DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Губя Хиляди Души

19 март 1996

Васула-на-Свещеното-Ми-Сърце: Усойницата, Усойницата е, която носи смърт и пълзи около всички вас; изкушава, очаква, очаква вашето падение; след което смъртта няма да се забави да дойде; ах… Свещеното Ми Сърце се измъчва…

Господи, тук съм, какво мога да направя за Теб, за да облекча болката Ти?

следвай буквално Моята Заповед!1 смъртта не трябва да настъпи; виждаш ли какво гледам всеки ден? не… не можеш да видиш това, което виждам… губя живота на цели хиляди,2 губя толкова много... всеки ден! видя ли, каквото видях там в пустинята? с хиляди умират от глад и жадуват за утеха, надежда и обич; с хиляди са голи и се нуждаят от словата Ми; състраданието Ми се разпростира върху всичко живо! но виж! Изкушителят иска да те оголи, така че да нямаш нищо да предоставиш; ела, протегни ръката си към нуждаещите се; не оставяй изгладнелите да чакат навън; не избягвай да посетиш болните;

- Васула, бях твърдо решен да те направя Своя невеста, за да Ме следваш; направих от теб Своя невеста и поставих Светилника3 Си в теб, за да започнеш, в Светлината на Светия Ми Дух и с Могъщието Му, да разсъждаваш, не както разсъждават смъртните, а както разсъждават ангелите Ми на небето; след това, те укрепих с Духа Си на Крепкост, за да отстоиш на тежките удари на врага и да не отстъпваш;

дадох ти Духа Си на Съвет, за да ти покажа какво Ме радва най-много; отворих вратите на небето и ти показах Своите светии,4 които извървяха пътя си в бедност, но нахраниха и покриха голите, извървяха своя път в смиреност и покорство, оставяйки място за Духа Ми да действа в тях и да извършва чудеса посредством тяхната вярност; извървяха своя път посредством умъртвяване, заплювания и страдания, но се възрадваха в най-висока степен на тази чест и поискаха много повече, за да предоставят всичко на Мен; - създание! имаш още дълъг път да извървиш, но ще спечелиш и ти наградата, ако приемаш с жар всичко, каквото ти давам; невесто Моя, не се страхувай, ако във всеки пробег, който предприемаш, Ме пазиш в ума си;

погледни, в едната Ръка държа семе, което веднъж посято, ще поникне и ще ти достави удоволствие за всичко, което ще бъдеш способна да осъществиш за Мен, без никога да се уморяваш; и това ще украси врата ти, тъй като почестите ще бъдат носени около врата ти като красиво украшение; и главата ти ще бъде покрита от аромати стичащи се по косите ти като роса;

сега, погледни в другата Ми Ръка… виждаш ли това семе? веднъж посято, ще ти даде хляба на страданието, и това също ще бъде за твоя полза;5 ще съществуват рани отново и отново; и ще предизвикам най-близките ти приятели да се превърнат в твои най-големи преследвачи; ще се задушаваш и ще стенеш; ще те почета с Трънения Си Венец, Гвоздеите Си и Кръста Си; приятелко Моя, ще ти поднасям всеки ден да пиеш от Чашата Ми, докато горчивината на Чашата Ми не те остави нито за миг да поемеш дъх; сега, ела да избереш едно от семената; ако избереш първото, ще страдаш по-късно; - избери!

Искам да изпълня Твоята Воля. Ти си Бог и избери Ти за мен.

много добре тогава, невесто Моя, ще избера второто семе; ще бъдеш преследвана, но никога от твоите най-близки приятели; няма да го позволя; ах, колко се радвам, тъй като се държа, както исках да се държиш, оставяйки всичко в Моите Ръце, оставайки Нищо; осъзнаваш ли най-сетне, че съм достатъчен от само Себе Си? нямам намерение да скрия Неизчерпаемите Си Богатства в тези времена на нужда, а ще ги разпръсна посредством твоята нищожност; тъй като остава малко време сега, не се бави, защото съм натъжен вън от твоето възприятие;

побързай, тъй като смъртта е неминуема там в пустинята; наслади се в Насладата; благославям те; ic;


1 Посланието от 18 март 1996.
2 Иисус се провикваше силно и агонизираше.
3 Иисус има пред вид Светия Дух.
4 Видение от 27 септември 1987.
5 Полза - освещаване.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message