DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ти Не Се Труди Напразно

28 ноември 1995

(Десета годишнина на Истинския в Бога Живот)

мир на теб; Васула Моя, ах, кажи Ми, кажи Ми, щастлива ли си за това, че беше с Мен по този начин през всичките тези години? простодушно създание от плът, но със сърце, щастлива ли си?

Венец-на-Радостта-ми,
как бих могла да не съм щастлива?
Бях отнесена от Диханието Ти в облаците,
за да полетя върху крилата на вятъра,
да стана част от ветровете,1
затова как бих могла да не съм щастливa!

и стана част от Мен,2 и Аз част от теб, и ти направи в Мен своя дом, както Аз направих в теб Своя Дом, преобразявайки душата ти в Едем, за да мога да бъда прославен; отвори стъпката си и върви напред върху крилата на вятъра, тъй като имаш специално място в Свещеното Ми Сърце;

Пиршество-на-сърцето-ми!
Балсам-на-очите-ми! Трисвята Светлина!
Душата ми се радва,
защото Ти спаси “Необитаваната”,
благословено да е Триcвятото Ти Име.

ако действително съм Пиршеството-на-сърцето-ти, празнувай всяка година днешната дата, в която доведох теб и толкова много други да дойдат в Сърцето Ми; и открий тези неизброими съкровища, които бях запазил за вашите времена; пази в ума си този голям ден; бъди на Моята страна, както беше през тези десет години; НИКОГА не напускай Моята страна, върви с Мен, както прави през всичките тези години; виждаш ли как те възпитах? виждаш ли какво извърших? виждаш ли Мъдростта Ми? осиновявайки те, осинових още толкова други; пътеката Ми е права, пътищата Ми, за да се доближа до вас, са благи… вашият Цар е съвършен и красив;

“съживи Църквата Ми, разкраси Църквата Ми, обедини Църквата Ми” беше Заповедта Ми към теб; и всичко, каквото бях поискал от теб, за да мога да работя с теб за Славата Си, беше да се съгласиш да изпълниш Волята Ми; и така, ти спечели Моето приятелство;

Църквата Ми се възползва сега от толкова души завърнали се при Мен… и сега хвалебствията им към Мен се присъединяват към тези на ангелите Ми на небето; и говорих чрез устата ти, давайки това, което най-много желае сърцето Ми за Единството; ти не се труди напразно; бях ти поискал да предадеш Словата Ми и желанията Ми: обединяването на датата на Великден и това направи; виждаш ли? това, че Ме призна, дете Мое, беше в действителност най-съвършената добродетел и светлината на душата ти; дъще от Египет, продължих непрекъснато да бдя над теб, здрачът в душата ти, която горещо желаех, ти беше даден от Трисветия Ми Дух, за да изпълниш изцяло Моите цели;

словата Ми: “мнозина ще бъдете изпълнени” бяха загадка за теб; тогава ти обясних какво означават: “когато се изпълниш със Светия Ми Дух, трижди Свят и животворец, чрез силата на Духа Ми, ще завърнеш при Мен и ще отведеш към покаяние цяло множество;”

обработих почвата ти със Собствената Си Ръка и разбих скалите, за да изравня пътя Си в теб; след това посях в теб небесните Си семена; за да почета Името Си се заклех да ударя всякакъв натрапник, който ще се изправи на пътя Ми в новата Ми градина; нощ и ден се наслаждавах да те гледам; днес мога да кажа, Васула: Аз не се трудих в теб за нищо; Духът Ми ти възвърна свободата, така че да си подходящо място да бъде обитавано от Мен; нека Моите синове и дъщери да се приближат до Мен и ще ги освободя, за да се присъединят и те към Моя събор; ic;


1 “Правиш ветровете си вестители.” (Пс. 104:4.)
2 Отнася се до: Йн. 15.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message