DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Авторът На Тази Книга

16 август 1995

Господи, Яхве мой,
никога не позволявай светът да повлече
стъпките ми обратно в неговите вътрешности;
не му позволявай никога да стане мой господар, нито мое притежание.
Дай ми, Отецо мой,
каквото най-ценно носиш в Сърцето Си,
така че желанията Ти да станат моя плът и кости,
моя същност, моя храна и мой живот.

Обичам Те до безумие,
Сила моя, Свети мой Трисвети,
Напитка моя от Вечния Извор на Божествеността и Живота,
Благост моя и Нежност моя, ела!
Ела при мен и Ти обещавам, Небесни Отецо,
да пея Химна Ти на Обич на всички нации,
за да почета Бащинската Ти Обич.

Добрият ми Господ ще отговори ли от Светите Си небеса?
Ще даде ли Своя отговор на тази грешница, на тази недостойна глина?

Аз, Яхве, те благославям; ще освежа душата ти, Името Ми е сега гравирано на сърцето ти; чуй:

идвам да те срещна с благословии; дъще, ти поиска живот, прелестно Мое дете, Аз съм Животът и сега съм тук с теб; няма никога да те изоставя; ах, Васула, остави Ме да те уверя: човешката сила няма никога да надделее в Моя Спасяващ План;

Аз съм Авторът на тази книга; въпреки че враговете ти избягват светлината да не би да бъдат разкрити, но те причакват в мрака, за да връхлетят върху теб, не се страхувай, Очите Ми бдят за теб; никой земнороден човек няма да удари детето Ми; да, ще бъдеш клеветена и малтретирана, но не видя ли резултатите от Моите Благодеяния? казвам ти го това, за да те насърча; въпреки че Звярът и неговите последователи ще продължат да те преследват, като ловци след своя дивеч, не се страхувай, няма да постигнат целта си; както ти бях казал веднъж: ще се опитат да те заличат напълно от повърхността на земята; ще удвоят силата си, но никой от тях няма да успее да докосне Моята територия и Моята собственост; - ти си Моята Територия и Моята Собственост - имам те обкръжена от много ангели, които те пазят, а Аз Самият съм твоят Страж;

от твоя страна, изграждай и засаждай на Моята служба, а Аз, Аз ще поваля и ще победя твоите агресори, които в действителност са Мои агресори; колкото до преследвачите ти, моли се за тях; покажи благост и милост, отплати се с обич за злото;

Присъствието Ми е навсякъде около теб и където и да си;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message