е един дух с Нас;”

това е Тази, която толкова високо облагодетелствахме, Тази, която толкова много отхвърлят и въпреки това е елеят на очите ви, балсамът за раните ви, милостивото умоление към Вечния Отец за вашите молби; застъпница и защитника ви на душата ви;

слаби човеко… Невестата на Светия Ми Дух е Храмът на Храма, обещаната земя на немощните и измъчените, отражението на вечната Ми Светлина; утешителката на вашия Утешител е утехата за скърбите ти… какво има да каже човекът? какво може да каже човекът в своята скиния? как може да открие в тленното си тяло нещо небесно, направено от всемогъщата Ръка на Отеца Ми, когато душата му е натежала от греха? управляваш ума си, човеко, без светлина, без разум;

днес, човеко, отвори сърцето си, и тогава всички тайнства, които ти изглеждаха безмислени, ще ти бъдат разкрити от Моята Божествена Светлина, трижди Свята, и ще проумееш коя е Жената украсена със слънцето; тогава, цялото ти същество ще бъде издигнато и сърцето ти ще заликува и ще се очарова, когато очите ти, непокрити, ще видят Благословеното Сърце на благословените сърца, най-Cвятото от светите, Несравнимото Сърце, да гори от безгранична обич, буен толкова ярък огън;

тогава, приятелю Мой, ще проумееш какво е Добродетелта, и как в това Добродетелно Девствено Сърце, Аз, Бог, станах Богочовек; ще видиш Майката на твоя Спасител, Майката на пророците, Майката на учениците, Майката на харизмите, Майката на Триумфа, Майката на неограничените благодетели, Майката на ненадминатото Изкупление; Лозето на Истинската Лоза, Пътят на Пътя водещ всеки един при Мен, широко оттворената Врата към небето, за да може всеки да влезе и да има вечен живот;

- не забеляза ли как се смекчава Сърцето Ми и как винаги облагодетелства Нейното Сърце? как е възможно да отрека на това Сърце, държало вашия Цар, всичко, каквото иска от Мен? всички вярващи, благословете Сърцето Й, защото, благославяйки Сърцето Й, благославяте Мен;

ще я провъзгласите Царица и прелестна, когато Я опознаете; затова вдигни очите си, сътворение, при гледката на Нейното Сърце и ти обещавам, че няма никога да престанеш да се увеличаваш в лъчезарност; сърцето ти ще бъде издигнато до пещта на Сърцето Й, и пулсирайки с наслада и изпълнени, ще влезнеш в Сърцето Й, както човек влиза в океан на обич, тъй като богатствата на Сърцето Й са обширни като Морето, което приижда към теб и ти към това Море; Богатствата на небето и земята лежат всички в Нейното Сърце и могат да станат всички твои!

въпреки че нощта все още покрива ума и сърцето ти, стани! стани и вдигни очите си към тази лъчезарна гледка на Сърцето Й, което толкова много пророци искаха да видят в тяхното време, но не Го видяха; стани и запей нов химн за Химна на Пресвятата Троица, пей и кажи: “братя! сестри! елате и бъдете покрити от Мантията на Благодатта в Благодатта; елате и бъдете покрити от Светлината на Царицата; елате, нека ни покрие със сянката Си Тази, която беше покрита от сянката на Светия Дух;” не чухте ли, че нациите ще дойдат при Светлината Й и царете ще дойдат при зазоряващата Й яркост, когато накрая Сърцето Й ще възтържествува заедно с Моето? загадка за богатите в сърцето, но за бедните и смирените Благословение, за което толкова копнееха...

о, елате! преди да ви застигнат потопите на греха! елате в този Ковчег,12 който може да ви спаси; не бъдете като предците ви в дните на Ное, които не се вслушаха; елате в този Ковчег и ще бъдете спасени от бурните води на греха, и от гибелта в потопите на греха; елате и станете обещаното дете на Посредничката, като резултат от посвещението ви към Нея;

в посвещението ви към Нея, вие се посвещавате на Мен; всяко посвещение почитащо Сърцето Й ще се увеличава и ще се възнася към Мен, тъй като Нашият съюз е съвършен; в посвещението ви към Нейното Сърце, всичките Ми повели ще бъдат проумени по-добре в Нейната Светлина, защото стъпките ви ще бъдат водени от Нейното Сърце, след като ръката ви ще бъде държана от Cамия Престол на Благодатите; колко благословени ще бъдете, когато ще повтаряте посвещението си към Нейното Сърце!

елате при Тази така Благословена, която разкрива на децата Си Майчинската Си Обич, показвайки им пътя към небето; елате при Съизкупителя на вашия Изкупител, чието Сърце, горящо от обич, беше предоставено да бъде и то прободено за вас; елате и почетете това Сърце, което като запален Светилник блести вътре и вън, близо до Моето Сърце;

ако казвате: “нямаме полза от Нейното Сърце”, знайте, че в действителност казвате: “нямаме полза от Господното Сърце!” знай, слаби човеко, че Свещеното Ми Сърце и Неопетненото Сърце на твоята Майка са толкова обединени, че в това съвършено единство тези Две Божествени Сърца стават Едно; казвам ти тържествуващо: ако признаеш Сърцето Й, не само ще признаеш Моето Сърце, но и на Отеца; не бях ли казал, че съм в Отеца и Отецът е в Мен? ако Аз съм в Отеца и Отецът в Мен, Моето Сърце е също в Отеца и Неговото Сърце в Моето; да се казва, че не сме неразделни и Един, означава да се отрича Моето Слово; не бъди роб на духа си и не оставяй да те победят аргументите на света;

кажи Ми, сърцето на кое създание е подобно на Сърцето на Мария? няма подобно на Сърцето на Мария; съвършена от самото начало, Неопетнена от раждането13 Всеблагодатна, надминавайки по благодатта Си благодатите на Моите Ангели; ето защо Ангелите Ми на тълпи се питаха един друг:

"коя е Тази под Своя воал?”

