DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Донеси Трайни Плодове

18 март 1996

мир на теб; Заповедта Ми към теб е:1 излез там, където те изпращам, за да донесеш трайни плодове; Амин е с теб; обикаляй, предоставяйки всичко, което научи от Мен; със силата на Светия Ми Дух ще ходиш, ще говориш, ще вълнуваш сърцата, ще прогонваш дяволите, ще изкореняваш злото и ще насаждаш добрината; а Аз ще се радвам на Моя избор; радвай се и ти, в твоя Бог; дори след смъртта ти, тялото ти ще продължава да пророкува; - виждаш ли, Духът Ми ще се изразява чрез твоето тяло; Аз и само Аз ти проповядвах: “Спасението"; Могъщието Ми е в своя апогей в слабостта; намерих Слабостта и станах твой истински Приятел; искаш ли сега да Ми бъдеш приятна?

Да, Боже мой и Отецо.

работи предано в Името Ми, три пъти Свято, и изпълнявай Заповедта Ми в съюз с този,2 за когото те съюзих и излекувах и нека покаже по-голямо великодушие към грешките на слабите, които вдигнах и благослових; отстоявай позициите си за това дело на Милостта; устоявай на злото и се прилепи за Мен; върви и не се страхувай да провъзгласиш истината; Светият Ми Дух ще премахне всички граници на истината;

Името Ми: Мир и Обич;


1 Гласът на Бога беше мощен и повеляващ.
2 Отец O,Карол.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message