DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Донеси Трайни Плодове

18 март 1996

мир на теб; Заповедта Ми към теб е:1 отиди там, където те изпращам, за да донесеш трайни плодове; Амин е с теб; отиди навсякъде да предоставиш всичко, каквото научи от Мен; чрез силата на Светия Ми Дух, ще вървиш, ще говориш, ще вълнуваш сърцата, ще разгонваш дяволите, ще изкореняваш злото и ще засаждаш добрина; а Аз ще се радвам на Своя избор; радвай се и ти, в своя Бог; дори след смъртта ти, тялото ти ще продължи да пророкува; - виждаш ли, Духът Ми ще се изразява чрез твоето тяло; Аз и само Аз ти проповядвах: “Спасение"; Могъщието Ми се намира в своя апогей в твоята немощ; намерих Немощ и станах твой истински Приятел; искаш ли сега да Ми доставиш удоволствие?

Да, Боже мой и Отецо.

работи предано в Името Ми трижди Свято и изпълнявай Заповедта Ми в съюз с този,2 за когото те съюзих и когото излекувах и нека понася с по-голямо великодушие грешките на слабите, които възкресих и благослових; бъди твърда в това Милосърдно дело; отстоявай на злото и се прикрепи за Мен; върви и не се страхувай да провъзгласиш истината; Светият Ми Дух ще премахне всички граници на истината;

Името Ми: Мир и Обич;


1 Гласът на Бога беше мощен и величествен.
2 Отец O,Карол.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message