“защо се прекланят ниско гребените на планините, за да Я поздравят, когато минава покрай тях?”

“коя е Тази безупречна в Сърцето Си и която е толкова приятна за Бога?”

“видяхте ли как цялото Божие творение навежда погледа си, когато Тя минава?”

“коя е Тази, която е като извор, който прави плодородни градините със Своите благодати, този кладенец с жива вода?”

“коя е Тази със Сърце толкова чисто, с божествена обич, стремящо се към Бога ден и нощ, нощ и ден, и в съвършен съюз с Всевишния?”

“коя е тази Девица, толкова смирена въпреки голямото си богатство от добродетели и благодати, че върховните Божии Очи никога не Я напускат?”

много от Моите Ангели мълчаха във възхита, не намирайки подходящите думи…

именно в това Сърце, в тази Бездна на благодат упражних властта Си; Творецът на небето и земята, Творецът на благодатта, намери Своето небе в небето, Своята благодат в благодатта, за да дойде в състоянието на роб; дойдох в Чудното Смирение,14 за да служа, а не да Ми се служи; Аз, Изкупителят на цялото човечество, обещаният Месия, дойдох в съвършения образ на Свещеното Ми Сърце, за да поделя скърбите, радостите, страданията, мъченията, чудотворенията, предателствата, агониите, бичуването, пронизването, и разпятието; Сърцата Ни заедно изкупиха;

всички мигове прекарани от Святата Ми Майка на земята бяха съвършен химн на обич, милост, смирение и чистота; съкровище от съкровищата Ми; дойдох в това Свято Сърце, образ и подобие на Свещеното Ми Сърце, за да стана Богочовек, да следвам стъпките Й15 и по-късно, Тя да следва Моите;16 бях казал, че Аз и Тя си поделихме всичко до Кръста;

съюзът Ни беше толкова задушевно съвършен, че нямахме нужда от реч, защото единственият говор беше в Сърцата Ни; думите Ми и мислите Ми не беше необходимо да Й бъдат предавани при Моето отсъствие; във върховната сила на Светия Ми Дух, всичко Й беше известно; в девственото Й Сърце всичко Й беше известно, тъй като Тя притежаваше Бога и Бог Я притежаваше; по този начин, насъщната Й храна беше Волята на Вечния Отец;

о, сътворение! Душата Ми е в пълен ужас, когато толкова много от вас отричат Нейното Сърце! и Ангелите Ми треперят за този ден, когато ще обявя тези хора за виновни! но тези, които Я почитаха и Я обичаха, Вратата на Сърцето Й ще бъде отворена за вас, за да стъпите в небето; и ще кажа на теб, който Я обичаш и Я почиташ: “ела! обичта ти към Нея беше толкова голяма на земята, че днес можеш да дойдеш в стаята си и да се преклониш пред Светия Ми Храм 17 ;"

сътворение, това Голямо Знамение18 на небето, Жената украсена със Слънцето, която държи демоните парализирани от страх, това Голямо Знамение, което осветлява небесата и ужасяващо Мрака,19 не е нищо друго освен Моята Майка; за разлика от мрака, издигнах тази Пресвята Дева да бъде за всички вас Стълб от пламтящ огън през нощта, която да води стъпката ви, а през деня Слънце, което да осветлява страшната ви мрачност;

- в онзи ден, когато бях заченат от Светия Дух в девствената Й Утроба, всички демони се парализираха от страх, докато по същото време на небето голям брой от небесното войнство възхваляваха Бога и пееха: “Слава на Бога в небесните висини и мир на хората, които се радват на Неговото благоволение;” така, слязох от небето на небето, от престола Ми на престола Ми…

да, там, където цъфтяха всички добродетели, очаровайки Свещеното Ми Сърце с уханието на съвършената Й Обич; Сърцето на Моята Съвършена няма равно на Себе Си и напълно достойно за обич… Сърцето Й, от Непорочното Й Зачатие, беше непрестанна молитва, умилостивителен тамян, безспирно поклонение пред Бога; това е Моето Лозе,20 което мощната Ръка на Отеца Ми обработи, за да може Истинската Лоза да пусне корена Си в тази почва;

елате при Сърцето на Благословената ви Майка, която е като светла като ден; елате и приемете Нейните благодати, които са неизброими и искрят излъчвани от Ръцете Й; Сърцето Ми, изпълнено с благодат и истина, стана плът в Девствената Й Утроба, изпълнена с благодат и истина; и сега, Нашите Две съединени Сърца ще победят Горчивата Напаст не с физическа сила нито със силата на оръжията, а с обич и жертва;


3 Показателен знак е за Жената изправена върху месечината.
4 Иисус прибави “също”, защото Той е и Бог.
5 Почувствах Сърцето на Иисус да се топи от обич, произнасяйки думата “Майка”.
6 Иисус се обърна към Богородицата на висок глас.
7 Разбрах, че има предвид Святата Троица.
8 Внезапно Христос снижи Гласа Си, ставайки тъжен.
9 Иисус показваше тъга и учудване същевременно.
10 Разбрах, че има предвид Новата Ева.
11 Душа може да бъде подразбрана като живот, както в Лк. 9:24.
12 Сърцето на Благословената ни Майка.
13 Беше зачената в Непорочност.
14 Благословената ни Майка.
15 Когато Иисус, дете, следваше Своята Майка.
16 Разбрах, че Святата Богородица е следвала Иисус в Неговата Мисия.
17 Благословената ни Майка: Храмът на Бога.
19 Дяволa.
20 Святата Богородица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message