DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Новите Небеса И Новата Земя Ще Бъдат, Когато Установя Престола Си Във Вас

3 април 1995

Сърцето Ми е твоята Обител, никога не го забравяй това! дете Мое, Аз, който съм Върховният Първосвещеник, ти казвам: обичай Моите свещеници и се моли за тях; сега, чуй и напиши това:

ще обуча поколението ти, така че когато четат Книгата Ми1 да я разбират; Oлтарю, позволи Ми да поставя върху теб Знанието Си, това Неизчерпаемо Съкровище на Свещеното Ми Сърце, така че хората от всеки народ, раса, език и нация да пристъпи и да се обслужат сами; и когато го направят, ще ги съживя и ще озаря очите им; защото Словото Ми възстановява;

ако някой обича Словото Ми, нека пристъпи, ако някой Ме обича ще пази Словото Ми и Отецът Ми ще го обича и Ние ще дойдем при него и с него ще направим Нашия дом; изпитвайте нужда от Светия Ми Дух, както изпитвате нужда от въздуха, за да дишате; помолете Светия Ми Дух, който е Даряващият Живот да дойде при вас и да направи в душата ви свежи чудеса… помолете  Светия Ми Дух да ви разкрие скрития смисъл на притчите Ми и на поговорките Ми и на пророчествата на вашето време;

един град2 не може да бъде построен без основи,3 тъй като в него няма да се засели Светият Ми Дух; елате и се научете: Новите Небеса и Новата Земя ще бъдат, когато установя Престола Си във вас, тъй като ще дам даром вода от кладенеца на Живота на всеки, който е жаден;4

позволете тогава на Светия Ми Дух да ви привлече в Царството Ми и във Вечния Живот; нека злото да не печели вече власт над вас, причинявайки смъртта ви; ако беше необходимо, щях отново да положа живота Си, всеки момент и без колебание, за да ви спася; позволете на Светия Ми Дух да обработи почвата ви и да направи във вас земен Едем, нека Светият Ми Дух да направи във вас Нова Земя, за да преуспява почвата ви, така че първата ви земя, която беше собственост на дявола да се похаби; тогава още веднъж Славата Ми ще блести във вас и всички божествени семена посети във вас от Светия Ми Дух, ще поникнат и ще се развият в божествената Ми Светлина; позволете на Светия Ми Дух да дойде при вас като бълващ огън и да ви пречисти, като изгори всички сухи треви5 останали във вас и ги замени с небесни посеви и прекрасни лозя;6 тогава, от този ден нататък, Аз Самият ще бъда техният пазач…

нека старата ви земя, която сега не е нищо друго освен опустошение и разруха да се позове на Мен и ще се смиля над вашата немилост… малкото дървета, които са ви останали сега са сухи и пречупени, готови само за дърва за горене, така че позволете на Светия Ми Дух да превърне душата ви в друг един Рай, Нова Земя, където Ние7 ще направим Нашия Дом във вас; тъй като, виждате ли, зимата отмина и цветята се появяват на вашата почва; виждате ли? лозето оформя първите си цветчета, разнасящи своя аромат; това е Нашият Рай, Нашето Небе;

ще влезем в Нашата Градина, за да съберем всичките й плодове; ще влезем в Нашата Градина да си починем сред вашите добродетели, които ще бъдат като фонтани, кладенци с жива вода, долини с буйна растителност с всички благоуханни дървета, пасища и лозя, мироносни планини; защото смирението Ни се харесва и обичта Ни радва; мирът Ни почита, и радостта Ни очарова, така всички плодове са добродетелите, които са приятни в Очите Ни;

затова, позволете на Светия Ми Дух да ви възпита и да ви покаже, че здравото учение е Живот; освободете място за Светия Ми Дух, за да пусне корени в средата на душата ви и да засади там Себе Си, там, където преди се намираха хиляди тръни и шипове; Светият Ми Дух ще бъде Дървото на Живота във вас и Царството Ми, което ще придобиете по Мое благопожелание, ще ви доведе да придобиете нетленност и божествеността, за да имате вечен живот;

сравни сега себе си, Васула, със старото си състояние; виждаш ли? виждаш ли как Светият Ми Дух промени старата ти земя в Нова Земя? и как само Неговите семена могат да дадат добри плодове в изобилие? и че без Неговото Присъствие, душата ти би останала необработена, суха и безводна земя?

А относно Новите Небеса, Господи?

Новите Небеса? те също ще бъдат във вас, когато Светият Ми Дух ще ви управлява в святост; Светият Ми Дух, поделящ си Престола Ми, ще свети във вашия мрак като прекрасно слънце на небето, защото Словото ще ви бъде дадено, за да изразявате мислите и речите, както Аз бих искал да мислите и да говорите; всичко изразено ще бъде в съответствие с Моя Образ и Мисъл; всичко, което ще правите, ще бъде по Наше подобие, защото Духът на Отеца ви ще говори във вас; и Новата ви Вселена ще крачи със Светия Ми Дух, за да завладее, за Славата Mи, останалите звезди,8 и онези, които не бяха спазили Закона Ми и бяха напълно отвлечени като минаваща сянка в тъмнината, без никога да са познавали надеждата и святостта, които пазех за вашето време;

Новите Небеса, Олтарю, ще бъдат, когато Светият Ми Дух се излее отгоре върху всички вас, от най-високите небеса; да, ще изпратя Духа Си във вас, за да направя рай от душата ви, така че в това Ново Небе да бъда трижпрославян; и както пътищата на онези, които получиха Светия Ми Дух ще бъдат изправени, така и мракът и тъмнината им ще бъдат осветлени и възстановени в плямтящи звезди осветляващи мрака им за вечни времена; скоро, тази земя и това небе ще изчезнат, защото сияйната слава на Престола Ми ще блести във всички вас;

Аз, Иисус, ви казвам: Аз, Първосвещеникът, от най-високите небеса ви зова да дойдете и да се присъедините към Мен, като се приближите до Престола Ми на Благодат; на ваше разположение е; елате при Мен и ще наследите Царството Ми на Небето;


1 Святата Библия.
2 Символична дума за "нас самите".
3 Означава да се оставим на Бога, за да стане Той нашата основа.
5 Сухите треви: лошите привички, греховете.
6 Небесните посеви са: добродетелите.
7 Пресвятата Троица.
8 Символизира хората.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message