DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Моли се за Седемте Дара На Светия Дух

19 юни 1995

мир на теб… превържи Раните Ми с обич в Светия Ми Дух; търси винаги Светия Ми Дух; ела и се научи:

за да запазиш душата си от всяко лошо разположение и от изкушения, помоли Светия Ми Дух, Животодарителя, да те управлява в святост и да ти помогне да растеш в благодат и мъдрост, така че да не бъдеш отнесена и ти от грешките, които все повече и повече се разпростират в Църквата Ми;

помоли Светия Ми Дух на Знанието да не бъдеш подведена от изопаченията направени в Словото Ми, а да можеш да дойдеш и да получиш знание за1 Нашето Трисветие, и като опознаеш Нас, ще опознаеш себе си в Нашето Отражение, в Нашия Образ; казах “и ти”, защото мнозина от тези, които бях издигнал, се отпуснаха или паднаха… изоставиха светите Ми правила, които им бях поверил; разочароваха Ме, защото поддадоха на своите пориви… не Ме поставиха като първи,2 поставиха на първо място своите интереси, а не Моите;

помоли Светия Ми Дух на Мъдростта да търсиш Небесното Ми Лозе, така че душата ти да копнее за неговите плодове; ела и умоли Светия Ми Дух на Мъдростта да те посети в твоята беднота; няма да избяга от беднотата ти; ще се сприятели с теб и ще те приласкае и в чистата Си проява, ще насочи духа ти да се върти само около небесните неща, питайки Ни3 за това кое е свято и нетленно;

Светият Ми Дух на Мъдростта ще ти покаже Нашето4 Царство, Царство на благочестие запазено за правдивите и светите; затова не бъди като онези, които всекидневно разбиват Сърцето Ми и наскърбяват безспир Духа Ми за това, че са се превърнали в постоянен бунтовник, безмилостен Каин; оправи сърцето си и Духът Ми на Мъдростта ще бъде твой водач и ръководител, за да те доведе в Царството Ни подготвено за вас от основаването на света;

умоли се и Светият Ми Дух на Проумяване ще слезне в твоята нищожност като блестящо слънце с лечебни лъчи в очите ти, и всички неща, които ти изглеждаха неясни и вън от обсега ти, ще бъдат разкрити; и в твоята нищожности Светият Ми Дух на Проумяване ще те отведе в тайнството на Божествената Истина;

не позволявай Духът Ми да те намери злонамерен или неблагосклонен; нека осветли ума ти и в контраст с твоята нищожност Светият Ми Дух на Проумяване ще бъде Всичко, което ти липсва; Другар и Приятел, няма да скрие от теб никое тайнство, а ще ти предостави учения, които ум не е проумявал, неща надвишаващи човешкото възприятие, навлизайки в непроницаемото и в нетленното, стигайки до дълбините на Бога;

затова не бъди като учените и философите на вашето време, които мотивират своята философия според образеца на собствения им рационалистичен дух; плътта и кръвта не могат да разкрият това, което идва от Духа; мога да ти предоставя Моето Царство и Духът Ми може да отведе стъпките ти в Царството Ми; ела тогава да наследиш това, което трае завинаги, като позволиш на Духа Ми на Проумяване да осветли ума ти и тялото ти с Божествената Си Светлина, позволявайки Му да оживи душата ти в близостта, която желаем5 да имаш с Нас;

синове Мои, дъщери Мои, елате при Нас в мълчанието ви, да получите даровете, които можем да ви предоставим; Трисветият е Нашето Име; не следвай философия основана на човешкия разум, тъй като усойницата ще се загнезди в теб; ела вместо това при Нас и придобий Даровете на Духа, които могат да преобразят душата ти в Наше Небе; помоли Ни от сърце и ще получиш; признай Ни в Тринитарната Ни Святост и ще бъдеш назован “Наше дете, Наш собствен”, тъй като ще направим душата ти живо изображение на Святостта Ни, видим образ на Невидимия, привличане към всички свещени неща, които ви бяха обявени за вашето спасение от началото на Времената;

чуй и разбери: искаш ли да се сродиш със Светия Дух на Съвет и да се увериш, че ще спечелиш небето? признай Ни в Тринитарната Ни Святост и ще бъдеш издигнат от Нашите ангели, за да откриеш Този-който-е; моли се за съвет и ще бъдеш посъветван да правиш добро през всичките дни на живота си;

Царството е подготвено за теб, който правиш добро; научи се да отплащаш за злото с обич; познаваш Заповедите и знаеш също така, че върху двете най-големи почива целият Закон и пророците; не е нужно да си богат, за да влезнеш в Царството Ми, нито начетен; Царството Ми се дава на бедните по дух и на онези, които се провикват: “Боже, смили се над мен, грешника;” Царството Ми се дава на обикновени деца и на смирените, които знаят как да извикат: “Авва!”

