DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Единственото, От Което Се Нуждая Е Обич, Обич, Обич

16 юни 1995

В греха на душата ми, ме посети с обич.
Не дойде с пръчка да ме порицаеш,
нито Великолепието Ти дойде при мен неохотно,
напротив, Ти посети душата ми с благословии,
за да излекуваш нейния мрак.

Любовнико на сътворението Ти,
помогни ни на всички и ни научи какво Ти харесва,
така че всичко, което правим да бъде приемливо в Очите Ти.

Както знаеш, Господи,
грехът е станал оракул на злите,
прегрешаваме така, както дишаме.
Защо е тази яростна врява сред Твоето сътворение?
Защо тази нечистотия? Защо този бунт?

Благочестиво се прекланям пред Теб и Те питам:
колко дълго Лукавият
ще продължава да обърква Твоите синове и дъщери?
Помогни ни, Господи мой, в спасяващата Ти справедливост
и ни кажи какво е най-необходимо да променим.

мир на теб; доставя Ми удоволствие да те слушам; единственото, от което се нуждая е обич, обич, обич; обичта може всичко; затова, обичай Ме и продължи да растеш в Обичта Ми, тогава в теб няма да остане мрачно място; Обичта ще заличи твоите петна и недостатъчни; Обичта лекува, поправя; Обичта носи добри плодове, плодове, които траят… не чу ли, дете Мое, че всеки, който обича е един от Моите и Ме познава? не чу ли, че в Съдния Ден ще бъдете съдени според мярката на обичта ви?

попита Ме и каза: “защо е тази яростна врява сред Твоето сътворение? защо тази нечистотия? защо този бунт?” скъпо Мое дете, това е прелюдията за Моето пришествие; ти, която Ме обичаш, ще страдаш само за малко, Ти, която се прекланяш пред могъщието Ми, ще бъдеш възнаградена; ти, която не забрави своя Сътворител, ще Ме видиш в Славата Ми… Завръщането Ми е сигурно като зората;

питаш, дъще: “кажи ни какво е най-необходимо да променим?” нуждая се от вярна обич, тъй като вярната обич е това, което Ми харесва;

Утешителю на Своя род,
Приятелю на човечеството, Светлина Трисвята,
Любими на Отеца, звездно Сияние в нощта,
Планина от Тамян и Миро,
Наслада на Отеца, Възхита на Своята Майка,
привлечи ни всички в Обичта Си,
очаровай сърцето ни с един само поглед,
повикай ни в Царството Си,
след като се радваш да показваш вярна обич,
промени ни с Пламъка на Обичта Tи.
Нека този ужас в нощта пред нас да приключи и всички да съзерцаем спасителната Ти справедливост.

просто исках отново да го чуя това от теб; цвете, ще продължа да те използвам; прелюбима Моя, ела сега и се се наслади на почивка в Сърцето Ми; Аз, Иисус, който те издигнах, те обичам и те благославям;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message