DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Жената Украсена Със Слънцето

20 март 1996

(Това послание беше получено от 20 до 26 март 1996. Благовещението беше на 25 март 1996.)

Твоя слугиня съм и съм тук да Ти служа.
      Величество, без Теб съм нищо,
Чисто удовлетворение на душата ми, слушам.

любима Моя, ела и се научи: кой най-много Ме възвеличи? ще ти кажа кой най-много Ме възвеличи: беше Новата Ева; да! Жената украсена със слънцето, стояща на месечината, с дванадесеттте звезди на Главата Си за корона;1 защото Аз, който създадох небето и всичко, което е в него, и земята и всичко, което тя носи, и морето и всичко, което то съдържа,2 Я поставих над всички тези неща;3

Царицата на небето е винаги в присъствието на престола на Всевишния; не по-малко височината на небето над земята, е величието на Името Й; Името Й е обвито в светлинна мантия; нека целият свят да огъне коляно пред Нея, която носи Пресвятото Звание:

Майка на Бога;

в Непорочната Си утроба Тя Ме прослави, като Ме прие, неопетнения Агнец, правейки светилище за Светилището; ела и изпей нова песен в Нейна чест, нека всички, които живеят на земята да почитат Неопетненото Й Сърце, Олтара, в който бях заченат и станах Богочовек също;4 никой не Ме прослави така, както Жената украсена със слънцето;

да! Тя е толкова превъзходно красива в съвършената Си Обич, че островите, планините, хълмовете, долините и изворите, ниско се прекланят, когато минава покрай тях; и днес, както вчера, когато най-Справедливата Обич преминава през земята придружена от Ангелите Ми, чиито очи не спират да се възхищават на Възхитителната, най-Святата от всички Деви, удивени от Красотата на Шедьовъра на Отеца Ми, когато минава над земята, Тя любящо се намесва, и се отзовава на умоленията ви;

позволете Ми да ви кажа: Свещеното Ми Сърце е небето ви; сътворение, Свещеното Ми Сърце, което толкова много от вас отричат и отхвърлят, е Небето ви; Раят ви, Царството ви, Наследството ви, Мястото ви за отдих за Вечността; затова приближете се до това Сърце, което толкова ви обича и ще излея от Сърцето Си в сърцето ви неизброими благословии, за да направя душата ви красива като пролетта, да превърна душата ви в кула от слонова кост, небе само за Мен; как може някой да се съмнява в Обичта Ми? ах, любими, всеки път, когато се съмнявате в Обичта Ми, слънцето потъмнява от тъгата Ми…

днес искам да ви покажа, от голямата Си Обич, Сърцето на Майка Си,5

6"о, Шедьовър на Отеца Ми! о, Възвишен Шедьовър на Яхве! Невесто на Светия Ми Дух! Лъчезарна Моя Дарохранителница! Сърцето Ти, Възлюбена на Възлюбените,7 е Едно с Нашето! Сърцето Ти е оградената Ми градина, запечатан извор; Сърцето Ти е Извор, който прави плодородни градините; Сърцето Ти, Прелестна, е Престолът Ми, на който бях почетен; Сърце на Сърцето, което увенчах в Присъствието Ни и в присъствието на целия Ми небесен двор,8 как е възможно някое от създанията Ми да отрича Сърцето Ти?9 Ти, Ковчегът на силата, цялата облечена в добродетели, Новата Ми Песен,10 Арфата Ми, Крепостта Ми, Ти, която очарова Твореца на небето и земята с великолепието Си, Ти, която стоиш в Присъствието Ни, стоиш толкова близо до онези, които се позовават на Теб; въпреки това как може човекът да е паднал толкова ниско и да е поел измамна пътека, за да отрече Сърцето Ти?”