търси Ме, твоя Господ, Аз съм Обич; търсете Обичта, всички вие смирените по земята, които се покорявате на Моите Заповеди;

помоли Духът Ми на Съвет да ти помогне да желаеш неприкосновеност, смиреност, вярност и добрина, така че стъпките ти да не те подвеждат и да извършваш нарушение; безпогрешно, Духът Ми на Съвет ще ти оповестява Своя Закон и ще те съветва, казвайки: “не равнявай никого с Бога; служи на правдивостта; вдигай угнетените; не навреждай на никого, а се обичайте и си помагайте един на друг; не наскърбявай и не измъчвай вдовицата и не проявявай грубост към сирака; върши добрини и не бъди като злодеите и нечестивите, които съсипват душата си, като съсипват безпомощните; никога не въставай срещу своя Бог, а свеждай главата си и огъвай коляното си в Cвятото Му Присъствие; никога не замествай Вечната Му Жертва, дори за всички царства на света и техния блясък;”

бъди нащрек с тези съвети и ще ухаеш, и твоето щастие ще бъде като река разбиваща се в рекички, известявайки и съветвайки другите да търсят Царството на Небето и славата на Тринитарната Ни Святост, която може да украси духа ти с Нашето Великолепие за вечни времена;

- нямам ли силата да спасявам? с една дума благославям и спасявам; така че не лежи безпомощна; мога да ти дам Духа Си на Крепкост; не се дава само на Моите ангели, но и на теб; отвори сърцето си и чуй: искай и ще ти се даде; със силата на Духа Ми на Крепкостта мога да те направя да проповядваш Словото Ми и трижблагословеното Ми Предание до крайна степен на твоите възможности; блажен си ти, който ще придобиеш Моя Дар6 и чрез този Дар ще придобиеш силата да живееш в покорство на вярата, в правдивост, радост и мир; така че не лежи безпомощна и със страх; казвам ти, не се страхувай от хорските подигравки, нито се отчайвай от техните оскърбления, защото молците ще ги изядат като дрехи, след като от самото начало бяха в общение с лукавия; Аз ще бъда твоята Крепкост и няма вече да ходиш сам; Аз и ти, ти и Аз, заедно ще носим кръстовете, които ти се дават за твоето освещение;

Духът Ми на Крепкост може да те облече в Моята Сила, за да свидетелстваш за Истината, Алфата и Омегата, с усърдие и смелост; Светият Ми Дух на Крепкост може да ти помогне да преодолееш всички препятствия, които възникват на пътя ти и които ти пречат да стигнеш до Мен; в могъщието на Духа Ми ще станеш като смел и храбър воин; укрепен с Неговата сила, ще укрепиш Светилището Ми срещу врага и срещу нарушението; ще светиш като слънце в Триcвятото Ни Присъствие; като огън, словата ти ще лумват като факел; като меч, който сече и пробожда, твоите пророчества ще събарят светските царства до  унищожение;

в силата на Духа Ми ще придобиеш недостъпното, ще постигнеш недостижимото; всяко твое постижение ще показва Нашата величественост в Тринитарната Ни Слава, затова не казвай: “къде, къде ще намерим достатъчно мощ и крепкост да прославим Бога?” чудотворенията Ми се намират в Духа, Невидим, но видим чрез мощното Му действие, Недостъпен при допир, но навсякъде около вас и във вас;

кой може да се заеме да проумее начина, по който се движи Духът Ми? помоли Светият Ми Дух на Крепкост да ти даде сияйната Си Сила за Моите Интереси и Аз, безрезервно ще ти дам достатъчна мощ, за да се присъединиш към Архангела Михаил в битката на времената ви и да се бориш със злото и богохулството, с изопачението на Словото Ми и с бунта срещу всичко, което е свято;

благоволи и Ме помоли да ти дам Духа на Крепкост, който ще те направи способен да протегнеш ръката си към чашата, която ще ти поднеса; това са нещата, които трябва да поискаш пред светиите Ми и пред Тринитарната Ни Святост; тогава, ти също ще проявяваш издръжливост в битката на Великия Ден,7 за да станеш защитник на Истината и да помогнеш на всички хора да Ни признаят за Трисвети, но Един, в единството на същността, и Ние ще поканим всеки един от тях да влезне в тайнството на Истинското Знание на Тринитарната Ни Святост, като ги облечем в благодат и красота и тържествени дрехи, Нашите най-богати дрехи:

