DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Остани Ми Вярна

8 ноември 1995

Господи,
Царю от самото начало и Повелителю на всички неща,
плът от Плътта Ти съм и кост от Костта Ти,
Ти си в мен и аз съм в Теб.
Каква радост, какво наслада
да знам, че Те притежавам и че Ти ме притежаваш!
Принадлежа Ти и Ти, Царю мой, ми принадлежиш!

Ти си истинскaтa Лозa 
и аз съм един от Твоите клонове,
твой остатък съм,
каква радост да съм едно с Теб!
И възнамерявам да остана в Теб,
за да останеш в мен.
О, какъв дар на Духа Ти!
Алилуя!

Установи Плановете Си, о, Господи,
и ще взема всичко, каквото ми предоставяш;
сега станах неустрашима,
но дали искаш от мен да страдам?
Ще взема това, което ми даваш,
всичко става толкова великолепно,
когато идва от Теб!

Ела! Ела и царувай в мен,
Ти си Изворът на моето щастие!
Да не би да ме каниш да поделя с Теб Чашата Ти?
Чаша, от която Божествените Ти Устни са пили?
Боже мой! Боже мой, треперя от вълнение и радост.
О, Обич! Ти ме покори!

Сърцето Ми прелива от вълнение за това, че Ме покани на твоята маса по този начин… имай Ми доверие, от Небето съм и никакво създание не е в състояние да Ме победи в теб; действително съм жив в теб; никой от онези, които живеят в светските царства, нито този,1 който господства над тях, няма да може да събори Царството Ми в теб;

Трисвят Бог съм, затова не се страхувай; спомняш ли си какво ти бях казал някога? казах ти, че съм познат за това, че събарям царе и царства, когато стават препятствие на пътя Ми; единственото, което искам от теб сега е вярност; остани Ми вярна; не гледай нито наляво, нито надясно; ще ти помогна; радвай се, приятелко Моя, тъй като те почетох, канейки те да си поделиш Чашата Ми, Чашата на вашето разделение и неискренността на сърцата ви…

сега, ти и Аз, наближаваме десетата годишнина на “Истинския в Бога Живот”; имай смелост, дъще Моя, и не се обиждай, когато светът те лишава от почести;2 остани в съвършена изрядност спрямо Църквата Ми и ще се радваш на Моето благоволение; имай винаги готовност да се отзоваваш на призивите Ми, казвайки: “тук съм, Господи” и твоят Създател ще блясва над теб;

Избор на Отеца Ми, не изпадай в изкушение; научи се къде се намира знанието, къде постоянството, къде са мъдростта и животът; в мълчанието си, ще намериш всички тези неща и още повече в Светия Ми Дух; радвай се, движейки се в Духа Ми като риба във вода; вън от тази вода, ще умреш и ще изсъхнеш; затова остани в Духа Ми и дишай в Духа Ми и ще живееш;

бъди щастлива! храних те и те възпитавах, за да Ми доведеш тълпи от души; много от тях продължават да не желаят да се завърнат при Мен… колко съжалявам за тях! в агония съм и страдам, гледайки ги в пълно неведение за опасностите, които ги обкръжават;

ах… Васула, срещни Ме в страданията Ми, срещни Ме в агониите Ми, утеши Ме и Ме отмори…

Обичам Те, Господи, какво повече мога да направя?

обичай Ме, това Ме утешава; - пред теб може да дебнат змии готови да те ударят; но въпреки че са станали толкова прозрачни, за да не може човек веднага да ги забележи, ще ти дам очи да ги видиш; не се страхувай, тъй като съм с теб; никой от тях няма да бъде способен да те удари; накрая, една змия ще погълне останалите; да! както във видението,3 което ти бях дал;

ела, обичам те и те благославям;


1 Сатаната.
2 Много вестници ме оклеветиха.
3 Както във видението ми на 29 януари 1989.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message