DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Моли Се Повече И Искай От Мен Повече

20 февруари 1996

Моля Те, Господи, погледни този Свой лозов клон.
Посети го и го провери.
Беше разклатен.
Дали Лозето усети колко се беше измъчил?

да, тъй като лозовият клон принадлежи на Мен, на истинското Лозе; клонe Мой, не се безпокой, доколкото съставляваш част от истинското Лозе и носиш плод; Обичта Ми лекува; разчитай на Мен и на никого другиго; моли се повече и искай от Мен повече; защо се плашиш от Мен? ела при Мен, дете, и ще получиш; обичам те… позволи Пръстът Ми да е върху устните ти, така че да отекнат като ехо Словата Ми от тях; приеми всичко, каквото идва от Мен; почивай в Мен и Ми позволи да си почина в теб;

Аз съм Господ, Аз съм Алфа и Омега, затова задълбочи вярата си в Мен; прескъпо дете, обичайте се един друг и никога не Ме разочаровайте; Обичта Ми е в сърцето ти, за да те утеши; ела; ic;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message