- Божественост, която се излъчва от Нас, водеща ги във Вечния Живот;

- Светлина Трисвята, искряща в душата им и в тялото им, за да живеят в Нас за вечни времена;

- Истина и Обич, да познават Истинския Трисвят Бог;

- Вяра, победа над целия свят, жътва на Вечния Живот;

ела, ела ти, който казваш: “не мога да получа изкуплението, защото не съм получил благочестието да влезна в Божието Царство;” поискай от все сърце Дара на Благочестието и ще го получиш; кажи:

“Свети Дух, Животодарителю,
Свети Дух, Трисвети,
дай ми и аз да мога да израствам в обич,
за да познавам Бога и да получа Царството Му;

“дай ми Духa на Благочестие,
така че духът ми да израства
в принципите на Светиите
и мислите ми да се превърнат
в Твои Мисли,
деянията ми в Твои Деяния,
които са винаги чисти и божествени;

“Свети Дух на Благочестие,
Приятелю на Бога,
научи ме да стигна съвършенството
и да владея всяка своя част,
която е толкова зла,
така че да спечеля Вечния Живот;

“Дух на Благочестие,
винаги така величествено облечен,
ела при мен и облечи в чистота
духа ми, така че и аз да мога

да съм приятна в Божиите Очи;

“облечи душата ми с жив Дух,
за да служи на Святата Троица
с почит и благодат;

“нека да умра за моите принципи,
нека да умра за моето пристрастие,
моята хладност, моята летаргия и моите амбиции;
ела и ме съживи в Твоята Чистота;

“Снабдителю на плодовете от Дървото на Живота, Bечна Радост,
дай ми и Духа Си,
за да бъда роднина със Светата Троица
и наследник8 на Царството Ти;
нека езикът ми вкуси това, което е най-чистото
в Светлината на Бога Трисвят
и да се нахрани с Този, който каза:
“Аз съм Хлябът на Живота;”

“Свети Дух на Живота, Трисвети,
дай на духа ми да достигне
съвършенства в Науката на Духа на Благочестието;
да се научи как да долавя със страх това,
което е истинска Плът и истинска Храна,
това, което е истинска Кръв и истинско Питие,
за да мога да живея в Отеца,
в Сина и в Светия Дух, Тринитарен, но Един,
в единството на същността;

“направи душата ми да работи за Твоите намерения,
които са свети и изкупителни,
най-приятни в Очите Ти;
влизайки в душата ми, Духът Ти на Благочестието
ще ме превърне в предан и пламенен служител;

“Звездно Сияние на душата ми,
предай ми благочестието на Твоите Светии,
за да пазя свети Законите Ти,
и се покажи благосклонно на окаяната ми душа,
за да ми напомниш, че нетленността
ще ме доближи до Тринитарния Бог,
Всемогъщ и Пресвят
и че отсега нищо нечисто
няма да може да се промъкне в мен;
амин;” ic;

Духът на Благочестието ще те дооведе да станеш:

-наслада на Насладата на Отеца,

-благоухание на миро в Моето Присъствие,

-лилия от градината Ми,

-хвалебствие9 пред ангелите Ми,

-фестивал на трайна радост в Сърцето Ми, и копие на Мен Самия;

трябва само да поискаш и ще издигна жалостната ти душа! не Ми липсват средствата да покажа Моето Могъщие или Моя Суверенитет;

ела и Ме търси с простота в сърцето, не оставай длъжник на своя грях, моли се за прошка и ще ти простя; помоли Духа на Страха да те дисциплинира да пазиш Свято Името Ми;

нека Духът Ми да те облече в чест и благоговение - дар и рядко съкровище, знак на любяща вярност - научи се да навеждаш ниско главата си, за да ме виждат, научи се да понижаваш гласа си, за да започнеш да чуваш Моя Глас и да откриваш намеренията Ми, желанията Ми и Волята Ми; научи се да повишаваш гласа си само за възхвала на Прославеното Ми Присъствие; научи се да вдигаш главата си само, за да търсиш Мен и това, което е небесно… много влиятелни хора бяха снижени за това, че нито Ме почетоха, нито показаха, което и да е благоговение към Мен;

