DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Чуй, Дом На Изтока! От Земята Ти Покълва Победоносна Издънка

28 април 1995

Васула, остави Ме да ти изпея, приятелко Моя, песента, която имам в Сърцето Си! пиши:

о, народе Мой, приятели Мои, семейство Мое, вашият Господ ще дойде и ще си почива в сърцето ви; ще бъдете обновени в Присъствието Ми, защото съм решен да ви обгърна всички с песни на освобождение; решен съм да събера всички народи на земята и да ги обуча; Новата Ми Песен е написана, така че да бъде почетено Моето Име;

не чухте ли, че възнамеренията Ми са: Спасението на човечеството? Планът Ми важи завинаги и възнамеренията на Сърцето Ми траят от епоха на епоха;

чуй, Дом на Изтока! не оставяй глух към виковете Ми! ти очакваше Суверенитета Ми, любими Дом на Изтока, да слезе от висините на небето, за да ви спася и сега ти казвам: утрин след утрин ще израстваш на престола си, тъй като, виждаш ли, от земята ти ще поникне Издънка на надежда, Издънка на правдивост и на съвършен мир, и обитателите на този Дом ще разпространят мира навсякъде… дъще на Източния Ми Дом, заяви това с викове на радост, отиди да провъзгласиш Словата Ми, кажи:

“Господ идва от святата Си обител
да утеши народа Си и да укрепи Църквата Си;”

днес Очите Ми са върху човек с добро предзнаменование и короната ще бъде дадена на него; той е този, който расте на Източния Бряг и който ще Ме прослави… и ангелите Ми ще слезнат с царската емблема в ръцете си и ще го облекат за престола като владетел;

ах, Васула! танцувай и се провиквай от радост, тъй като този ден е толкова близо; вече предприемам действия тук и сега, за да ви доведа на това празненство,1 така че всички минали злополучия да бъдат заменени от радост;

Дом на Традицията, не чу ли? още ли не си разбрал, че от твоя Дом ще бъда трикратно прославен? не чу ли, че подарих небесните Си благословии на твоята Издънка? точно както някога ти беше проклятие сред много нации, така възнамерявам да те издигна, за да станеш лечебен балсам за Дома Ми на Запад и благословия за нациите; Дом на Изтока! победоносна Издънка покълва, за да въздигне Дома Ми в един;

устните Ми трептят от вълнение и Сърцето Ми пее за помазания… а бездната реве от ярост при звука на стъпките му, защото Домът Ми ще бъде един; Западният Дом и Източният Дом ще заживеят като един, тъй като Името Ми ще бъде тяхната връзка, обличайки ги в съвършен мир, неприкосновеност и обич; Новото Ми Име ще бъде царската емблема между тези два Дома… това ще стане скоро и във вашето време, затова не казвайте: “Господ отново не бърза;"

казах ви, че реших, от Обичта Ми към вас, да побързам с Плана Си; възнамерявам да стъпча с Войската Си Моя Враг2 и двата Звяра3 по-скоро от предвиденото!

елате и узнайте: лидерите на разрушението са в действителност три демонични духове,4 образуващи триъгълник и заемащи всеки по един ъгъл, които водят целия свят към своя низък свят; опиянени от кръвта на светиите и на всички онези, които свидетелстват за Моята Божественост; не разбирате ли? за да изпълнят разрушителното си дело и да го увенчаят с успех, ще трябва да отстранят Седалището на Петър и този, който седи на него; целта им е да унищожат Църквата Ми… но не се страхувайте, бях обещал, че "вратите на подземния свят няма никога да Го победят";5

да, това става сега; лидерите на разрушението, блестейки със званията си на ученост, са нечисти и зловонието им е покрило сега целия свят; това са онези, за които Писанията казват: способни са да правят чудеса,6 съблазнявайки с умението си десетте кули на света и от тях, всички нации на земята; всички ще се поддадат на техния чар… щом се попълни армията им, ще издигнат своята емблема7 и заедно със силите на трите нечисти духа ще поведат война срещу Вечната Ми Жертва, това е, което Писанията наричат:

“войната във Великия Ден на Всевишния Бог…”8

всъщност този час на голямо беззаконие и на голямо бедствие вече ви e сполетял, но ще ги поразя, защото съм Господарят на господарите и Царят на царете; и Небето, заедно с всички светии, апостоли и пророци ще празнува тяхното падение;9

ще се явя на бял кон като воин на справедливостта10 и ще отдам справедливост за всички Мои светии, апостоли и пророци11 срещу дракона,12 Звяра, лъжепророка наричан още втория Звяр и трите нечисти духове,13 и с меча Си ще сразя всеки един от тях14 и кулите, които построиха ще се срутят - тоест последователите на двата Звяра, под името Учени! като отрязани тръни те вече са проникнали в Тялото Ми, но ще ги изкореня всеки един от тях и ще ги изгоря в огъня,15 а Диханието Ми ще погълне като огън останалите от тях…

тъй като нищо не може да бъде скрито от Очите Ми, казвам ви, че Звярът и неговите подобни са поставили над всяка нация властник, един от техните, който е установил властта си дори над всеки стрък трева; - с теб съм, за да те уча как да проумяваш; пиши: вторият Звяр, слуга на първия, вече показва огромната си сила, завличайки непрекъснато звезди16 от небето и захвърляйки ги на земята като смокини; чуй и проумей: силата му17 ще достигне “дори до войските на небето и ще захвърли на земята част от войските и звездите и ще ги стъпче; ще предизвика дори силата на Принца на тази войска и ще премахне Вечната Жертва и ще събори основата на Неговото светилище;”18

това са тези, които някога бяха и вече не са; това са тези, които престанаха да са, небесните войски и звездите бяха някога Мои, но решиха да се отделят от Мен и да се свържат със звяра; “те всички имат една мисъл: да положат силата си и властта си на разположение на звяра;”19 продават Ме всеки ден и Ме оскверняват във Вечната Ми Жертва, в Благословеното Тайнство на Божествената Ми Обич; разбираш ли? разбираш ли какво голямо безредие настъпва?

затова нека сега гласът ти да излезе по цялата земя и Посланието Ми до краищата на света; имай Мира Ми, за да работиш с мир; възхвали Ме за това, че дадох на душата ти нов живот…

Слава на Бога;
благодаря Ти,
от все сърце Ти благодаря.
Бях съживена и ми даде
сърце от плът,
плътта ми още веднъж се разцъфтя.

Избирайки ме,
Ти ме издигна, за да се радвам на Твоето благоволение
и ми позволи да живея в Дома Ти
през всички дни от живота ми.

Благословен да е Господ,
който ми позволява да се радвам всеки час на сладостта Му,
на нежността и на благодатите Му.
Словото на Бога е Живот.
Научи езикът ми да провъзгласява добрината Ти
и да възхвалява Cвятото Ти Име за вечни времена.
Амин.

ела, благославям те; ще продължа да те храня и ще се грижа за теб;


1 Иисус има предвид Единството.
2 Сатаната.
7 Чух същевременно думата “знаме”.
12 Сатаната.
13 Демонични духове. (Откр. 16:13.)
14 Прочети Откр. 19:11-21.
16 Добродетелни души.
17 Властта на звяра.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message