DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Смиреност И Обич Са Ключовете За Единството

15 юни 1995

Словото Ти, Царю мой,
е лечителен балсам,
когато животът ми беше по-недостоен и от глината,
Словото Ти беше произнесено в ухото ми
и веднага невидимото стана видимо
и като непознат за мен свят,
като непозната за слепеца светлина,
внезапно всичко блесна със сияйна светлина.
Като искрящите звезди, които осветяват през нощта небето,
Словото Ти ми даде зрение, за да влезна в Твоето Тайнство.
Благославям Те, Господи мой,
тъй като сега Обичта Ти стана видима пред очите ми
и води душата ми да живее в преданост към Теб за вечни времена.

да! влез в тайнството на Сърцето Ми и приеми Мира Ми;

цвете, никога не замествай с други неща времето си за писане; имаш на разположение целия ден и ще бъда доволен, ако идваш при Мен за размисъл; помни: обичта е винаги търпелива, затова бъди и ти търпелива; не тичай, предхождайки Ме, както направи през тези дни… обичта, истинската обич ще понесе изпитания, превратности, всичко; постави Ме пръв и над всички; евангелизирай с обич за Обичта и Ме прославяй; отхвърли, дете Мое, всичко, каквото води към злото и се впусни в това, което е добро и свято и което ще те отведе във вечния живот; Свят и Добър съм...1

- горя от едно желание…

Какво желание, Господи мой?

да видя Църквата Си обединена и една… моли се за единството и не се вслушвай в онези, които не желаят единството; раздвоителят ги държи разделени и агресивни в духа им; който не работи искрено и с цялото си сърце за единството, наскърбява много сериозно Светия Ми Дух; умолявам тези, които се събират, за да доведат Църквата Ми да стане една, да отпечатат в ума си следните думи:

смиреност и обич

смиреност и обич са ключовете за единството; не е красноречието на словото, нито дългите речи, които ги водят към единство; не е размяната им на хвалебствия едни към други, които ще доведат Църквата Ми да стане една; всички тези неща Ме уморяват… опустошение и разруха са проникнали в Светилището Ми, тогава какви хвалебствия могат да разменят помежду си? къде е честта им?

сведете се, за да можете да видите Моята Воля; снижете гласа си, за да чуете Спасението, което ви говори от върховете на славата; посредством завръщането ви при Мен ще може сърцето ви да Ме чуе и да поведе Църквата Ми да стане една, обединявайки Тялото Ми; посредством блясъка на Истината ще разпрострете наново благоуханието и ще накарате всеки един да разпознае себе си като част от едно тяло; с деяния на взаимно поделяне ще доведете едните близо до другите; за всичко това е необходимо да се промените в сърцето си и да се разцъфтите с промяната;

ако направите тези неща и почистите сърцето си от греховете си, Аз, на Свой ред, ще умножа леченията Си и напълно ще ви излекувам; ще ви поведа към духовен растеж, който ще доведе остатъка от сътворението Ми да живее под покрива ви;

ако вие, които престанахте да съществувате, позволите на Светия Ми Дух, Животвореца, да ви очарова, ще поведа сърцето ви към такава духовна революция на обич, каквато епохата ви никога не е виждала…

ах… дъще, моли се за дома на Изтока и Запада да се съберат заедно, като две ръце съединени за молитва, като чифт ръце, подобни и пълни с красота, когато са обединени, насочени към Небето и в молитва; нека тези две ръце принадлежащи на същото тяло да работят заедно и да си поделят възможностите и ресурсите помежду си… нека Ме издигнат заедно тези две Ръце, ах… кога тези две Ръце на Тялото Ми ще Ме издигнат над Олтаря, държейки Ме заедно?2

о, елате! не искам дълги речи, който иска да е пръв и най-добрият от вас, трябва да е роб на всички; тук съм! вижте сами! и съществуват в Сърцето Ми безмерни съкровища; затова, не казвайте: “къде, къде мога да намеря отговори за себе си?” снабдете се с това съкровище на Сърцето Ми и ще доведете заедно онези, които бяха се заблудили и ще царувам над всички тях и ще посветите съкровището Ми на Свещеното Ми Сърце на цялата земя;

- а ти, дъще: давайки Ми своето време, това Ми харесва и Ме почита; обичайки Ме, Ме радваш и Ме прославяш; желаейки Ме, Ме очароваш до лудост; количеството, което Ми даваш от сърцето си е количеството, което ще ти бъде възвърнато от Престола Ми; благодатта Ми е върху теб и Ръката Ми е върху твоята… почини си в Мен; обичам те и Отецът те обича, тъй като Ме обичаш;

Обичам Те, Обич…

ще излекувам мнозина посредством тези послания; направи необходимото от своя страна, Васула Моя, и ще завърша работата ти в Своята Божественост; ела, ще бъда с теб, докато се занимаваш с останалите си дребни задачи;3

Аз, Иисус, те обичам, имай благословиите Ми;


1 Внезапно Господ се спря и променяйки тон като човек, който желае да повери някаква тайна, каза следното.
2 Христос има пред вид при Литургията, по време на Евхаристийната молитва.
3 Домакинските задачи, разбира се…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message