не чу ли, сътворение, че съм Сърцето на Сърцето Й? Душата на Душата Й, Духът на Духа Й? не чу ли, че Двете Ни Сърца са обединени в Едно? размисли върху Изкупителното Ми Сърце, размисли върху Сърцето Й Съучастник в Изкуплението, размисли върху Насладата на Сърцето Ми, изгряваща като зората, за да озари земята в нейния мрак, размисли върху Сърцето на Царицата, което сияе над човечеството, по-ярко в сиянието Си от всички съзвездия взети заедно; по-блестяща от слънцето; Лъчезарна като Славата Ми поради уникалното Си съвършенство; размисли върху Дарохранителницата на своя Бог; размисли и почети до висока степен Престола Ми, както Аз Го почитам;

не питай: “как е въможно Всевишният да Й е отредил толкова висок престол в Небесните Си Дворове?” виж, не само Я определих като Царица на Ангелите Ми и създанията Ми, но Я определих да бъде Престолът Ми; Царицата на небето и земята е Престолът на Царя на царете, тъй като Аз, Господът на Всичко, Й предоставих първото място в Свещеното Си Сърце;

родена да бъде Короната Ми на Великолепието, родена да бъде Съдът на Истинската Светлина приела плът от линията на Давид, родена да бъде честта Ми и възхвалата Ми, Духът, заедно с Мен и Отеца, каза:

“Всеблагодатна Мария, Ние сме с Теб; няма да скрием от Теб нито една от тайните, Диханието Ни ще бъде Твое дихание, чисто излъчване на Славата Ни; Мария, Наш образ на Добротата Ни, даваме в Сърцето Ти Своя Мир; в това съвършено Сърце Аз, Синът, ще възтържествувам; Сърцето Ни ще бъде Твое Сърце, разпалена пещ на божествена обич; Душата Ни ще бъде Твоя Душа,11 августейшо съкровище, Рай за Нас; Духът Ни ще бъде Твой Дух; да, защото, който се присъединява към Нас, е един дух с Нас;”

това е Тази, която толкова високо облагодетелствахме, Тази, която толкова много отхвърлят и въпреки това е елеят на очите ви, балсамът за раните ви, милостивото умоление към Вечния Отец за молбите ви; застъпницата и защитницата на душата ви;

слаби човеко… Невестата на Светия Ми Дух е Храмът на Храма, обетованата земя на немощните и измъчените, отражението на вечната Ми Светлина; утешителката на Утешителя ви е утехата за скърбите ви… какво има да каже човекът? какво може да каже човекът в скинията си? как може да открие в тленното си тяло нещо небесно, направено от всемогъщата Ръка на Отеца Ми, когато душата му е натежала от греха? управляваш ума си, човеко, без светлина, без здрав разум;

днес, човеко, отвори сърцето си, и тогава всички тайнства, които ти изглеждаха безмислени, ще ти бъдат разкрити от Божествената Ми Светлина, три пъти Свята, и ще проумееш коя е Жената украсена със слънцето; тогава, цялото ти същество ще бъде издигнато и сърцето ти ще заликува и ще се очарова, когато очите ти, непокрити, ще видят Благословеното Сърце на благословените сърца, най-Cвятото от светите, Несравнимото Сърце, да гори от безгранична обич, буен и толкова ярък огън;

тогава, приятелю Мой, ще проумееш какво е Добродетелта, и как в това Добродетелно Девствено Сърце, Аз, Бог, станах Богочовек; ще видиш Майката на своя Спасител, Майката на пророците, Майката на учениците, Майката на харизмите, Майката на Триумфа, Майката на неограничените благодетели, Майката на ненадминатото Изкупление; Лозето на Истинската Лоза, Пътя към Пътя водещ всеки един при Мен, широко отворената Врата към небето, за да може всеки да влезе и да има вечен живот;

- не забеляза ли как се смекчава Сърцето Ми и как винаги облагодетелства Сърцето Й? как е възможно да отрека на това Сърце, държало вашия Цар, всичко, което поиска от Мен? всички верни, благословете Сърцето Й, защото, благославяйки Сърцето Й, благославяте Мен;

ще я провъзгласите Царица и прелестна, когато Я опознаете; затова вдигни очите си, сътворение, при гледката на Сърцето Й и ти обещавам, че няма никога да престанеш да се увеличаваш в лъчезарност; сърцето ти ще бъде издигнато в пещта на Сърцето Й, и пулсирайки с наслада и изпълнени, ще влезнеш в Сърцето Й, както човек влиза в океан на обич, тъй като богатствата на Сърцето Й са обширни като Морето, което приижда към теб и ти към това Море; Богатствата на небето и земята лежат всички в Сърцето Й и могат да станат всички твои!