искаш ли да узнаеш какво означава “Страхът от Господа”? Страхът от Господа е началото на Мъдростта, Страхът от Господа е върхът на Мъдростта; това е този, които благосклонно Ме приема, признавайки Ни като Трисвети с благоговение, вярност и почит; да се Страхуваш от Мен означава да се смиряваш в Нашето Присъствие, умолявайки Ме да ти простя, за да направя от теб вечен олтар, на който бих поставил цялото Си Знание, Повелите Си и Закона Си;

на Светия ти Страх ще поставя Моето доверие, Моите съкровища с мъдри поличби разкриващи тайнствата Ми и тайните Ми; в Светия ти Страх ще ти покажа тайнствата на Сърцето Ми, тези скрити съкровища, и ще узнаеш тогава, че съм Бог, в когото можеш да придобиеш Вечния Живот, Вечната Радост и Мир; ще узнаеш от Духа Ми на Страха, че послушанието Ме очарова; колкото и строго да изглежда, това е Отворът за Мен да влезна в сърцето ти и да изпълня Волята Си;

ще получа твоето покорство заедно със Светия ти Страх, както човек приема царска корона на великолепие, а Ние, Тринитарният Бог, от Наша страна ще те облечем в непобедимата Ни Святост, така че всяка следа от беззаконие, останала в теб, да се разсее като утринна мъгла; роден и обновен от Духа Ми, ти, който някога, за голяма Моя жалост, беше престанал да бъдеш, отново ще бъдеш; мнозина от мъртвите ще те гледат, без да разбират, че ти, някога мъртъв, а сега жив, се държиш, както Ние бихме искали да се държиш, прозорливо и Свят Страх;

узнай, че Господът на Всичко предоставя благодат и милост на тези, които се страхуват от Него и се страхуват от Името Му; ще бъда почетен, ако възхваляваш Трисвятото Ми Име навсякъде, където ходиш; и този тамян10 предоставен Ми от сърцето ти в Името Ми, е като чисто приношение за Мен; време е да потърсиш този дар на Духа Ми на Страха,

- оръжие за борба с бунта,
- елемент пазещ те от падения, и скиптър на Царството Ми;

- наведи се пред Мен и ще те вдигна с обич; снижи се, така че в Милостта Ми, Ръцете Ми да те вдигнат; както някой повдига дете близо до бузата си, ще те вдигна, ще те погаля и ще те обичам и няма никога да се разделя с теб;

в тези дни и във вашите времена съм изправен пред вината на онези, които Ме удрят и злината на онези, които използват измама; “не допускайте тази мерзост, за която говори пророкът Даниил”, казвам, но стъпките ви настойчиво следват Измамата; епохата ти предизвиква Властта Ми;

много добре тогава, след като намеренията ти, поколение, са да стъпчиш Вечната Ми Жертва и да Я премахнеш, казвам ти: ще направя с теб това, което направих на Содом и Гомора, но стократно повече, за да се равнява на греховете ти; - виждаш ли онези десет Кули, които построи като Ложи за себе си? е, добре, няма никога да живееш в тях, империята ти ще се разпадне заедно с теб; а тези скъпоценни камъни, които насъбра? няма никога да ги притежаваш, защото ще премина през теб, за да ти напомня, че от Началото, Трисвятото Ми Име трябваше да бъде почитано и пазено Свято и че дължимото ти към Мен беше да се страхуваш от Мен;

- ела, ти, който продължаваш да блуждаеш в тази пустош, нерешителен и слаб! ела и поискай тези седем дара на Светия Ми Дух, и Аз, Творецът на небето и на земята, Словото и Богът, ще те обсипя с Моите дарове; ще ти предоставя, за да те спася, седемте Ми дара; за да процъфтиш в очарователно лозе, ще те науча на сдържаност и предпазливост, справедливост и крепкост;

ела при Мен, Аз, който съм Трисвят; ела и със силата на Диханието Си, ще те превърна в неопетнено огледало, за да отразявам върху теб и в теб: Нашата Божественост и ще живееш в Нас, Трисветите, за вечни времена;

душа!11 изложена сега на несправедливостта на света, получи Мира и Обичта Ни; с теб Съм; готова ли си все още да работиш за мира, единството и обичта?

