DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Авторът На Тази Книга

16 август 1995

Господи, Яхве мой,
никога не оставяй светът да повлече
стъпките ми обратно в неговите вътрешности.
Не го оставяй никога да стане мой властник, нито да съм негово владение.
Дай ми, Отецо мой,
каквото най-ценно носиш в Сърцето Си,
така че желанията Ти да станат моя плът и кости,
моя същност, моя храна и мой живот.

Обичам Те безумно,
Сила моя, Свети мой Трисвети,
Питие мое от Вечния Извор на Божественост и Живот,
Благост моя и Нежност моя, ела!
Ела при мен и Ти обещавам, Небесни Отецо,
да пея Химна Ти на Обич на всички нации,
за да почетат Бащинската Ти Обич.

Добрият ми Господ ще отговори ли от Светите Си небеса?
Ще даде ли Своя отговор на тази грешница, на тази недостойна глина?

Аз, Яхве, те благославям; ще освежа душата ти, Името Ми е сега издълбано върху сърцето ти; чуй:

идвам да те срещна с благословии; дъще, ти поиска живот, прелестно Мое дете, Аз съм Животът и сега съм тук с теб; няма никога да те изоставя; ах, Васула, остави Ме да те уверя: човешката сила няма никога да надделее над Спасителния Ми План;

Аз съм Авторът на тази книга; въпреки че враговете ти избягват светлината, от страх да не бъдат разкрити и те причакват в мрака, за да връхлетят върху теб, не се страхувай, Очите Ми бдят за теб; никой човек на земята няма да удари детето Ми; да, ще бъдеш клеветена и малтретирана, но не видя ли резултатите от Моите Благодеяния? казвам ти го това, за да те насърча; въпреки че Звярът и свитата му ще продължат да те гонят, като ловци след своя дивеч, не се страхувай, няма да постигнат целта си; както ти бях казал веднъж: ще се опитат напълно да те заличат от повърхността на земята; ще удвоят усилията си, но никой няма да успее да докосне Моята територия и Моята собственост; - ти си Моята Територия и Моята Собственост - обградил съм те с многобройни ангели, които те пазят, а Аз Самият съм твой Страж;

от своя страна, изграждай и засаждай на Моя служба, а Аз ще съборя и ще победя твоите агресори, които в действителност са Мои агресори; колкото до преследвачите ти, моли се за тях; покажи благост и милосърдие, отплати се с обич на злото;

Присъствието Ми е изцяло около теб и навсякъде, където се намираш;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message