въпреки че нощта все още покрива ума и сърцето ти, стани! стани и вдигни очите си към тази лъчезарна гледка на Сърцето Й, което толкова много пророци искаха да видят в своето време, но не Го видяха; стани и запей нов химн към Химна на Пресвятата Троица, пей и кажи: “братя! сестри! елате и бъдете покрити от Мантията на Благодатта в Благодатта; елате и бъдете покрити от Светлината на Царицата; елате, нека ни осени Тази, която беше осенена от Светия Дух;” не чухте ли, че нациите ще дойдат при Светлината Й и царете ще дойдат при изгряващата Й яркост, когато накрая Сърцето Й ще възтържествува заедно с Моето? загадка за богатите по сърце, но за бедните и смирените Благословение, за което толкова копнееха...

о, елате! преди да ви застигнат потопите на греха! елате в този Ковчег,12 който може да ви спаси; не бъдете като предците ви в дните на Ной, които не се вслушаха; елате в този Ковчег и ще бъдете спасени от бурните води на греха, и от гибелта в потопите на греха; елате и станете обещаното дете на Посредницата, като резултат от посвещаването ви на Нея;

в посвещаването ви на Нея, вие се посвещавате на Мен; всяко посвещаване почитащо Сърцето Й ще се увеличава и ще се възнася към Мен, тъй като съюзът Ни е съвършен; в посвещаването ви на Сърцето Й, всичките Ми повели ще бъдат проумени по-добре в Светлината Й, защото стъпките ви ще бъдат водени от Сърцето Й, след като ръката ви ще бъде държана от Cамия Престол на Благодатите; колко благословени ще бъдете, когато ще повтаряте посвещаването ви на Сърцето Й!

елате при Тази, така Благословена, която разкрива на децата Си Майчинската Си Обич, показвайки им пътя към небето; елате при Съизкупителката на вашия Изкупител, чието Сърце, горящо от обич, беше предоставено да бъде и то пронизано за вас; елате и почетете това Сърце, което като запален Светилник блести отвътре и отвън, близо до Сърцето Ми;

ако казвате: “нямаме полза от Сърцето Й”, знайте, че в действителност казвате: “нямаме полза от Господното Сърце!” знай, слаби човеко, че Свещеното Ми Сърце и Неопетненото Сърце на Майка ти са толкова обединени, че в това съвършено единство тези Две Божествени Сърца стават Едно; казвам ти тържествено: ако признаеш Сърцето Й, не само ще признаеш Моето Сърце, но и това на Отеца; не бях ли казал, че съм в Отеца и Отецът е в Мен? ако Аз съм в Отеца и Отецът в Мен, Сърцето Ми също е в Отеца и Сърцето Му в Моето; да се казва, че не сме неразделни и Един, означава да се отрича Словото Ми; не бъди роб на духа си и не се поддавай на аргументите на света;

кажи Ми, сърцето на кое създание е подобно на Сърцето на Мария? няма подобно на Сърцето на Мария; съвършена от самото начало, Неопетнена от раждането13 Всеблагодатна, превъзхождаща в благодатта Си благодатите на Ангелите Ми; ето защо Ангелите Ми на тълпи се питаха един друг:

"коя е Тази под Своя воал?”

“защо се прекланят ниско гребените на планините, за да Я поздравят, когато минава покрай тях?”

“коя е Тази безупречна в Сърцето Си и която е толкова приятна на Бога?”

“видяхте ли как цялото Божие творение навежда погледа си, когато Тя минава?”

“коя е Тази, която е като извор, който прави плодородни градините с благодатите Си, този кладенец с жива вода?”

“коя е Тази със Сърце толкова чисто, с божествена обич, стремящо се към Бога ден и нощ, нощ и ден, и в съвършен съюз с Всевишния?”

“коя е тази Девица, толкова смирена въпреки голямото Си богатство от добродетели и благодати, че Очите на върховния Бог никога не Я напускат?”

