DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ти Не Се Труди Напразно

28 ноември 1995

(Десета годишнина на Истинския в Бога Живот)

мир на теб; Васула Моя, ах, кажи Ми, кажи Ми, щастлива ли си, че беше с Мен по този начин през всичките тези години? просто създание от плът, но със сърце, щастлива ли си?

Корона-на-Радостта-ми,
как бих могла да не съм щастлива?
Бях отнесена от Диханието Ти в облаците,
да летя на крилете на вятъра,
да стана част от ветровете,1
затова как мога да не съм щастливa!

и стана част от Мен,2 и Аз част от теб, и ти направи в Мен своя дом, както Аз направих в теб Моя Дом, преобразявайки душата ти в Едем, за да мога да бъда прославен; забързай крачката и върви напред на крилете на вятъра, защото имаш специално място в Свещеното Ми Сърце;

Пиршество-на-сърцето-ми!
Балсам-на-очите-ми! Трисвята Светлина!
Душата ми се радва,
защото Ти спаси “Необитаваните”,
благословено да е Триcвятото Ти Име.

ако наистина съм "Пиршеството-на-сърцето-ти", празнувай всяка година днешната дата, когато доведох теб и толкова много други да влезнете в Сърцето Ми; и открий тези неизброими съкровища, които бях запазил за вашите времена; пази в ума си този голям ден; бъди на Моята страна, както беше през тези последни десет години; НИКОГА не напускай Моята страна, върви с Мен, както правеше през всичките тези години; виждаш ли как те възпитах? виждаш ли какво постигнах? виждаш ли Мъдростта Ми? като те осинових, осинових толкова много други; пътеката Ми е права, начините Ми да се доближа до вас, са благи… вашият Цар е съвършен и красив;

“съживи Църквата Ми, украси Църквата Ми, обедини Църквата Ми” беше Повелението Ми към теб; и всичко, което бях поискал от теб, за да мога да работя с теб за Моята Слава, беше да се съгласиш да изпълниш Волята Ми; и така ти спечели Моето приятелство;

Църквата Ми се ползва сега от толкова души върнали се при Мен… и сега хвалебствията им към Мен се присъединяват към тези на ангелите Ми на небето; и говорих чрез устата ти, давайки това, което Сърцето Ми най-много желае за Единството; ти не се труди напразно; бях ти поискал да предадеш Словата Ми и желанията Ми: обединяването на датата на Великден, и това направи; разбираш ли? това, че Ме призна, дете Мое, беше в действителност най-съвършената добродетел и светлината на душата ти; дъще от Египет, пазех те непрекъснато, здрачът, който горещо желаех в душата ти, ти беше даден от Трисветия Ми Дух, за да изпълниш изцяло целта Ми;

думите Ми: “изпълнени, ще бъдете мнозина” бяха загадка за теб; тогава те накарах да разбереш какво означават: “когато се изпълниш със Светия Ми Дух, трижди Свят и животодарител, ти, със силата на Духа Ми, ще върнеш при Мен и ще доведеш до покаяние мнозина;”

обработих почвата ти със Собствената Си Ръка и разбих скалите, за да изравня пътя Си в теб; след това посях в теб небесните Си семена; за да почета Името Си се зарекох да съборя всеки натрапник, който би дошъл на пътя Ми в новата Ми градина; нощ и ден се радвах да те наблюдавам; днес мога да кажа, Васула: Аз не се трудих в теб за нищо; Духът Ми те освободи, за да бъдеш подходящо място да бъде обитавано от Мен; нека Моите синове и дъщери да се приближат до Мен и ще ги освободя, за да се присъединят и те към Моя събор; ic;


1 “Правиш ветровете си вестители.” (Пс. 104:4.)
2 Отнася се до: Йн. 15.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message