Готова съм да работя за мира, единството и обичта, да;

внимавай тогава за правилата Ми… бъди търпелива и помни, помни какво бях понесъл; бъди доволна с това, което вече ти дадох и не търси повече; продължи да бъдеш добросъвестна в своята работа;

в началото на Посланието Ми бях казал: “превържи Раните Ми с обичта си”, ранен съм до неузнаваемост; вдигни очите си към небето и ще видиш ангелите Ми да плачат… ах, поколение, разпалваш гнева на Отеца Ми, разпалваш гнева Му, който ще се разпали и ще избухне в пламъци и когато това стане, ще дойде при теб като поглъщащ огнен пламък и ще изгориш и ще бъдеш превърнато в пепел заедно с твоето беззаконие и твоя бунт с всичкото зло маскирано днес в добро;

уви за вас, вие, които сте преоблечени в служители на правдата,12 служещи в Църквата Ми, но не сте нищо друго освен фалшиви слуги, служещи на правилата на Звяра, казвам ви: ако не се покаете, ще привлечете върху себе си гнева на Отеца Ми и ще свършите също в пламъците; недоволни сте от този, който седи на Седалището на Петър и който непрекъснато ви напомня да пазите свети правилата Ми, тъй като те са свещени; недоволни сте от призивите му за Преданието на еклезията и да живеете всекидневно Евхаристийния живот; измъчвате се, когато става въпрос за сближаване на Източната Църква със Западната Църква и осъществяване на единството!

безверно и извратено поколение! колко още трябва да понасям твоя бунт? но ти казвам: всичко, от което се страхуваш ще се сбъдне; всичко, от което се ужасяваш ще се осъществи; Църквата Ми накрая ще се обедини и ще бъде Една и Молитвата Ми към Отеца ще се изпълни; ще настоявате ли на злите си кроежи? един ден, слуги на Звяра, заедно с Лъжепророка, известен още като втория Звяр, ще понесете тежестта на грешките си, и те ще бъдат толкова тежки, колкото Смъртта;

днес все още, тайно, вие13 се целите към Петровото Седалище, използвайки вашите хора, които сте поставили на високи места, за да предрешите Истината в либерализъм и други неща; ограбвате свещения Ми Закон и го разкъсвате, за да премахнете Моето Предание; поради това Отецът Ми ще ви лиши от всичко, което притежавате, запалвайки десетте ви Кули и оголвайки основите им; всичките ви скъпоценни камъни ще бъдат разбити и самите вие ще бъдете погълнати от огън; ако не чуя от вас вика ви на покаяние, ще изпълня всички тези неща в съвсем кратко време; еклeзия ще се възроди!

- цвете, с теб съм и пред теб стоя и те благославям; всяко усилие, всяка стъпка напред направена за единството е трижблагословена от Отеца, от Мен и от Светия Дух; нека това се знае и кажи на всички да работят и да се молят за единството; и ако някой дойде при теб и те попита какво най-много би Ми харесало, кажи им:

“празникът на царството на Бога е на една ръка разстояние, затова бъдете готови да отправите към Бога своите молитви за спасението на заблудените души; съберете се и се молете еклезия да бъде една; молете се убедително и Бог ще ви чуе; няма човек, който да се е молил, да се е жертвал и да е постил за Царството на Бога, който да не е бил чут или да не му е било дадено стократното в настоящето му време и в идващия свят; също така, който да не е наследил Вечния Живот;”

дай им това слово и ги помоли да си припомнят словата Ми в Писанията:14 “думите на човека изтичат от това, което изпълва сърцето му; добрият човек изнася добри неща от магазина си на доброта; лошият човек изнася лоши неща от магазина си на злината; затова ви казвам, че за всяка неоснователна дума, която хората произнасят, ще отговарят в Съдния ден, именно по думите им ще бъдат оправдани и по думите им осъдени;”

- покажи Святостта Ми и Ми служи с готовност, както сега; обичам те, Аз, твоят Повелител, но и Приятел и твоят Възлюбен на сърцето ти! имай Мира и благословиите Ми;

- това е всичко засега; Вечно Съществуващият е с теб, ела, ние, нас? Иисус е Моето Име, пази Го свято;


1 Пресвятата Троица.
2 Разбрах също: “не поставиха първа Обичта”.
3 Святата Троица.
4 Святата Троица.
5 Множественото число представлява Святата Троица.
6 Светия Дух на Крепкост.
8 Би могло да бъде наследничка също.
9 В смисъл да бъде прославен.
10 Тоест молитвите.
11 Внезапно Бог се обърна към мен и ми заговори.
12 Днешните Каин: отстъпниците, които разпространяват заблуди. Tези, които искат да премахнат Вечната Жертва; тези, които се противопоставят на Папата, тъй като иска да запази Преданието на Църквата, както беше при Първата Църква; и тези, които се борят срещу Единството.
13 Звярът и неговите последователи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message