много от Ангелите Ми мълчаха във възхита, не намирайки подходящи думи…

именно в това Сърце, в тази Бездна на благодат, упражних властта Си; Творецът на небето и земята, Творецът на благодатта, намери небето Си в небето, благодатта Си в благодатта, за да дойде в състоянието на роб; дойдох в Чудното Смирение,14 за да служа, а не да Ми се служи; Аз, Изкупителят на цялото човечество, обещаният Месия, дойдох в съвършения образ на Свещеното Ми Сърце, за да споделя скърбите, радостите, страданията, мъченията, чудотворенията, предателствата, агониите, бичуването, пробождането и разпъването на кръста; Сърцата Ни заедно изкупиха;

всички мигове прекарани от Святата Ми Майка на земята бяха съвършен химн на обич, милост, смирение и чистота; съкровище от съкровищата Ми; дойдох в това Свято Сърце, образ и подобие на Свещеното Ми Сърце, за да стана Богочовек, да следвам стъпките Й15 и по-късно, Тя да следва Моите;16 бях казал, че Тя и Аз си споделихме всичко до Кръста;

съюзът Ни беше толкова задушевно съвършен, че нямахме нужда от реч, защото единственият говор беше в Сърцето Ни; думите Ми и мислите Ми не беше необходимо да Й бъдат предавани при отсъствието Ми; с върховната сила на Светия Ми Дух, всичко Й беше известно; в девственото Й Сърце всичко Й беше известно, тъй като Тя притежаваше Бога и Бог Я притежаваше; по този начин, насъщната Й храна беше Волята на Вечния Отец;

о, сътворение! Душата Ми е в пълен ужас, когато толкова много от вас отричат Сърцето Й! и Ангелите Ми треперят за този ден, когато ще обявя тези хора, виновни! но тези, които Я почитаха и Я обичаха, Вратата на Сърцето Й ще бъде отворена за вас, за да стъпите на небето; и ще кажа на теб, който Я обичаш и почиташ: “ела! обичта ти към Нея беше толкова голяма на земята, че днес можеш да дойдеш в стаята си и да се преклониш пред Светия Ми Храм 17 ;"

сътворение, това Голямо Знамение18 на небето, Жената украсена със Слънцето, която държи демоните парализирани от страх, това Голямо Знамение, което осветлява небесата, ужасявайки Мрака,19 не е нищо друго освен Моята Майка; в противовес на мрака, издигнах тази Пресвята Дева да бъде за всички вас Стълб от пламтящ огън през нощта, който да води стъпката ви, а през деня Слънце, което да осветлява ужасния ви мрак;

- в деня, в който бях заченат от Светия Дух в девствената Й Утроба, всички демони се парализираха от страх, докато в същото време на небето голямо множество от небесното войнство възхваляваха Бога и пееха: “Слава на Бога в небесните висини и мир на хората, които се радват на благоволението Му;” така, слязох от небето на небето, от престола Си на престола Ми…

да, там, където цъфтяха всички добродетели, очаровайки Свещеното Ми Сърце с уханието на съвършената Й Обич; Сърцето на Моята Съвършена е ненадминато и напълно достойно за обич… Сърцето Й, от Непорочното Й Зачатие, беше непрестанна молитва, изкупителен тамян, безспирно преклонение пред Бога; това е Лозето Ми,20 което могъщата Ръка на Отеца Ми обработи, за да може Истинската Лоза да пусне корена Си в тази почва;

елате при Сърцето на Благословената си Майка, което е светло като ден; елате и приемете благодатите Й, които са неизброими и искрят излъчвани от Ръцете Й; Сърцето Ми, изпълнено с благодат и истина, стана плът в Девствената Й Утроба, изпълнена с благодат и истина; и сега, Двете Ни Сърца, съединени в Едно, ще победят Горчивата Напаст не с физическа сила нито със силата на оръжията, а с обич и жертва;


3 Показателен знак е за Жената изправена върху месечината.
4 Иисус прибави “също”, защото Той е и Бог.
5 Почувствах Сърцето на Иисус да се топи от обич, произнасяйки думата “Майка”.
6 Иисус се обърна към Богородицата на висок глас.
7 Разбрах, че има предвид Святата Троица.
8 Внезапно Христос сниши Гласа Си, ставайки тъжен.
9 Иисус показваше тъга и учудване същевременно.
10 Разбрах, че има предвид Новата Ева.
11 Душа може да бъде подразбрана като живот, както в Лк. 9:24.
12 Сърцето на Благословената ни Майка.
13 Беше зачената в Непорочност.
14 Благословената ни Майка.
15 Когато Иисус, дете, следваше Своята Майка.
16 Разбрах, че Святата Богородица е следвала Иисус в Неговата Мисия.
17 Благословената ни Майка: Храмът на Бога.
19 Дяволa.
20 Святата Богородица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message